Novinky

RISPF

odbor 11 - Státní rozpočet
odbor 11 - Státní rozpočet

Vydáno

 • Informační systém
 • IS EDS/SMVS
 • Státní rozpočet
 • Programové financování
Aktualizováno 16. 8. 2019
 • Aktualizace obsahu
 • Aktualizace obsahu
 • Aktualizace kontaktů
 • Aktualizace textu

RISPF (rozpočtový informační systém programového financování) se skládá z modulů EDS (Evidenční dotační systém), SMVS (Správa majetku ve vlastnictví státu) a Jednotného dotačního portálu.

Správcem systému je MF, odbor 11 – Státní rozpočet.

MF informační systém programového financování vyvíjí od roku 1994 a je k dispozici všem kapitolám státního rozpočtu zdarma.

EDS/SMVS:

 • je řídicím a evidenčním systémem pro dotace poskytované ze státního rozpočtu (systémová část EDS) a výdaje státního rozpočtu na správu majetku ve vlastnictví státu (systémová část SMVS),
 • uživateli jsou pověření pracovníci kapitol státního rozpočtu a podřízených organizací:
  1. na základě § 12 zákona č. 218/2000 Sb., (rozpočtová pravidla),
  2. v případě neinvestičních akcí (projektů) na základě rozhodnutí správce kapitoly při dodržení metodiky programového financování,
 • počet uživatelů je více než 5 000,
 • je součástí kritické informační infrastruktury státu podle zákona č. 181/2014 Sb., (zákon o kybernetické bezpečnosti),
 • je integrován do informačního systému Státní pokladny (IISSP) a do dalších externích informačních systémů (MS 2014+, GORDIC, JASU, atd.),
 • dodavatelem je SYSCOM Software, spol. s r.o.,
 • odkaz: www.edssmvs.cz.

Jednotný dotační portál:

diagram RISPF

 

Doporučované

Nejčtenější