CZ EN

Metodiky - Schvalování účetních závěrek vybraných účetních jednotek

Účetnictví státu - Schvalování účetních závěrek vybraných účetních jednotek - metodické dokumenty.

Požadavky na rozsah údajů vykazovaných v Informaci o schválení nebo neschválení účetní závěrky podle ustanovení § 29 odst. 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek

Ministerstvo financí zveřejňuje požadavky na rozsah údajů vykazovaných v Informaci o schválení nebo neschválení účetní závěrky podle ustanovení § 29 odst. 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek.

Pro předání této informace bylo dne 20. ledna 2014 publikováno na internetových stránkách Státní pokladny XSD schéma „CV5_SchvalovaniUZ.xsd“. Technický způsob předání je shodný jako u ostatních výkazů zasílaných do CSÚIS. XSD nijak nerozlišuje mezi schvalováním účetních závěrek za účetní období roku 2012 a 2013. Pro všechna období platí stejná pravidla, platí jedno XSD.

Požadavky na rozsah údajů vykazovaných v Informaci o schválení nebo neschválení účetní závěrky včetně konkrétních příkladů:

Dokumenty ke stažení

Zdroj: MF - odbor Účetnictví a audit: Požadavky na rozsah údajů, publikováno 02/2014

Vyhláška č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek

zveřejněno: 31. 7. 2013

Dne 30. 7. 2013 byla ve Sbírce zákonů v částce č. 88 zveřejněna vyhláška č. 220/2013 Sb. ze dne 22. července 2013, o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek. Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2013.

Dokumenty ke stažení

 

Související informace


Archivní dokumenty - pracovní znění vyhlášky

Dokumenty ke stažení - ze dne 4. 7. 2013

Dokumenty ke stažení - 22. 3 .2013

Dokumenty ke stažení - Praktická pomůcka - 1. 9. 2013

 

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář