CZ EN

Jednotný dotační portál

Webový portál RISPF pro digitalizaci národních dotačních výzev

Správce portálu: Ministerstvo financí, odbor 21 – Státní rozpočet. Jednotlivé výzvy jsou metodicky řízeny poskytovateli dotací.

Vychází z konceptu jednotného, komplexního a digitalizovaného řešení problematiky národních dotací (od sběru žádostí přes administraci a sledování akcí až po jejich vyhodnocení).

Umožňuje žadatelům podávat žádosti o dotace elektronicky na jednom místě. Snižuje administrativní náročnost a zachovává auditní stopu.

Ministerstvo financí portál vyvíjí od roku 2016 a dává jej k dispozici všem poskytovatelům národních dotací zdarma.

Web pro sběr žádostí:  Jednotný dotační portál.

Informace pro poskytovatele dotací

V případě podpořených žádostí může portál sloužit jako zdroj dat pro modul EDS nebo ZED. 

Zapojení do portálu je dobrovolné na základě rozhodnutí poskytovatele, za předpokladu splnění podmínek MF. Postup:

1.    oslovení MF: kc.jdp@mfcr.cz  
2.    prezentace portálu,
3.    žádost poskytovatele o zapojení do portálu prostřednictvím dopisu na odbor 21 – Státní rozpočet (vzorový dopis viz níže),
4.    ustanovení pracovní skupiny pro konkrétní výzvu složenou ze zástupců MF, poskytovatele a dodavatele, jejímž cílem je vytvoření formuláře pro podání žádosti a postup pro zpracování žádosti.

Pověřená osoba pro JDP poskytuje podklady pro elektronizaci výzvy, spolupracuje při administraci žádostí, spravuje přístupy pro pracovníky poskytovatele, je nominována poskytovatelem pro všechny výzvy (případně pro vymezenou oblast výzev). MF komunikuje primárně s pověřenými osobami.

Semináře JDP: MF zajišťuje seminář pro členy pracovní skupiny ke konkrétní dotační výzvě. Pověřená osoba pro JDP případně následně zajišťuje školení dalších uživatelů JDP daného poskytovatele.

Podpora provozu JDP – Service Desk (hlášení chyb nebo problémů, žádosti o podporu, žádosti o vytvoření uživatele, žádosti o registraci Pověřené osoby atd.): Podpora systému a komunikace prostřednictvím aplikace Service Desk SPCSS.

Kontakt pro informace k JDP mimo oblast provozní podpory: kc.jdp@mfcr.cz

Technické informace k JDP: Technické informace - JDP

Portál v současné době využívá 13 poskytovatelů. V rámci portálu bylo již administrováno 226 výzev (02/2023).  

poskytovatel počet výzev z toho investiční z toho neinvestiční
Výzvy administrované prostřednictvím portálu
AOPK ČR 5 5 0
MF 7 7 0
MK 12 0 12
MO 11 5 6
MPO 65 8 57
MPSV 10 10 0
MSP 13 0 13
MŠMT 7 7 0
MV 42 26 16
MZ 12 0 12
Mze 18 18 0
MŽP 3 0 3
NSA 21 12 9
celkem (13 poskytovatelů) 226 98 128

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.