Novinky

2013

Makroekonomické predikce a průzkumy Ministerstva financí v roce 2013.

ilustrace

Vydáno

Makroekonomická predikce - říjen 2013

Výkonnost české ekonomiky je v posledním období velmi rozkolísaná. Po hlubokém a překvapivém mezičtvrtletním propadu HDP o 1,3 % v 1. čtvrtletí 2013 následoval ve 2. čtvrtletí nárůst o 0,6 %. V tak volatilních podmínkách je předpovídání budoucího vývoje velmi obtížné, predikce MF ČR je ale v souladu se svým posláním spíše konzervativní.

Vydáno

Makroekonomická predikce - červenec 2013

V 1. čtvrtletí 2013 došlo podle aktuálních dat ČSÚ k výraznému mezičtvrtletnímu propadu HDP o 1,3 %, což představovalo již 6. mezičtvrtletní pokles v řadě. Zveřejněná data je však možno považovat za všeobecně velmi negativní překvapení. Třebaže hloubka tohoto poklesu byla zčásti ovlivněna jednorázovými faktory (předzásobením cigaretovými kolky ve 4. čtvrtletí 2012 či nepříznivým počasím), je zřejmé, že se ekonomika nenachází v dobré kondici.

Vydáno

Makroekonomická predikce - duben 2013

Podle aktuálních dat ČSÚ se HDP v loňském roce snížil o 1,3 %, ekonomika se přitom v průběhu celého roku nacházela v recesi. Z ní by sice již v 1. pololetí 2013 mohla vystoupit, oživování ekonomické aktivity by však mělo být velmi pozvolné. Přesto by měl v meziročním srovnání HDP za celý rok 2013 vykázat v nejlepším případě stagnaci. Ekonomika by v letošním roce měla být tažena čistými vývozy a v menší míře také tvorbou hrubého kapitálu. Společný příspěvek těchto složek k růstu HDP by měl právě vykompenzovat očekávaný pokles spotřeby domácností.

Vydáno

Makroekonomická predikce - leden 2013

Pro rok 2013 počítáme s růstem spotřebitelských cen o 2,1 %, v roce 2014 by měla průměrná míra inflace dosáhnout 1,8 %. V obou letech by se tedy měla pohybovat v blízkosti inflačního cíle ČNB, přičemž rizika jak zrychlení inflace, tak i deflace, považujeme za nízká. Letos bude růst spotřebitelských cen výrazným způsobem ovlivněn zvýšením obou sazeb DPH o 1 p.b. k 1. lednu 2013.