Novinky

Makroekonomická predikce - říjen 2006

oddělení 3704 - Makroekonomické predikce a strukturální politika
oddělení 3704 - Makroekonomické predikce a strukturální politika

Vydáno

  • Makroekonomická predikce
  • Veřejný sektor

Informace

  • Makroekonomická predikce je zpracovávána v odboru Finanční politiky MF ČR se čtvrtletní periodicitou. Je publikována zpravidla v druhé polovině prvního měsíce každého čtvrtletí.
  • Predikce byla využita při přípravě makroekonomických rámců návrhu Státního rozpočtu na rok 2007 a návrhu Výhledu státního rozpočtu do roku 2009. Stane se rovněž základem makroekonomického scénáře Konvergenčního programu 2006.
  • V prognózách uvádíme středy intervalových odhadů. Publikované součtové údaje v tabulkách jsou v některých případech zatíženy nepřesností na posledním desetinném místě vzhledem k zaokrouhlování.
  • Uzávěrka datových zdrojů: 30.9.2006.
  • Seznam použitých zkratek a základní pojmy

Doporučované

Nejčtenější