Novinky

Makroekonomická predikce - duben 2014

oddělení 3704 - Makroekonomické predikce a strukturální politika
oddělení 3704 - Makroekonomické predikce a strukturální politika

Vydáno

 • Makroekonomická predikce
 • Makroekonomika
 • Veřejný sektor
 • Ekonomika
 • Hrubý domácí produkt

ISSN 1804‐7971

Shrnutí predikce

Podle aktuálních dat ČSÚ se reálný HDP za celý rok 2013 snížil o 0,9 %. Překvapivě silný mezičtvrtletní růst o 1,8 % ve 4. čtvrtletí 2013 byl sice z větší části dán jednorázovými faktory (předzásobení se cigaretovými kolky v souvislosti se zvýšením spotřební daně z cigaret k 1. 1. 2014), což se negativně promítne do růstu zejména v 1. čtvrtletí tohoto roku, pozvolné oživování ekonomické aktivity by ale mělo pokračovat. HDP by tak v letošním roce mohl vzrůst o 1,7 %, v roce 2015 by se růst mohl zrychlit na 2,0 %. V tomto i příštím roce by k růstu ekonomiky měly všechny výdajové složky přispívat kladně, přičemž růst by zhruba ze dvou třetin měl být dán domácí poptávkou a z jedné třetiny saldem zahraničního obchodu.

Navzdory oslabení koruny vlivem devizových intervencí ČNB by se rok 2014 měl vyznačovat velmi nízkou inflací. Na rozdíl od předchozích let by totiž během celého letošního roku měly administrativní vlivy (zejména pokles cen elektřiny) působit protiinflačně. Míra inflace by tak letos mohla dosáhnout 1,0 %. V roce 2015 by se růst spotřebitelských cen mohl v souvislosti s oživením ekonomiky a zpožděným působením oslabené koruny zrychlit na 2,3 %. Předpokládané zavedení třetí sazby DPH ve výši 10 % na vybrané zboží a služby od roku 2015 bude spolu se zrušením poplatků za návštěvu lékaře působit mírně protiinflačně.

Snaha zaměstnavatelů o zvyšování produktivity práce by měla vést k jen minimálnímu růstu zaměstnanosti v tomto i příštím roce. Dopad předpokládáme též na míru nezaměstnanosti (VŠPS), která by se v obou letech měla i přes pozvolný růst ekonomiky snižovat jen nepatrně.

Objem mezd a platů by se letos mohl zvýšit o 1,8 %, pro rok 2015 pak počítáme se zrychlením růstu na 3,5 %.
Deficit vládního sektoru dosáhl v roce 2013 podle předběžného odhadu ČSÚ 1,4 % HDP. Fiskální úsilí dosáhlo i přes zápornou produkční mezeru 1,3 p. b. Pro rok 2014 je očekávána expanzivní fiskální politika s deficitem kolem 1,8 % HDP. Dluh vládního sektoru v roce 2013 v poměru k HDP mírně poklesl na 46 %, pro letošní rok přitom počítáme s jeho dalším snížením na 44 %, a to z důvodu změn v řízení likvidity.

Očekáváme, že zejména díky příznivému vývoji salda zahraničního obchodu bude v letech 2014 i 2015 deficit běžného účtu platební bilance zanedbatelný.

Rizika predikce vnímáme jako vyrovnaná.

Přehled hlavních ukazatelů


2010 2011 2012 2013 2014 2015 2013 2014 2015
Aktuální predikce  Minulá predikce
Hrubý domácí produkt růst v %, s.c. 2,5 1,8 -1,0 -0,9 1,7 2,0 -1,4 1,4 2,0
Spotřeba domácností růst v %, s.c. 0,9 0,5 -2,1 0,1 0,6 1,5 -0,2 0,6 1,5
Spotřeba vlády růst v %, s.c. 0,2 -2,7 -1,9 1,6 0,8 0,7 1,6 1,0 0,4
Tvorba hrubého fixního kapitálu růst v %, s.c. 1,0 0,4 -4,5 -3,5 2,7 2,0 -4,8 -0,3 2,6
Příspěvek ZO k růstu HDP p.b., s.c. 0,6 1,9 1,7 -0,3 0,5 0,6 -0,2 0,7 0,5
Příspěvek změny zásob k růstu HDP p.b., s.c. 1,0 0,1 -0,1 -0,2 0,2 0,1 -0,2 0,3 0,1
Deflátor HDP růst v % -1,6 -0,9 1,6 1,9 1,8 1,7 1,6 1,7 1,3
Průměrná míra inflace % 1,5 1,9 3,3 1,4 1,0 2,3 1,4 1,0 2,4
Zaměstnanost (VŠPS) růst v % -1,0 0,4 0,4 1,0 0,2 0,2 0,9 0,1 0,1
Míra nezaměstnanosti (VŠPS) průměr v % 7,3 6,7 7,0 7,0 6,8 6,6 7,0 7,0 6,9
Objem mezd a platů (dom. koncept) růst v %, b.c. 0,8 2,2 1,8 -0,9 1,8 3,5 -0,2 2,2 4,3
Poměr BÚ k HDP % -3,9 -2,7 -1,3 -1,4 -0,4 -0,3 -1,7 -0,2 -0,4
Předpoklady:
Směnný kurz CZK/EUR 25,3 24,6 25,1 26,0 27,3 27,2 26,0 27,3 27,2
Dlouhodobé úrokové sazby % p.a. 3,7 3,7 2,8 2,1 2,4 2,6 2,1 2,4 2,5
Ropa Brent USD/barel 80 111 112 109 105 101 109 104 101
HDP eurozóny (EA12) růst v %, s.c. 1,9 1,6 -0,6 -0,4 1,1 1,5 -0,4 0,9 1,5

 

Tabulky a grafy

Makroekonomická predikce v kostce

 Struktura prezentace

 • Východiska makroekonomické predikce
  • rizika predikce
  • globální ekonomická situace
  • fiskální politika
  • měnová politika, finanční sektor a směnné kurzy
  • programové prohlášení vlády ‐ priority
 • Ekonomický cyklus
 • Predikce vývoje makroekonomických indikátorů
  • ekonomický výkon
  • inflace
  • trh práce
  • vnější rovnováha
  • mezinárodní srovnání

Příprava Makroekonomické predikce

 • aktualizováno 25.07.2013

           

Zhodnocení historie predikcí na MF ČR

 • AnalytIQ aktualizováno dne 10.4.2014
 • Spuštění aplikace vyžaduje Microsoft Excel 2010 nebo Microsoft Excel 2007. Je potřeba povolit makra.

Informace

 • Makroekonomická predikce je zpracovávána v odboru Finanční politika MF ČR se čtvrtletní periodicitou. Zahrnuje predikci na běžný a následující rok (tj. do roku 2015) a u některých ukazatelů výhled na další 2 roky (tj. do roku 2017). Je publikována zpravidla v druhé polovině prvního měsíce každého čtvrtletí.
 • Přivítáme jakékoliv připomínky nebo náměty, které poslouží ke zkvalitnění publikace a přiblíží ji potřebám uživatelů. Případné připomínky zasílejte na adresu: macroeconomic.forecast(zavináč)mfcr.cz
 • Uzávěrka datových zdrojů:
  Predikce byla zpracována na základě údajů, které byly známy k 1. 4. 2014. Politická rozhodnutí, nově publikované statistiky ani vývoj na světových finančních či komoditních trzích po tomto datu už nemohly být brány v úvahu.

Doporučované

Nejčtenější