CZ EN

Zpravodaj MF - 10/2018

Ministerstvo financí / Veřejné finance / Ekonomika

Návrh rozpočtu Ministerstva financí na rok 2019 a návrh střednědobého výhledu na roky 2020 a 2021

Návrh rozpočtu Ministerstva financí na rok 2019 a návrh střednědobého výhledu na roky 2020 a 2021

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu OSS Ministerstvo financí, zveřejňovaný dle §5 odst. 2 a) zákona č. 23/2017.

Celý obsah článku

Česká republika má nejlepší ratingové hodnocení z postkomunistických zemí

Česká republika má nejlepší ratingové hodnocení z postkomunistických zemí

Z aktuálního přehledu ratingových hodnocení vyplývá, že Česká republika patří se svým ratingem v rámci Evropské unie k horní polovině a řadí se na úroveň zemí jako je Belgie nebo Velké Británie, přičemž mezi postkomunistickými zeměmi je premiantem.

Celý obsah článku

Hospodaření systému důchodového pojištění

Hospodaření systému důchodového pojištění

Aktualizovaná a doplněná tabulka - Hospodaření systému důchodového pojištění.

Celý obsah článku

Predikce příjmů veřejného zdravotního pojištění

Predikce příjmů veřejného zdravotního pojištění

Predikovat příjmy veřejného zdravotního pojištění je zásadní nejen pro zdravotní pojišťovny, ale také pro Ministerstvo financí, např. při stanovení střednědobých výdajových rámců státního rozpočtu a státních fondů v rámci rozpočtového procesu.

Celý obsah článku

Studenti řadí Ministerstvo financí mezi TOP 10 nejžádanějších zaměstnavatelů

Studenti řadí Ministerstvo financí mezi TOP 10 nejžádanějších zaměstnavatelů

Podle nejnovějšího žebříčku nejžádanějších zaměstnavatelů vystoupalo Ministerstvo financí mezi studenty ekonomicky zaměřených vysokých škol na sedmou příčku.

Celý obsah článku

Metodická podpora pro obce k tématu územních rozpočtů

Metodická podpora pro obce k tématu územních rozpočtů

Odpovědi na otázky k tématu voleb:

 1. Náhrada mezd, platů, služebního příjmu nebo odměny ve výši průměrného výdělku od uvolňujícího zaměstnavatele (čl. I odst. 2 písm. k) směrnice MF-62970/2013/12-1204)
 2. Zdanění odměny člena okrskové volební komise
 3. Pronájem volebních místností
 4. Občerstvení při konání voleb
 5. Distribuce hlasovacích lístků voličům

Celý obsah článku

Nájemné za schránku v „kolumbáriu“ (v úložišti jednotlivých uren)

Nájemné za schránku v „kolumbáriu“ (v úložišti jednotlivých uren)

Výkladové stanovisko odboru 16 – Cenová politika k problematice nájemného za schránku v „kolumbáriu“.

Celý obsah článku

Formuláře pro vybrané vodohospodářské subjekty

Formuláře pro vybrané vodohospodářské subjekty

Formulář k předání informací pro vybrané vodohospodářské subjekty pro účely cenové regulace a kontroly v oboru vodovodů a kanalizací.

Celý obsah článku

Hazardní hry - přehledy a statistiky

Hazardní hry - přehledy a statistiky

Přehled legálních provozovatelů, výsledky z provozování, přehledy hazardních her, přehledy provozoven, statistické přehledy.

Celý obsah článku

Seznam neplatných příkazových bloků

Seznam neplatných příkazových bloků

Ministerstvo financí publikuje Přehled ztracených, zničených či odcizených příkazových bloků. Seznam je pravidelně aktualizován.

Celý obsah článku

Přehled cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) - stav k 30.9.2018

Přehled cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) - stav k 30.9.2018

Přehled cenových map.

Celý obsah článku

Státní rozpočet dosáhl na konci září přebytku 16,8 mld. Kč

Státní rozpočet dosáhl na konci září přebytku 16,8 mld. Kč

K 30.9.2018 dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu 1 024,2 mld. Kč, celkové výdaje 1 007,4 mld. Kč a přebytek hospodaření 16,8 mld. Kč (v září 2017 vykázán přebytek 17,4 mld. Kč).

Související informace:

Celý obsah článku

Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 30.9.2018

Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 30.9.2018

Ke konci září 2018 vykázaly kraje, obce, dobrovolné svazky obcí (dále jen „DSO“) a Regionální rady regionů soudržnosti celkové konsolidované příjmy ve výši 397,1 mld. Kč a celkové konsolidované výdaje 374,5 mld. Kč. Proti stejnému období minulého roku vzrostly celkové příjmy územních rozpočtů o 41,6 mld. Kč a jejich celkové výdaje o 63,3 mld. Kč. Výsledný přebytek hospodaření (22,6 mld. Kč) se proto proti září loňského roku snížil o 21,7 mld. Kč.

