Novinky

Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2012

odbor 17 - Kontrola
odbor 17 - Kontrola

Vydáno

  • Finanční kontrola
  • Zákon o finanční kontrole
  • Veřejná správa
  • Zpráva
  • Veřejné finance
  • Hospodaření vládního sektoru
  • Hospodaření s majetkem státu
  • Veřejný sektor

Od 1.5.2014 byla tato agenda převedena do kompetence oddělení 4701 - Harmonizace systému finanční kontroly.

Zprávu za rok 2012 projednala vláda dne 29. května 2013 a přijala Usnesení vlády č. 402/2013 (.PDF, 33 kB), kterým vzala roční zprávu na vědomí.

Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2012 předložená, podle ustanovení § 22 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zahrnuje hodnocení jednotlivých součástí systémů finanční kontroly. Zpráva zobecňuje poznatky z ročních zpráv, které předložili Ministerstvu financí správci kapitol státního rozpočtu, kraje, hlavní město Praha a regionální rady regionů soudržnosti.

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější