CZ EN

Makroekonomická predikce - leden 2013

ISSN 1804 - 7971

Česká ekonomika se pravděpodobně v průběhu celého roku 2012 nacházela v mělké recesi. Z ní by sice počátkem letošního roku měla vystoupit, oživování ekonomické aktivity by však mělo být velmi pozvolné. HDP by se tak v meziročním srovnání měl zvýšit pouze o 0,1 %. Ekonomika by v roce 2013 měla být nadále tažena přebytkem výkonové bilance, kladný příspěvek čistých vývozů by ale měl být téměř vyvážen záporným příspěvkem hrubých domácích výdajů.

K výraznějšímu oživení ekonomické aktivity by mělo dojít až v roce 2014, kdy by HDP mohl vzrůst o 1,4 %, a to při kladném příspěvku jak zahraničního obchodu, tak i hrubých domácích výdajů.

Pro rok 2013 počítáme s růstem spotřebitelských cen o 2,1 %, v roce 2014 by měla průměrná míra inflace dosáhnout 1,8 %. V obou letech by se tedy měla pohybovat v blízkosti inflačního cíle ČNB, přičemž rizika jak zrychlení inflace, tak i deflace, považujeme za nízká. Letos bude růst spotřebitelských cen výrazným způsobem ovlivněn zvýšením obou sazeb DPH o 1 p.b. k 1. lednu 2013.

Zaměstnanost, která se v roce 2012 podle aktuálního odhadu zvýšila o 0,4 %, by v tomto i příštím roce měla stagnovat. Tendenci k mírnému růstu by však měla vykazovat míra nezaměstnanosti, která by z loňských odhadovaných 6,9 % mohla letos vzrůst na 7,3 % (v průměru za celý rok) a v roce 2014 dále na 7,4 %. Růst objemu mezd a platů by v tomto roce mohl dosáhnout 1,9 %, v roce 2014 pak 3,5 %.

Poměr deficitu běžného účtu platební bilance k HDP by měl mírně přesáhnout hranici 1 %, a měl by tak zůstat na nízké úrovni.

Rizika predikce jsou mírně vychýlena směrem dolů. Vedle dalšího vývoje krize v eurozóně představuje riziko také nízká úroveň důvěry v české ekonomice.

  2010 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013
Aktuální predikce Minulá predikce
Hlavní makroekonomické indikátory
Hrubý domácí produkt růst v %, s.c. 2,5 1,9 -1,1 0,1 1,4 1,7 -1,0 0,7
Spotřeba domácností růst v %, s.c. 1,0 0,7 -3,0 -0,7 0,9 -0,6 -3,0 -0,5
Spotřeba vlády růst v %, s.c. 0,5 -2,5 -0,9 -1,0 -0,9 -1,7 -1,1 -1,3
Tvorba hrubého fixního kapitálu růst v %, s.c. 1,0 -0,7 -0,8 0,1 1,3 -0,9 -0,6 0,3
Příspěvek ZO k růstu HDP p.b., s.c. 0,5 2,0 1,4 0,7 0,3 2,7 1,8 1,0
Deflátor HDP růst v % -1,4 -0,8 1,1 0,5 0,6 -0,8 1,3 0,9
Průměrná míra inflace % 1,5 1,9 3,3 2,1 1,8 1,9 3,3 2,1
Zaměstnanost (VŠPS) růst v % -1,0 0,4 0,4 0,0 0,0 0,4 0,0 -0,2
Míra nezaměstnanosti (VŠPS) průměr v % 7,3 6,7 6,9 7,3 7,4 6,7 6,9 7,3
Objem mezd a platů (dom. koncept) růst v %, b.c. 0,7 2,2 1,7 1,9 3,5 2,3 2,0 2,1
Poměr BÚ k HDP % -3,9 -2,8 -1,6 -1,3 -1,2 -2,9 -1,3 -1,2
Předpoklady:                  
Směnný kurz CZK/EUR   25,3 24,6 25,1 24,9 24,8 24,6 25,1 24,9
Dlouhodobé úrokové sazby % p.a. 3,7 3,7 2,8 2,2 2,3 3,7 2,9 2,7
Ropa Brent USD/barel 80 111 112 105 102 111 113 115
HDP eurozóny (EA12) růst v %, s.c. 2,0 1,4 -0,4 -0,2 0,5 1,4 -0,5 0,3

Rizika predikce

Tabulky a grafy

Struktura prezentace

 • Východiska makroekonomické predikce
  • rizika predikce
  • globální ekonomická situace
  • fiskální politika
  • měnová politika, úrokové sazby a směnné kurzy
  • strukturální reformy
 • Ekonomický cyklus
 • Predikce vývoje makroekonomických indikátorů
  • ekonomický výkon
  • inflace
  • trh práce
  • vnější rovnováha

Příprava Makroekonomické predikce

Zhodnocení historie predikcí na MF ČR

Informace

 • Makroekonomická predikce je zpracovávána v odboru Finanční politika MF ČR se čtvrtletní periodicitou. Zahrnuje predikci na běžný a následující rok (tj. do roku 2014) a u některých ukazatelů výhled na další 2 roky (tj. do roku 2016). Je publikována zpravidla v druhé polovině prvního měsíce každého čtvrtletí.
 • Přivítáme jakékoliv připomínky nebo náměty, které poslouží ke zkvalitnění publikace a přiblíží ji potřebám uživatelů. Případné připomínky zasílejte na adresu:  macroeconomic.forecast(zavináč)mfcr.cz
 • Uzávěrka datových zdrojů:
  Predikce byla zpracována na základě údajů, které byly známy k 10. 1. 2013. Politická rozhodnutí, nově publikované statistiky ani vývoj na světových finančních či komoditních trzích po tomto datu už nemohly být brány v úvahu.

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.