CZ EN

Pokyny pro odpovědné obchodní jednání institucionálních investorů Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj

Podpora odpovědného obchodního jednání ve finančním sektoru je klíčová pro budování udržitelné globální ekonomiky. Z tohoto důvodu připravila Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) pokyny pro odpovědné obchodní jednání institucionálních investorů. Pokyny se zaměřují na oblasti, kterým by měla být věnována pozornost při provádění náležité péče tak, jak je doporučeno Směrnicí OECD pro nadnárodní podniky. Do přípravy Pokynů byli zapojeni zástupci členských států OECD, předních investičních institucí, občanské společnosti, mezinárodních organizací a další odborníci.

Pokyny mají za cíl pomoci institucionálním investorům předcházet a omezovat nepříznivé dopady na lidská a pracovní práva, životní prostředí, korupci a další citlivé oblasti.

Pokyny poskytují doporučení

  • správcům a vlastníkům aktiv
  • při aktivním a pasivním investování
  • ohledně kótovaných majetkových účastí, cenných papírů s pevným výnosem, private equity, nemovitostí, infrastruktury

Proč by měli investoři provádět náležitou péči při investování

Prováděním náležité péče budou investoři nejen schopni vyhnout se nepříznivému vlivu, které jejich investice mohou mít na lidskou společnost a životní prostředí, ale budou se také moci vyhnout finančním rizikům, rizikům ztráty dobré pověsti, a budou moci reagovat na očekávání svých klientů a beneficiářů.

Nezvažování dlouhodobých vlivů investic na oblasti jako životní prostředí a společnost, je čím dál více nahlíženo jako selhání plnění povinnosti správce (fiduciární povinnosti). Od přijetí Pařížské dohody o změně klimatu v roce 2015, se od investorů očekává, aby se ve svých portfoliích čím dál více zabývali riziky týkajícími se klimatu. Procesy náležité péče mohou napomoci tomu, aby investice byly směřovány do projektů a společností, které se chovají odpovědně a ve svém důsledku pomáhají cílům udržitelného rozvoje.

Pokyny mimo jiné osvětlují

  • vztah mezi principy odpovědného chování podniku a povinností správce;
  • jak jsou minoritní akcionáři, ve většině případů, přímo spojeni s nepříznivým vlivem, který způsobily nebo k němuž přispěly společnosti, které jsou v jejich portfoliu;
  • kterým oblastem by měli investoři dávat přednost při provádění náležité péče.

Více informací naleznete na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.