Novinky

Volná místa

Aktuální nabídka volných služebních a pracovních míst Ministerstva financí.

ilustrace
Typ
Platová třída
Sekce MF
Stupeň vedení
Místo působiště
Stupeň vzdělání
Období

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 72 – Státní majetek

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada, FM 2483, v odboru 72 – Státní majetek, oddělení 7206 – Prodej majetku a správa majetkových účastí, v oboru služby 4. Hospodaření s majetkem státu a jeho privatizace se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Pracovní místo v odboru 44 - Odškodňování a náhrady

Ministerstvo financí nabízí v souladu s ustanovením § 178 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, místo na dobu určitou v pracovním poměru podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v odboru 44 – Odškodňování a náhrady, oddělení 4402 – Náhrady škody a likvidace pohledávek, FM 2665.

Vydáno

Služební místo ministerský rada - auditor/auditorka se zaměřením na audit prostředků ESIF v odboru 52 - Auditní orgán

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský rada - auditor/auditorka se zaměřením na audit prostředků ESIF, FM 2819, v odboru 52 - Auditní orgán, odd. 5204 - Audit OP D, v oboru služby: 3. Audit a 38. Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada – ředitel/ředitelka odboru 15 – Daně z příjmů a účetnictví

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje druhé kolo výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada – ředitel/ředitelka odboru, FM 2076, v odboru 15 – Daně z příjmů a účetnictví, v oborech služby: 2. Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění a hazardní hry a 5. Finanční a ekonomická spolupráce se zahraničím se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 43 – Strategické společnosti a investiční pobídky

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada, FM 3437, v odboru 43 – Strategické společnosti a investiční pobídky, odd. 4302 – Podpora podnikání a investic, v oboru služby: 38. Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Pracovní místo v odboru 17 - Kontrola

Ministerstvo financí nabízí volné pracovní místo podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce sekretář/sekretářka - referent/referentka, FM 269, v odboru 17 - Kontrola.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 39 - Správní činnosti

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada, FM 2746, v odboru 39 – Správní činnosti, odd. 3902 – Správní činnosti v oblasti celnictví a hazardních her, v oborech služby: 2. Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění a hazardní hry a 22. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo odborný referent/vrchní referent - administrativní pracovník/pracovnice se zaměřením na audit prostředků ESIF v odboru 52 - Auditní orgán

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo odborný referent/vrchní referent – administrativní pracovník/pracovnice se zaměřením na audit prostředků ESIF, FM 2828, v odboru 52 – Auditní orgán, odd. 5205 – Audit OP ŽP a OP ST, v oborech služby: 3. Audit a 38. Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 15 – Daně z příjmů a účetnictví

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada, FM 3593, v odboru 15 – Daně z příjmů a účetnictví, odd. 1503 – Mezinárodní zdaňování, v oborech služby: 2. Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění a hazardní hry a 5. Finanční a ekonomická spolupráce se zahraničím se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo rada/ministerský rada v odboru 44 – Náhradové agendy

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo rada/ministerský rada, FM 3725, v odboru 44 – Náhradové agendy, odd. 4401 – Odškodňování, v oboru služby 4. Hospodaření s majetkem státu a jeho privatizace se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Pracovní místo v odboru 58 - Mezinárodní vztahy

Ministerstvo financí nabízí volné pracovní místo podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce referent/referentka, FM 3234, v odboru 58 - Mezinárodní vztahy, odd. 5801 - Centrum pro zahraniční pomoc - oddělení realizace, monitorování a hodnocení.