Novinky

Metodiky - Schvalování účetních závěrek vybraných účetních jednotek

odbor 75 - Výkaznictví státu
odbor 75 - Výkaznictví státu

Vydáno

 • Centrální systém účetních informací
 • Hospodaření obcí a krajů
 • Hospodaření příspěvkové organizace
 • Hospodaření resortu
 • Hospodaření s majetkem státu
 • Hospodaření územních rozpočtů
 • Hospodaření vládního sektoru
 • Kompetenční centrum IISSP
 • Státní pokladna
 • Účetní jednotky
 • Účetní reforma
 • Účetní uzávěrka
 • Veřejný sektor
 • Schvalování účetní závěrky
Aktualizováno 19. 2. 2014 17:45
 • Publikována Vyhláška č.220/2013 - o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek
 • Aktualizace textu - obsahu
 • Publikovány Požadavky na rozsah údajů vykazovaných v Informaci o schválení nebo neschválení účetní závěrky

Účetnictví státu - Schvalování účetních závěrek vybraných účetních jednotek - metodické dokumenty.

Požadavky na rozsah údajů vykazovaných v Informaci o schválení nebo neschválení účetní závěrky podle ustanovení § 29 odst. 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek

Ministerstvo financí zveřejňuje požadavky na rozsah údajů vykazovaných v Informaci o schválení nebo neschválení účetní závěrky podle ustanovení § 29 odst. 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek.

Pro předání této informace bylo dne 20. ledna 2014 publikováno na internetových stránkách Státní pokladny XSD schéma „CV5_SchvalovaniUZ.xsd“. Technický způsob předání je shodný jako u ostatních výkazů zasílaných do CSÚIS. XSD nijak nerozlišuje mezi schvalováním účetních závěrek za účetní období roku 2012 a 2013. Pro všechna období platí stejná pravidla, platí jedno XSD.

Požadavky na rozsah údajů vykazovaných v Informaci o schválení nebo neschválení účetní závěrky včetně konkrétních příkladů:

Dokumenty ke stažení

Zdroj: MF - odbor Účetnictví a audit: Požadavky na rozsah údajů, publikováno 02/2014

Vyhláška č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek

zveřejněno: 31. 7. 2013

Dne 30. 7. 2013 byla ve Sbírce zákonů v částce č. 88 zveřejněna vyhláška č. 220/2013 Sb. ze dne 22. července 2013, o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek. Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2013.

Dokumenty ke stažení

 

Související informace


Archivní dokumenty - pracovní znění vyhlášky

Dokumenty ke stažení - ze dne 4. 7. 2013

Dokumenty ke stažení - 22. 3 .2013

Dokumenty ke stažení - Praktická pomůcka - 1. 9. 2013

 

Doporučované

Nejčtenější