CZ EN

Makroekonomická predikce - červenec 2013

ISSN 1804‐7971

Shrnutí predikce

V 1. čtvrtletí 2013 došlo podle aktuálních dat ČSÚ k výraznému mezičtvrtletnímu propadu HDP o 1,3 %, což představovalo již 6. mezičtvrtletní pokles v řadě. Zveřejněná data je však možno považovat za všeobecně velmi negativní překvapení. Třebaže hloubka tohoto poklesu byla zčásti ovlivněna jednorázovými faktory (předzásobením cigaretovými kolky ve 4. čtvrtletí 2012 či nepříznivým počasím), je zřejmé, že se ekonomika nenachází v dobré kondici.

Ačkoliv počítáme s pozvolným oživováním ekonomické aktivity ve 2. polovině roku, měl by se HDP v průměru za celý letošní rok snížit o 1,5 %, a to zejména kvůli hlubokému propadu v 1. čtvrtletí. V oblasti užití by hlavním faktorem poklesu měla být tvorba hrubého fixního kapitálu. Pro rok 2014 již počítáme s mírným růstem ekonomiky o 0,8 %.

Navzdory zvýšení obou sazeb DPH o 1 p.b. k 1. lednu 2013 by letos průměrná míra inflace měla dosáhnout pouze 1,6 %, v roce 2014 by se růst spotřebitelských cen mohl dále zpomalit na 1,4 %. V obou letech by se přitom meziroční inflace měla pohybovat v tolerančním pásmu inflačního cíle ČNB.

Zaměstnanost, která se v loňském roce zvýšila o 0,4 %, by letos mohla dále vzrůst o 0,5 %. Tento do jisté míry paradoxní vývoj je důsledkem rozšiřování kratších úvazků a snižování počtu odpracovaných hodin na pracovníka. Pro rok 2014 již počítáme s poklesem zaměstnanosti o 0,2 %. Míra nezaměstnanosti by z loňských 7,0 % měla vzrůst na 7,5 % a k jejímu nepatrnému meziročnímu zvýšení by mohlo dojít i v roce 2014. Růst objemu mezd a platů by v tomto roce mohl dosáhnout 0,7 %, v roce 2014 pak 2,1 %. V obou letech by tak tempo růstu mezd a platů mělo předstihnout dynamiku nominálního HDP.

Poměr deficitu běžného účtu platební bilance k HDP by mohl stagnovat na úrovni mírně přesahující 2 %, a měl by tedy zůstat na udržitelné úrovni.

Rizika predikce zůstávají vychýlena směrem dolů. Vedle dalšího vývoje v eurozóně představuje riziko také nízká úroveň důvěry v české ekonomice.

 

  2010 2011 2012 2013 2014 2012 2013 2014
Aktuální predikce Minulá predikce
Hlavní makroekonomické indikátory
Hrubý domácí produkt růst v %, s.c. 2,5 1,8 -1,2 -1,5 0,8 -1,3 0,0 1,2
Spotřeba domácností růst v %, s.c. 0,9 0,5 -2,7 -0,8 0,4 -3,5 -1,2 1,0
Spotřeba vlády růst v %, s.c. 0,2 -2,7 -1,2 0,5 -0,9 -1,0 -0,2 -1,7
Tvorba hrubého fixního kapitálu růst v %, s.c. 1,0 0,4 -2,7 -4,3 -0,6 -1,7 -0,4 0,9
Příspěvek ZO k růstu HDP p.b., s.c. 0,6 1,9 1,4 0,2 0,5 1,5 0,4 0,3
Deflátor HDP růst v % -1,6 -0,9 1,4 0,6 0,9 1,4 0,4 0,9
Průměrná míra inflace % 1,5 1,9 3,3 1,6 1,4 3,3 2,1 1,7
Zaměstnanost (VŠPS) růst v % -1,0 0,4 0,4 0,5 -0,2 0,4 -0,2 0,0
Míra nezaměstnanosti (VŠPS) průměr v % 7,3 6,7 7,0 7,5 7,6 7,0 7,6 7,7
Objem mezd a platů (dom. koncept) růst v %, b.c. 0,8 2,2 1,5 0,7 2,1 2,0 1,4 2,7
Poměr BÚ k HDP % -3,9 -2,7 -2,5 -2,3 -2,4 -2,4 -2,3 -2,3
Předpoklady:                  
Směnný kurz CZK/EUR   25,3 24,6 25,1 25,8 25,8 25,1 25,4 25,2
Dlouhodobé úrokové sazby % p.a. 3,7 3,7 2,8 2,0 2,2 2,8 2,2 2,3
Ropa Brent USD/barel 80 111 112 106 101 112 108 102
HDP eurozóny (EA12) růst v %, s.c. 2,0 1,5 -0,6 -0,5 1,0 -0,6 -0,4 0,6

Tabulky a grafy

Makroekonomická predikce v kostce

Struktura prezentace

 • Východiska makroekonomické predikce
  • rizika predikce
  • globální ekonomická situace
  • fiskální politika
  • měnová politika, úrokové sazby a směnné kurzy
  • strukturální reformy
 • Ekonomický cyklus
 • Predikce vývoje makroekonomických indikátorů
  • ekonomický výkon
  • inflace
  • trh práce
  • vnější rovnováha

Příprava Makroekonomické predikce

 • aktualizováno 25.07.2013

Zhodnocení historie predikcí na MF ČR

 • Spuštění aplikace vyžaduje Microsoft Excel 2010 nebo Microsoft Excel 2007. Je potřeba povolit makra.
 • aktualizováno 25.07.2013

Informace

 • Makroekonomická predikce je zpracovávána v odboru Finanční politika MF ČR se čtvrtletní periodicitou. Zahrnuje predikci na běžný a následující rok (tj. do roku 2014) a u některých ukazatelů výhled na další 2 roky (tj. do roku 2016). Je publikována zpravidla v druhé polovině prvního měsíce každého čtvrtletí.
 • Přivítáme jakékoliv připomínky nebo náměty, které poslouží ke zkvalitnění publikace a přiblíží ji potřebám uživatelů. Případné připomínky zasílejte na adresu:  macroeconomic.forecast(zavináč)mfcr.cz
 • Uzávěrka datových zdrojů:
  Predikce byla zpracována na základě údajů, které byly známy k 1. 7. 2013. Politická rozhodnutí, nově publikované statistiky ani vývoj na světových finančních či komoditních trzích po tomto datu už nemohly být brány v úvahu.

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.