CZ EN

oddělení 1701 - Přezkum hospodaření: Centrální pracoviště

Spolupodílí se na tvorbě celostátní koncepce a zpracovává strategické záměry přezkoumávání hospodaření ÚSC a DSO.

a)    spolupodílí se na tvorbě celostátní koncepce a zpracovává strategické záměry přezkoumávání hospodaření ÚSC a DSO,
b)    podílí se svou činností na vytváření jednotného systému ochrany finančních zájmů zemí ES, 
c)    spolupodílí se na přípravě návrhů právních předpisů a na základě poznatků získaných z praxe formuluje návrhy změn právních předpisů týkajících se přezkoumávání hospodaření, kontrolní a dozorové činnosti státu nad přezkoumáním hospodaření,
d)    zpracovává celostátní plány přezkoumání hospodaření, koordinuje, metodicky usměrňuje a řídí přezkoumávání hospodaření krajů, hl. m. Prahy, městských částí hl. m. Prahy, obcí a DSO,
e)    koordinuje, metodicky usměrňuje a řídí dozorovou a kontrolní činnost státu nad výkonem přezkoumávání hospodaření, 
f)    využívá zkušeností jiných zemí EU a aplikuje je do celostátní koncepce metodického řízení procesu přezkoumávání hospodaření ÚSC a DSO dle platné právní úpravy,
g)    vytváří koncepci celostátního IS „Informační systém modul plánování a přezkoumávání“ pro plánování a řízení přezkoumávání hospodaření, pro kontroly a dozory státu nad výkonem přezkoumávání, 
h)    stanovuje kvalitativní pravidla výkonu přezkoumání hospodaření a dohlíží na jejich dodržování,
i)    vykonává podle zvláštních právních předpisů přezkoumání hospodaření krajů, hl. m. Prahy, DSO, jejímž členem je hl. m. Praha, a v odůvodněných případech může vykonat přezkoumávání hospodaření obcí, DSO a městských částí hl. m. Prahy, 
j)    v souladu s plánem MV komplexně zajišťuje kontrolu výkonu přenesené působnosti nad výkonem přezkoumání hospodaření, které vykonávají krajské úřady a Magistrát hl. m. Prahy,
k)    komplexně zajišťuje dozor státu nad výkonem přezkoumání hospodaření provedeným auditory nebo auditorskými společnostmi, 
l)    zpracovává souhrnné výstupy o výsledcích přezkoumávání hospodaření, o kontrolách výkonu přenesené působnosti na úseku přezkoumání hospodaření a z dozorové činnosti a analyzuje jejich výsledky a poznatky a provádí dohled nad opatřeními přijatými k nápravě zjištěných nedostatků,
m)    v souladu se zvláštním vnitřním předpisem ministerstva organizuje a zabezpečuje vzdělávání kontrolorů vykonávajících přezkoumávání hospodaření, kontrolu a dozor státu nad výkonem přezkoumávání hospodaření a poskytuje přezkoumávajícím orgánům odbornou pomoc,
n)    připravuje pro odborné útvary ministerstva podklady k řízení o přestupcích podle zákona č. 420/2004 Sb. a zákona č. 255/2012 Sb. páchaných na úseku přezkoumávání hospodaření, kontrol výkonu přenesené působnosti krajů a dozoru, 
o)    spolupracuje na dalších kontrolních činnostech odboru dle schváleného plánu.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.