Novinky

Volná místa

Aktuální nabídka volných služebních a pracovních míst Ministerstva financí.

ilustrace
Typ
Platová třída
Sekce MF
Stupeň vedení
Místo působiště
Stupeň vzdělání
Období

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 39 - Správní činnosti

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada, FM 2746, v odboru 39 – Správní činnosti, odd. 3902 – Správní činnosti v oblasti celnictví a hazardních her, v oborech služby: 2. Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění a hazardní hry a 22. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo odborný referent/vrchní referent - administrativní pracovník/pracovnice se zaměřením na audit prostředků ESIF v odboru 52 - Auditní orgán

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo odborný referent/vrchní referent – administrativní pracovník/pracovnice se zaměřením na audit prostředků ESIF, FM 2828, v odboru 52 – Auditní orgán, odd. 5205 – Audit OP ŽP a OP ST, v oborech služby: 3. Audit a 38. Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 15 – Daně z příjmů a účetnictví

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada, FM 3593, v odboru 15 – Daně z příjmů a účetnictví, odd. 1503 – Mezinárodní zdaňování, v oborech služby: 2. Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění a hazardní hry a 5. Finanční a ekonomická spolupráce se zahraničím se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo rada/ministerský rada v odboru 44 – Náhradové agendy

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo rada/ministerský rada, FM 3725, v odboru 44 – Náhradové agendy, odd. 4401 – Odškodňování, v oboru služby 4. Hospodaření s majetkem státu a jeho privatizace se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Pracovní místo v odboru 66 - Veřejné zakázky

Ministerstvo financí nabízí v souladu s ustanovením § 178 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, místo na dobu určitou v pracovním poměru podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v odboru 66 – Veřejné zakázky, oddělení 6601 – Právní a metodické, FM 3576.

Vydáno

Pracovní místo v odboru 58 - Mezinárodní vztahy

Ministerstvo financí nabízí volné pracovní místo podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce referent/referentka, FM 3234, v odboru 58 - Mezinárodní vztahy, odd. 5801 - Centrum pro zahraniční pomoc - oddělení realizace, monitorování a hodnocení.

Vydáno

Pracovní místo v odboru 52 - Auditní orgán

Ministerstvo financí nabízí v souladu s ustanovením § 178 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, pozici referent/referentka – auditor/auditorka na dobu určitou v pracovním poměru podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v odboru 52 – Auditní orgán, oddělení 5211 – Audit NPO, FM 3705.

Vydáno

Pracovní místo v odboru 52 - Auditní orgán

Ministerstvo financí nabízí v souladu s ustanovením § 178 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb.,o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, místo na dobu určitou v pracovním poměru podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v odboru 52 – Auditní orgán, oddělení 5205 – Audit OP ŽP a OP ST, FM 2947.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 37 - Hospodářská politika

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada, FM 2724, v odboru 37 – Hospodářská politika, odd. 3704 – Makroekonomické predikce a strukturální politiky, v oboru služby: 1. Finance se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Pracovní místo v odboru 39 - Správní činnosti

Ministerstvo financí nabízí v souladu s ustanovením § 178 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, místo na dobu určitou v pracovním poměru podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v odboru 39 – Správní činnosti, odd. 3901 – Správní činnosti v oblasti daní.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 32 - Daňová legislativa

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada, FM 2783, v odboru 32 – Daňová legislativa, odd. 3204 – Legislativa příjmových daní, v oborech služby: 2. Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění a hazardní hry a 22. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.