CZ EN

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

Žádám o poskytnutí úplného obsahu auditu, který si loni nechalo vypracovat ministerstvo od poradenské firmy Industrial Advisors Vratislava Kulhánka. A to včetně všech příloh. Audit se týkal odměňování ve státem ovládaných společnostech.

Odpověď:

K Vašemu dotazu týkajícímu se poskytnutí závěrečných zpráv auditů dozorčích rad Vám sděluji, že Ministerstvo financí v roce 2010 zadalo provedení auditu fungování dozorčích rad ve vybraných společnostech, v nichž má stát majetkovou účast.

Jednalo se o audit činnosti dozorčích rad 8 vybraných akciových společností a jednoho státního podniku (ČEZ, a.s., České aerolinie, a.s., Letiště Praha, a.s., ČEPRO, a.s., MERO ČR, a.s., ČEPD, as.s., České dráhy, a.s., ČD Cargo, a.s., Lesy České republiky, s.p.) společností Industrial Advisors,s.r.o.

Za jednotlivé, výše uvedené subjekty, byly předány MF ČR „Závěrečné zprávy“, které v příloze přikládám

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář