Novinky

RISPF

oddělení 1106 - Programové financování
oddělení 1106 - Programové financování

Vydáno

 • Informační systém
 • IS EDS/SMVS
 • Státní rozpočet
 • Programové financování
Aktualizováno 27. 3. 2019
 • Aktualizace obsahu
 • Aktualizace obsahu
 • Aktualizace kontaktů

RISPF (Rozpočtový informační systém programového financování) se skládá z modulů EDS (Evidenční dotační systém), SMVS (Správa majetku ve vlastnictví státu) a Jednotného dotačního portálu.

diagram RISPF 

 

Evidenční dotační systém (EDS) a Správa majetku ve vlastnictví státu (SMVS)

EDS SMVS je současně řídicím a evidenčním systémem pro:

 1. dotace poskytované ze státního rozpočtu – systémová část EDS (Evidenční Dotační Systém);
 2. výdaje státního rozpočtu na správu státního majetku – systémová část SMVS (Správa Majetku ve Vlastnictví Státu).

Web EDS/SMVS: www.edssmvs.cz

 

Jednotný dotační portál

 • je součástí RISPF
 • webový portál pro digitalizaci výzev zapojených resortů
 • snižuje administrativní náročnost sběru žádostí o dotace, zachovává auditní stopu

Web pro sběr žádostí: https://isprofin.mfcr.cz/rispf

V případě zájmu o využití Jednotného dotačního portálu pro nově vyhlašovanou výzvu kontaktujte prosím oddělení 1106 – Programové financování:

Ing. Vítězslav Dvořák, vedoucí oddělení Vitezslav.Dvorak@mfcr.cz tel. 257 043 064
Ing. Kateřina Panská Katerina.Panska@mfcz.cz tel. 257 042 008

 

Víte, že …

 • správcem systému je odbor 11 MF, zřizovatelem odbor 70 MF a provozovatelem odbor 59 MF;
 • do současného systému základního modulu EDS/SMVS vstupuje více jak 4 700 uživatelů;
 • počet anonymních uživatelů RISPF přesahuje hodnotu 4 500;
 • za dobu své existence dosahuje počet projektů/akcí registrovaných v databázích více jak 140 tisíc;
 • vývoj systému financuje Ministerstvo financí ČR a je zdarma k dispozici všem kapitolám participujícím na státním rozpočtu ČR;

Doporučované

Nejčtenější