Celý obsah článku

Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 31.8.2018

Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 31.8.2018

Ke konci srpna 2018 vykázaly kraje, obce, dobrovolné svazky obcí (dále jen „DSO“) a Regionální rady regionů soudržnosti celkové konsolidované příjmy ve výši 348,0 mld. Kč a celkové konsolidované výdaje 321,1 mld. Kč. Proti stejnému období minulého roku vzrostly celkové příjmy územních rozpočtů o 36,7 mld. Kč a jejich celkové výdaje o 53,4 mld. Kč. Výsledný přebytek hospodaření (26,9 mld. Kč) se proto proti srpnu loňského roku snížil o 16,7 mld. Kč.

Celý obsah článku

Státní závěrečný účet územních rozpočtů - 2017

Státní závěrečný účet územních rozpočtů - 2017

Souhrnná zpráva o výsledcích rozpočtového hospodaření územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a Regionálních rad regionů soudržnosti zpracovaná jako součást státního závěrečného účtu ČR (dle § 29, odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb.) včetně podrobných číselných údajů.

Celý obsah článku

Výsledky přezkoumání hospodaření územních celků za rok 2017

Výsledky přezkoumání hospodaření územních celků za rok 2017

Ministerstvo financí podává Informaci o výsledcích přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků, městských částí hl. m. Prahy, dobrovolných svazků obcí a Regionálních rad regionů soudržnosti za rok 2017. Přezkoumání hospodaření byla vykonána v období od 1. 7. 2017 do 30. 6. 2018.

Celý obsah článku

Vývoj spotřebitelských cen v regulovaných odvětvích - rok 2018

Vývoj spotřebitelských cen v regulovaných odvětvích - rok 2018

Vývoj vybraných ukazatelů v jednotlivých měsících roku 2018.

Celý obsah článku

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 30.9.2018

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 30.9.2018

Ministerstvo financí vykonává vlastnická práva ve společnostech, ve kterých drží majetkový podíl.

Celý obsah článku

Legislativa MF

Finanční zpravodaj číslo 8/2018

Finanční zpravodaj číslo 8/2018

 1. Seznam států vyměňujících zprávy podle zemí podle ust. § 13zb odst. 2 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 2. Seznam smluvních států uplatňujících společný standard pro oznamování a rozhodných dnů zveřejňovaný podle § 13b odst. 2, § 13e odst. 7, § 13g odst. 5 a § 13p odst. 2 a seznam pro účely plnění informační povinnosti podle § 13s odst. 1 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Celý obsah článku

Cenový věstník 12/2018

Cenový věstník 12/2018

 • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 10/T/2018, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret a změny pevných cen – 10. dodatek
 • Přehled cenových map stavebních pozemků obcí ke dni 30. 9. 2018

Celý obsah článku

Zprávy MF - číslo 4/2018

Zprávy MF - číslo 4/2018

Ze dne: 1. října 2018

 1. Cena za distribuci hlasovacích lístků
 2. Zvýšení odměn členů okrskových volebních komisí (OVK) a povinné odvody obce z odměn
 3. Stanoviska Ministerstva vnitra ke zvýšení odměn členů okrskových volebních komisí (OVK)
 4. Informace Ministerstva práce a sociálních věcí o účasti na nemocenském pojištění členů volebních komisí a o placení pojistného na sociální pojištění z jejich zvláštních odměn v roce 2018

Celý obsah článku

Novela zákona o dluhopisech předložena Senátu

Novela zákona o dluhopisech předložena Senátu

Dne 19. října 2018 postoupila Poslanecká sněmovna návrh zákona, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, k projednání Senátu. Návrh zákona je evidován jako senátní tisk 334.

Celý obsah článku

Novela zákona o podnikání na kapitálovém trhu předložena vládě

Novela zákona o podnikání na kapitálovém trhu předložena vládě

Ministerstvo financí dne 10. října 2018 předložilo vládě návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, zejména zákon o investičních společnostech a investičních fondech nebo insolvenční zákon.

Celý obsah článku

Metodický pokyn CHJ č. 7 – Řízení rizik spojených s hospodařením

Metodický pokyn CHJ č. 7 – Řízení rizik spojených s hospodařením

Jedná se o praktickou příručku pro starosty a starostky obcí, která je určená k řízení finančních rizik spojených s hospodařením obce.

