CZ EN

Novela zákona o dluhopisech předložena Senátu

Dne 19. října 2018 postoupila Poslanecká sněmovna návrh zákona, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, k projednání Senátu. Návrh zákona je evidován jako senátní tisk 334.

Důvodem předložení návrhu zákona je zejména snaha odstranit nedostatky ve stávající právní úpravě hypotečních zástavních listů, která je zastaralá a neodráží trendy nejen západní, ale i východní Evropy. Ve stávající právní úpravě absentuje celá řada právních ustanovení a institutů, které jsou v právních řádech vyspělých evropských států zakotveny. To má za následek nižší atraktivitu emise hypotečních zástavních listů českými bankami oproti obdobným cenným papírům, které emitují zahraniční konkurenční hráči na trhu. Návrh zákona současně řeší některé dílčí nedostatky dluhopisového práva, na které upozornila praxe, například absenci úpravy agenta pro zajištění, monitora krytého bloku, nuceného správce, dluhopisů se záporným výnosem či absenci úpravy povinně konvertibilních dluhopisů. Také se upřesňuje ve vztahu k insolvenčnímu řízení povaha majetku zákazníka a jeho vydání zákazníkům. Předložený návrh zákona není transpoziční. Jedná se o národní úpravu, která však zohledňuje existující právní předpisy Evropské unie v této oblasti a současně se inspiruje srovnatelnými zahraničními úpravami.

Lhůta pro jednání o tomto návrhu zákona v Senátu končí dnem 18. listopadu 2018.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář