Novinky

Měsíční pokladní plnění státního rozpočtu v roce 2005

oddělení 2102 - Plnění státního rozpočtu
oddělení 2102 - Plnění státního rozpočtu

Vydáno

  • Měsíční
  • Ministerstvo financí
  • Pokladní plnění
  • Veřejný sektor
Aktualizováno 3. 1. 2006

Měsíční pokladní plnění státního rozpočtu v roce 2005
v mld. Kč  Příjmy Výdaje Saldo Tisková zpráva
Leden 70,35 66,86 3,49 1.2.2005
Únor 128,04 130,62 -2,58 1.2.2005
Březen 206,82 198,57 8,25 1.4.2005
Duben 268,97 291,46 -22,49 2.5.2005
Květen 324,33 351,36 -27,03 1.6.2005
Červen 426,25 422,49 3,76 1.7.2005
Červenec 497,15 486,89 10,26 1.8.2005
Srpen 558,07 548,06 10,01 1.9.2005
Září 634,07 608,32 25,75 3.10.2005
Říjen 703,36 688,18 15,18 1.11.2005
Listopad 769,79  769,59 0,20 1.12.2005
Prosinec 866,50  922,90 -56,40 3.1.2006
Graf - Měsíční pokladní plnění v roce 2005
Měsíční pokladní plnění v roce 2005 (v mld. Kč)
Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Ukazatele v mld. Kč
Příjmy 70,35 128,04 206,82 268,97 324,33 426,25 497,15 558,07 634,07 703,36 769,79 866,5
Výdaje 66,86 130,62 198,57 291,46 351,36 422,49 486,89 548,06 608,32 688,18 769,59 922,9
Saldo 3,49 -2,58 8,25 -22,49 -27,03 3,76 10,26 10,01 25,75 15,18 0,2 -56,4

měsíční pokladní plnění státního rozpočtu v dalších letech
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
2003 2002 2001              

Doporučované

Nejčtenější