Celý obsah článku

Zákon o mezinárodní spolupráci

Zákon o mezinárodní spolupráci

Informace k zákonu č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní. Seznam smluvních států a rozhodných dnů.

Celý obsah článku

Metodický pokyn upravující metodiku hlášení nesrovnalostí na vnější úrovni úřadu OLAF pro programové období 2014–2020 – platný od 1.11.2018

Metodický pokyn upravující metodiku hlášení nesrovnalostí na vnější úrovni úřadu OLAF pro programové období 2014–2020 – platný od 1.11.2018

Aktualizace Metodického pokynu upravujícího hlášení nesrovnalostí na vnější úrovni Evropskému úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) pro programové období 2014 – 2020, schválená vládou České republiky usnesením č. 590 ze dne 19. září 2018.

Celý obsah článku

Státní pokladna

Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

WEB STÁTNÍ POKLADNY https://www.statnipokladna.cz/: problematika projektu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) - informace Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS), Přípravy rozpočtu (RISPRP), Realizace rozpočtu (RISRE), systému Podpory, Školení a Pravidel komunikace.

Státní pokladna - Aktuality

Rychlé přehledy (změn/aktualizací):

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Celý obsah článku

Monitor - státní správy a samosprávy

Monitor - státní správy a samosprávy

MONITOR je specializovaný informační portál Ministerstva financí, který umožňuje veřejnosti volný přístup k rozpočtovým a účetním informacím ze všech úrovní státní správy a samosprávy. Prezentované informace pocházejí ze systému Státní pokladny (IISSP – Integrovaný informační systém státní pokladny) a Centrálního systému účetních informací (CSÚIS) a jsou čtvrtletně aktualizovány.

MONITOR dále zajišťuje zveřejňování účetních závěrek organizačních složek státu podle § 21 a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Celý obsah článku

Spořicí státní dluhopisy

Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

WEB SPOŘICÍCH STÁTNÍCH DLUHOPISŮ - všechny informace o spořicích státních dluhopisech, které jsou určeny pro drobné investory, jejichž cílem je dlouhodobé a bezpečné spoření.

Celý obsah článku

Finanční trh

Ministerstvo financí zveřejňuje zprávu Světové banky o business angels v ČR

Ministerstvo financí zveřejňuje zprávu Světové banky o business angels v ČR

Ministerstvo financí zveřejňuje zprávu Světové banky o business angels v ČR. Business angels jsou privátní investoři, kteří investují svůj čas a kapitál do společností v počáteční fázi rozvoje, zejména do tzv. start-upů.

Celý obsah článku

Vyhodnocení veřejné konzultace k pojištění vkladů platebních institucí u bank

Vyhodnocení veřejné konzultace k pojištění vkladů platebních institucí u bank

Ministerstvo financí vyhodnotilo veřejnou konzultaci k pojištění vkladů vložených platební institucí, poskytovatelem platebních služeb malého rozsahu, institucí elektronických peněz nebo vydavatelem elektronických peněz malého rozsahu do banky nebo spořitelního a úvěrního družstva vlastním jménem na účet třetí osoby.

Celý obsah článku

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - listopad 2018

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - listopad 2018

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2018.

 • Datum uveřejnění: 22. 10. 2018
 • Příští emisní kalendář bude uveřejněn v týdnu od 19. 11. 2018

Celý obsah článku

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - listopad 2018

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - listopad 2018

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2018.

 • Datum uveřejnění: 22. 10. 2018
 • Příští emisní kalendář bude uveřejněn: 19. 11. 2018

Celý obsah článku

Portál o finančním vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“

Portál o finančním vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“

Rozcestníkový portál Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“.

Tyto stránky mají za úkol zejména: poskytovat informace o fungování a rizicích ve světě financí, dávat tipy a návody v různých oblastech financí, pomáhat při řešení problémů např. s předlužením či se subjekty finančního trhu, upozorňovat na zajímavé webové stránky s finančními hrami, kalkulačkami a projekty a sdílet informace členů Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání.

Celý obsah článku

Daně a cla

Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnost společnosti VINDARON PRO

Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnost společnosti VINDARON PRO

Nejvyšší správní soud dne 17. října 2018 potvrdil správnost postupu Finanční správy při udělování sankcí za nelegální provozování loterií a jiných podobných her prostřednictvím tzv. „kvízomatů“ v případě společnosti VINDARON PRO s.r.o. Jedná se o definitivní a zcela přelomové rozhodnutí správních soudů v této záležitosti, proti kterému již nejsou přípustné další opravné prostředky. 

Celý obsah článku

Reverse charge

Reverse charge

Přehled akcí ČR ve věci iniciativy reverse charge na nejvyšší úrovni.

