Novinky

Zákony pro rok 2013 - pro účetnictví státu

odbor 75 - Výkaznictví státu
odbor 75 - Výkaznictví státu

Vydáno

 • Účetnictví
 • Účetnictví státu
 • Zákon o účetnictví
 • Hospodaření obcí a krajů
 • Hospodaření příspěvkové organizace
 • Hospodaření resortu
 • Hospodaření s majetkem státu
 • Hospodaření územních rozpočtů
 • Hospodaření vládního sektoru
 • Účetní reforma
 • České účetní standardy
 • Operativní účetní záznam
 • Schvalování účetní závěrky
 • Účetní jednotky
 • Účetní uzávěrka
 • Centrální systém účetních informací

Platná legislativa - Zákony - 2013 a 2012

 

Zákon č. 239/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Zdroj: MF - odbor Účetnictví a audit: publikováno 12/2012; ke stažení ve formátu PDF

Úplné znění zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením změn podle zákona č. 239/2012 Sb.

Zdroj: MF - odbor Účetnictví a audit: publikováno 12/2012; ke stažení ve formátu Word a PDF

Platná znění částí dalších souvisejících zákonů s vyznačením změn podle zákona č. 239/2012 Sb.

 

Zdroj: MF - odbor Účetnictví a audit: Platná znění částí dalších souvisejících zákonů - s vyznačením změn podle zákona č. 239/2012 Sb., s účinností od 1. září 2012, publikováno 12/2012; ke stažení ve formátu Word a PDF 

Související informace - Platná legislativa - Zákony - 2013 a 2012

Praktická pomůcka - Souhrn hlavních novelizačních bodů zákona o účetnictví účinných od 1. září 2012

 

Zdroj: MF - odbor Účetnictví a audit: publikováno 12/2012; ke stažení ve formátu PDF

Přehled účetních jednotek, jejichž řádná, příp. mimořádná účetní závěrka podléhá schválení s uvedením schvalujícího orgánu, příp. schvalující účetní jednotky

Zdroj: MF - odbor Účetnictví a audit: publikováno 12/2012; ke stažení ve formátu  PDF

Doplňující informace

Doporučované

Nejčtenější