Novinky

RISPF

odbor 21 - Státní rozpočet
odbor 21 - Státní rozpočet

Vydáno

 • Informační systém
 • IS EDS/SMVS
 • Státní rozpočet
 • Programové financování
Aktualizováno 30. 4. 2021
 • Aktualizace obsahu
 • Aktualizace - diagram RISPF
 • Aktuallizace - Legislativní ukotvení

Rozpočtový informační systém programového financování (RISPF) se skládá z modulů EDS (Evidenční dotační systém), SMVS (Správa majetku ve vlastnictví státu) a Jednotný dotační portál.

Správce systému: Ministerstvo financí, odbor 11 – Státní rozpočet.

Legislativní ukotvení: § 3 písm. o) zákona č. 218/2000 Sb. (zákon o rozpočtových pravidlech).

Ministerstvo financí informační systém programového financování vyvíjí od roku 1994 a dává jej k dispozici všem poskytovatelům/správcům kapitol státního rozpočtu zdarma.

EDS/SMVS:

 • je systémem pro administraci národních dotací poskytovaných ze státního rozpočtu (modul EDS) a administraci výdajů na pořízení nebo technické zhodnocení majetku ve vlastnictví státu (modul SMVS),
 • uživateli jsou pověření pracovníci poskytovatelů/kapitol státního rozpočtu a podřízených organizací,
 • počet uživatelů je více než 5 000,
 • je integrován do informačního systému Státní pokladny (IISSP) a do dalších externích informačních systémů (MS 2014+, GORDIC, JASU atd.),
 • dodavatelem je SYSCOM Software, spol. s r.o.,
 • odkaz: www.edssmvs.cz.

Semináře EDS/SMVS: MF ve spolupráci s dodavatelskou firmou zajišťuje semináře podle typu uživatele (EDS/SMVS pro odvětvové pracovníky MF, EDS/SMVS pro začátečníky, EDS/SMVS pro pokročilé). Přihlášení na konkrétní seminář na ProgFin@mfcr.cz.

Jednotný dotační portál:

Kontakt na správce systému: ProgFin@mfcr.cz

diagram_RISPF

 

Doporučované

Nejčtenější