Celý obsah článku

Daňový kalendář

Daňový kalendář

Termínový kalendář pro aktuální typy daní v jednotlivých měsících roku 2018.

Celý obsah článku

Daňový portál

Daňový portál

Aplikace Daňového portálu.

Celý obsah článku

Kontrolní hlášení DPH

Kontrolní hlášení DPH

S účinností od 1.1.2016 vznikla plátcům daně z přidané hodnoty zákonná povinnost podávat tzv. kontrolní hlášení.

Celý obsah článku

Elektronická evidence tržeb (EET)

Elektronická evidence tržeb (EET)

Oficiální webové stránky projektu elektronické evidence tržeb. Zdroj: Finanční správa ČR

Celý obsah článku

Finanční správa ČR - WEB

Finanční správa ČR - WEB

Problematika správy daní - http://www.financnisprava.cz/

Celý obsah článku

Celní správa ČR - WEB

Celní správa ČR - WEB

Problematika správy cel a některých daní - www.celnisprava.cz 

Celý obsah článku

EU a zahraničí

Ministři financí EU jednomyslně schválili návrh na plošný reverse charge

Ministři financí EU jednomyslně schválili návrh na plošný reverse charge

Dne 2. října 2018 se v Lucemburku uskutečnilo pravidelné zasedání Rady ministrů financí a hospodářství zemí EU (ECOFIN). Českou delegaci vedla ministryně financí Alena Schillerová.

Celý obsah článku

Ministerstvo financí zveřejňuje zprávu Světové banky o business angels v ČR

Ministerstvo financí zveřejňuje zprávu Světové banky o business angels v ČR

Ministerstvo financí zveřejňuje zprávu Světové banky o business angels v ČR. Business angels jsou privátní investoři, kteří investují svůj čas a kapitál do společností v počáteční fázi rozvoje, zejména do tzv. start-upů.

Celý obsah článku

Zpráva a prezentace ze semináře „Obchodní příležitosti s EBRD a exportní příležitosti v Turecku, Polsku a na Ukrajině“

Zpráva a prezentace ze semináře „Obchodní příležitosti s EBRD a exportní příležitosti v Turecku, Polsku a na Ukrajině“

Dne 8. října 2018 proběhl na Ministerstvu financí seminář pořádaný pro zástupce českých firem, jehož cílem bylo představení možností spolupráce s Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj (EBRD), zejména proces zadávání zakázek na dodávky zboží a služeb v projektech banky. Ve druhé části semináře pak byli účastníci seznámeni zástupci CzechTrade s exportními příležitostmi a specifiky trhů v Turecku, Polsku a na Ukrajině.

Celý obsah článku

OECD - Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj

OECD - Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj

Dne 14. prosince 1960 byla v Paříži podepsána Smlouva o založení Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), která vstoupila v platnost 30. září 1961. V současné době má OECD celkem 34 členů. Mezi hlavní cíle OECD patří: podpora udržitelného ekonomického růstu, zvyšování zaměstnanosti, zvyšování životní úrovně, udržení finanční stability, zdravý hospodářský růst členských i nečlenských zemí a rozvoj světového obchodu.

Celý obsah článku

Pokyny pro odpovědné obchodní jednání institucionálních investorů Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj

Pokyny pro odpovědné obchodní jednání institucionálních investorů Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj

Podpora odpovědného obchodního jednání ve finančním sektoru je klíčová pro budování udržitelné globální ekonomiky. Z tohoto důvodu připravila Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) pokyny pro odpovědné obchodní jednání institucionálních investorů. Pokyny se zaměřují na oblasti, kterým by měla být věnována pozornost při provádění náležité péče tak, jak je doporučeno Směrnicí OECD pro nadnárodní podniky. Do přípravy Pokynů byli zapojeni zástupci členských států OECD, předních investičních institucí, občanské společnosti, mezinárodních organizací a další odborníci.

Celý obsah článku

Světová banka zveřejnila zprávu World Development Report 2019: The Changing Nature of Work

Světová banka zveřejnila zprávu World Development Report 2019: The Changing Nature of Work

Dne 12. října 2018 zveřejnila Světová banka zprávu World Development Report 2019: The Changing Nature of Work, která se zaměřuje na měnící se povahu práce v důsledku technologického pokroku. Česká republika se v rámci hodnocení 157 států umístila na skvělém 14. místě.

