CZ EN

Účetní výkaznictví státu

Informace Ministerstva financí týkající se sestavování účetních výkazů za ČR a za dílčí konsolidační celky státu.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář