CZ EN

odbor 17 - Kontrola

V souladu s platnými předpisy vykonává následnou veřejnosprávní kontrolu veřejných prostředků podle § 7 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb.

V souladu s platnými předpisy vykonává následnou veřejnosprávní kontrolu veřejných prostředků podle § 7 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb. Vykonává podle zvláštních právních předpisů přezkoumávání hospodaření ÚSC. Spolupodílí se na tvorbě koncepce kontrolní činnosti státu. Analyzuje a vyhodnocuje výsledky provedených finančních kontrol ve veřejné správě a podílí se na zpracování roční zprávy o jejích výsledcích, podílí se na navrhování celostátních systémových opatření na úseku finanční kontroly. V případě kontroly prostředků ze zahraničí plní roli Národního kontrolního orgánu pro Program švýcarsko-české spolupráce (2006 – 2018), FS EU (2010 a 2013), PHARE/Transition Facility (1999, 2003), FM EHP/Norsko (2004 – 2009).

oddělení 1701 - Přezkum hospodaření: Centrální pracoviště

zástupce ředitele odboru a vedoucí oddělení: Ing. Hana Ondrušková
telefon: (+420) 25704 4613
email: Hana.Ondruskova@mfcr.cz

oddělení 1702 – Přezkum hospodaření: Regionální pracoviště I.

vedoucí oddělení: Ing. Zdeněk Urbánek
telefon: (+420) 25704 2679
email: Zdenek.Urbanek@mfcr.cz

oddělení 1703 – Přezkum hospodaření: Regionální pracoviště II.

vedoucí oddělení: Ing. Marcela Herbríková
telefon: (+420) 731 620 834
email: Marcela.Herbrikova@mfcr.cz

oddělení 1704 - Veřejnosprávní kontrola: Centrální pracoviště

vedoucí oddělení: Ing. Pavla Kašpárková, BBA
telefon: (+420) 25704 3210
email: Pavla.Kasparkova@mfcr.cz

oddělení 1705 – Veřejnosprávní kontrola: Regionální pracoviště I.

vedoucí oddělení: Mgr. Alexandra Kubínová
telefon: (+420) 25704 4089
email: Alexandra.Kubinova@mfcr.cz

oddělení 1706 - Veřejnosprávní kontrola: Regionální pracoviště II.

vedoucí oddělení: Mgr. Martin Majer
telefon: (+420) 25704 2860
email: Martin.Majer@mfcr.cz

oddělení 1707 – Veřejnosprávní kontrola: Regionální pracoviště III.

vedoucí oddělení: Ing. Petra Tarabová
telefon: (+420) 720 401 860
email: Petra.Tarabova@mfcr.cz

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář