Novinky

Účetní konsolidace státu – předání seznamu účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu do 15. 1. 2016

oddělení 7503 - Účetní výkaznictví státu
oddělení 7503 - Účetní výkaznictví státu

Vydáno

  • Účetní výkaznictví státu
  • Účetní reforma
  • Veřejný sektor
  • Konsolidační účetní výkazy

Blíží se termín, do kterého bude poprvé předáván seznam účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu (seznam) i dobrovolnými svazky obcí a obcemi s počtem obyvatel menším než 10 tisíc. Tento termín je 15. 1. 2016.

Seznam bude předán do centrálního systému účetních informací státu standardní přenosovou cestou, tedy prostřednictvím datového rozhraní. XSD schéma seznamu bylo publikováno v rámci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny v balíčku č. 28. V rámci doplňujících informací k tomuto balíčku je přiložen také aktualizovaný vyhláškový vzor platný pro rok 2016. Legislativní proces příslušných účetních předpisů sice není ještě ukončen, ale nepředpokládá se, že by došlo ke změně vzoru seznamu.
Více o vyplnění seznamu je možno nalézt v metodických pomůckách a doporučeních v sekci Účetní výkaznictví státu.

Centrální systém účetních informací státu bude zpřístupněn pro zasílání seznamu od 1. 1. 2016, nicméně spravující jednotky si již v současné době mohou shromažďovat potřebné údaje.

Doporučované

Nejčtenější