Celý obsah článku

V Praze se sešli experti na mezinárodní investiční arbitráže

V Praze se sešli experti na mezinárodní investiční arbitráže

Ve dnech 23. – 25. října proběhl v reprezentačních prostorách Lichtenštejnského paláce Úřadu vlády již 8. ročník konference s názvem "Investment Treaty Arbitration Conference“ každoročně pořádané Ministerstvem financí ve spolupráci s českou pobočkou poradenské společnosti KPMG. Jedná se o mezinárodní fórum pro výměnu zkušeností s řešením mezinárodních investičních sporů mezi předními advokáty a odborníky v oblasti mezinárodního investičního práva s jejich protějšky z řad státních úředníků obhajujících státy v těchto sporech.

Celý obsah článku

Mnohostranná dohoda (CbCR)

Mnohostranná dohoda (CbCR)

Mnohostranná dohoda příslušných orgánů o výměně Zpráv podle jednotlivých zemí (CbCR). Seznam států vyměňujících zprávy podle zemí (podle ust. § 13zb aktuálního znění zákona č. 164/2013 Sb.).

Celý obsah článku

Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Webová prezentace pro zavedení eura v České republice - https://www.zavedenieura.cz/, kde najdete všechny aktuální informace týkající se Národní koordinační skupiny a problematiky zavedení eura v ČR.

Celý obsah článku

Dotace

Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Webová prezentace pro Finanční mechanismy EHP-Norska - https://www.eeagrants.cz/, kde najdete všechny aktuální informace k problematice EHP a Norských fondů v ČR.

Informace jsou určené zprostředkovatelům a partnerům programů, žadatelům a konečným příjemcům finanční pomoci EHP a Norských fondů.

Celý obsah článku

Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Webová prezentace pro Program švýcarsko-české spolupráce - www.swiss-contribution.cz, kde najdete všechny aktuální informace týkající se realizace tohoto programu.

Švýcarský program finanční pomoci ke zmírnění hospodářských a sociálních rozdílů v rozšířené Evropské unii podporuje na základě bilaterálních rámcových dohod rozvojové projekty na území nových členských států EU včetně ČR. Jeho ústředním cílem je přispět ke snížení rozdílů v ekonomickém a sociálním rozvoji v rámci rozšířené EU a zároveň přispět ke snížení hospodářských a sociálních rozdílů mezi dynamickými městskými centry a strukturálně slabými okrajovými regiony.

Celý obsah článku

Kalendář akcí

Ministerstvo financí si prohlédlo 1348 návštěvníků

Ministerstvo financí si prohlédlo 1348 návštěvníků

Historicky druhý den otevřených dveří Ministerstva financí ve dne 28. září 2018 navštívilo 1348 návštěvníků, kteří absolvovali zhruba 1,5 hodinu trvající komentovanou prohlídku.

Celý obsah článku

Ministr financí a lidé MF v médiích

Ministr financí a lidé MF v médiích

Ministerstvo financí a jeho lidé v médiích. Komentáře, články, rozhovory.

Celý obsah článku

Multimédia MF

Multimédia MF

Záznamy z tiskových konferencí Ministerstva financí.

Celý obsah článku

Finanční a ekonomické informace 9/2018

Finanční a ekonomické informace 9/2018

Zářijové číslo dokumentačního bulletinu Finanční a ekonomické INFORMACE nabízí informace o nejnovějších odborných článcích, knihách a jiných informačních zdrojích vztahujících se k problematice Ministerstva financí a jeho resortu.

Celý obsah článku

Katalog odborné knihovny

Katalog odborné knihovny

Odborná knihovna MF zveřejňuje Online katalog, který umožňuje uživatelům z řad veřejnosti vyhledávat v knižním fondu Odborné knihovny a také v databázi Finlit, která obsahuje bibliografické záznamy vybraných článků převážně z oblasti veřejných financí.

 • Vstup do on-line katalogu Odborné knihovny MF. Rezervace dokumentů a prolongace výpůjček.

Celý obsah článku

Ministerstvo financí má nového státního tajemníka

Ministerstvo financí má nového státního tajemníka

Na základě výsledků výběrového řízení byl dnes novým státním tajemníkem Ministerstva financí jmenován Judr. Ing. Petr Bejček, který do úřadu nastoupí 15.10.2018.

Celý obsah článku

Pozvánka na seminář „Possibilities of Cooperation with the IFC“

Pozvánka na seminář „Possibilities of Cooperation with the IFC“

Ministerstvo financí ve spolupráci s Mezinárodní finanční korporací (IFC), členem Skupiny Světové banky, pořádá dne 7. listopadu 2018 seminář „Possibilities of Cooperation with the IFC“. Seminář je určen pro zájemce z řad českých podniků, kterým budou prezentovány obchodní příležitosti a možnosti spolupráce s IFC na třetích trzích.

Celý obsah článku

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář