Novinky

Seminář – Prezentace klíčových analytických ukazatelů výkonnosti v systému sledování a vyhodnocování výkonnosti účetních jednotek v rámci účetních jednotek státní správy

oddělení 7503 - Účetní výkaznictví státu
oddělení 7503 - Účetní výkaznictví státu

Vydáno

 • Akce MF (školení, semináře, tiskové konference)
 • Hospodaření příspěvkové organizace
 • Hospodaření obcí a krajů
 • Hospodaření s majetkem státu
 • Hospodaření územních rozpočtů
 • Hospodaření vládního sektoru
 • Hospodaření resortu
 • KAU - Klíčové analytické ukazatele
 • Účetní doklady
 • Účetní jednotky
 • Účetní reforma
 • Účetní výkaznictví státu
 • Účetní uzávěrka
 • Prezentace
 • Veřejný sektor

Prezentované materiály ze semináře ze dne 13. února 2014 k tématu - Prezentace klíčových analytických ukazatelů výkonnosti v systému sledování a vyhodnocování výkonnosti účetních jednotek v rámci účetních jednotek státní správy.

Dne 13. 2. 2014 se na půdě Ministerstva financí uskutečnil seminář pro vybrané odborné útvary ministerstva a hosty z řad odborné veřejnosti. Hlavním cílem bylo představení možné metodiky užití výstupů z klíčových analytických ukazatelů v procesu přípravy státního rozpočtu.

Prezentovaný materiál

V případě nákladového typu klíčových analytických ukazatelů (mzdové náročnosti, provozní a majetkové nákladovosti) je pro výpočty využíván tzv. „převodový můstek“, jehož snahou je opětovné propojení systému účetnictví a rozpočtu, kdy položkám rozpočtové skladby (dle druhového třídění přílohy části B vyhlášky č. 323/2002 Sb.) jsou přiřazeny syntetické účty směrné účtové osnovy (dle přílohy č. 7 vyhlášky č. 410/2009 Sb.). Při tvorbě převodového můstku se vycházelo z obsahového vymezení položek účetních výkazů, resp. syntetických účtů, a obsahového vymezení rozpočtových položek. Převodový můstek je zveřejňován jako materiál pracovního charakteru za účelem možnosti získání připomínek a námětů od širší odborné veřejnosti.

Pracovní verze převodového můstku

Kontaktní osoba:

V případě jakýkoliv dotazů či návrhů k úpravě materiálu je kontaktní osobou - Ing. Petra Jásková: petra.jaskova@mfcr.cz

Na základě ohlasů je zvažován další seminář pro širší odbornou veřejnost věnující se problematice klíčových analytických ukazatelů a možnosti jejich využití pro controlling ve státní správě. Bližší informace budou zveřejněny na tomto místě.

Zdroj: MF - odbor 54 - Ekonomické informace

Doporučované

Nejčtenější