CZ EN

Základní informace

Základní informace ke zjednodušené evidenci dotací

Cílem zavedení zjednodušené evidence dotací (ZED) je rozšíření rozpočtového systému Ministerstva financí o chybějící informace o dotacích tak, aby Ministerstvo financí disponovalo uceleným přehledem o všech dotacích a návratných finančních výpomocích poskytovaných ze státního rozpočtu. Se zavedením ZED přichází i nový modul rozpočtového systému pro sledování neinvestičních a dalších dotací (např. z Evropské unie, finančních mechanismů, výzkumu, vývoje a inovací atd.) – tzv. RIS ZED.

V RIS ZED jsou evidovány atributy uvedené v § 14 odst. 4 písm. a) až e) zákona č. 218/2000 Sb. (rozpočtová pravidla) a další údaje předávané  do centrální evidence dotací (IS ReD) podle §75b odst.1 stejného zákona.  Informace o dotační akci v RIS ZED doplňuje stejnopis (nebo odkaz na externí úložiště se stejnopisem) příslušného rozhodnutí, smlouvy, případně jiného dokumentu, na jehož základě byla ze státního rozpočtu poskytnuta dotace, nebo návratná finanční výpomoc. 

Správce RIS ZED: Ministerstvo financí, odbor 21 – Státní rozpočet.

Legislativní ukotvení RIS ZED: § 3 písm. o) zákona č. 218/2000 Sb. (zákon o rozpočtových pravidlech).

Informace pro poskytovatele dotací

RIS ZED zajišťuje tyto úkoly:

  1. správa programů a správa akcí,
  2. rozhraní na externí informační systémy (MS2014+, MS2021+, IS VaVaI atd.) včetně rozhraní na Integrovaný informační systém státní pokladny,
  3. volitelně příprava konceptu rozhodnutí o poskytnutí dotace a jeho změn.

Data o akcích jsou do RIS ZED vkládána prostřednictvím:

  1. Jednotného dotačního portálu,
  2. obecného rozhraní,
  3. ručního zadání do klienta RIS ZED.

RIS ZED zajišťuje předávání dat do centrální evidence dotací – IS ReD ve čtvrtletním intervalu, obdobně jako IS EDS. Poskytovatelé dotací již nemusejí informace o dotacích poskytovaných ze státního rozpočtu do IS ReD předávat. 

V souvislosti se zavedením RIS ZED došlo rovněž k ukončení činnosti portálu DotInfo. Ministerstvo financí publikuje data o dotacích poskytovaných ze státního rozpočtu na portálu IS Monitor.

Podpora provozu RIS ZED – Service Desk (hlášení chyb nebo problémů, žádosti o podporu, žádosti o vytvoření uživatele, žádosti o registraci Pověřené osoby atd.): Podpora systému a komunikace prostřednictvím aplikace Service Desk SPCSS.

Kontakt pro informace k RIS ZED mimo oblast provozní podpory: kc.zed@mfcr.cz

Technické informace k RIS ZED: Technické informace - ZED 

Související informace:

 

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.