Novinky

Makroekonomická predikce - duben 2007

oddělení 3704 - Makroekonomické predikce a strukturální politika
oddělení 3704 - Makroekonomické predikce a strukturální politika

Vydáno

 • Makroekonomická predikce
 • Veřejný sektor

 • Další podrobné makroekonomické informace  -  FISKÁLNÍ VÝHLED ČR 
  • Ministerstvo financí předkládá první vydání nové publikace zabývající se makroekonomickým vývojem v České republice. Tuto úlohu doposud plnila pouze tradiční Makroekonomická predikce, která svým obsahem pokrývá všechny podstatné oblasti makroekonomického vývoje. Předkládaný Fiskální výhled je naproti tomu zaměřen na hospodaření pouze jednoho sektoru národního hospodářství, sektoru vládních institucí.
  • Fiskální výhled by měl zaplnit určitou mezeru v portfoliu publikací Ministerstva financí. To sice zahrnuje široké spektrum informací počínaje schváleným státním rozpočtem a jeho plněním až po makroekonomické analýzy a prognózy, vládnímu sektoru však dosud byla věnována pouze dílčí pozornost. Jednou z ambicí nové publikace je objasnit a analyzovat vazbu mezi rozpočtovými veličinami, hospodařením vládního sektoru a celkovým makroekonomickým vývojem.
  • Snahou je dále posílit transparentnost a srozumitelnost vývoje veřejných financí a fiskální politiky.

 

Komentář k makroekonomické predikci

Informace

 • Makroekonomická predikce je zpracovávána v odboru Finanční politiky MF ČR se čtvrtletní periodicitou. Je publikována zpravidla v druhé polovině prvního měsíce každého čtvrtletí.
 • Tato Makroekonomická predikce v sobě zahrnuje kroky Reformy veřejných financí 2007 až 2010, které schválila Vláda ČR dne 2.4.2007.
 • V prognózách uvádíme středy intervalových odhadů. Publikované součtové údaje v tabulkách jsou v některých případech zatíženy nepřesností na posledním desetinném místě vzhledem k zaokrouhlování.
 • Uzávěrka datových zdrojů: 04.04.2007
 • Seznam použitých zkratek a základní pojmy

Doporučované

Nejčtenější