CZ EN

Zpravodaj MF - 5/2017

Ministerstvo financí / Veřejné finance / Ekonomika

Díky úspoře na státním dluhu si polepší učitelé, vojáci, policisté i zdravotní sestry

Díky úspoře na státním dluhu si polepší učitelé, vojáci, policisté i zdravotní sestry

Ministerstvo financí letos uspoří 5 miliard korun na státním dluhu, což je snížení ze 46,3 na 41,3 miliardy korun, v loňském roce jsme ušetřili 11,7 miliardy korun.

Celý obsah článku

Stanoviska k cenovým předpisům

Stanoviska k cenovým předpisům

Výkladová stanoviska MF - odboru 16 - Cenová politika k cenovým předpisům.

Celý obsah článku

Materiály ze semináře na téma „Pomocný konsolidační přehled“

Materiály ze semináře na téma „Pomocný konsolidační přehled“

Ve dnech 26. dubna, 4. května a 18. května uspořádalo Ministerstvo financí seminář na téma „Pomocný konsolidační přehled“, který byl určen účetním jednotkám, kterým vznikají nové povinnosti v souvislosti s konsolidační vyhláškou státu.

Celý obsah článku

Mezinárodní standardy pro profesní praxi interního auditu

Mezinárodní standardy pro profesní praxi interního auditu

Aktuální mezinárodní standardy pro profesní praxi interního auditu, které představují doporučený postup při zavádění a řízení finanční kontroly v orgánech veřejné správy podle § 5 zákona č. 320/2001 Sb..

Celý obsah článku

Rada pro veřejný dohled nad auditem

Rada pro veřejný dohled nad auditem

Rada pro veřejný dohled nad auditem vznikla na základě zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech. Rada má šestičlenné Prezidium, jehož členy jmenuje dle zákona o auditorech ministr financí ve spolupráci s Českou národní bankou.

Celý obsah článku

Právní úprava rozpočtové odpovědnosti se zaměřením na územní samosprávu

Právní úprava rozpočtové odpovědnosti se zaměřením na územní samosprávu

Prezentace - duben 2017.

Celý obsah článku

Vymezení sektoru veřejných institucí podle zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti

Vymezení sektoru veřejných institucí podle zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti

Zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti upravuje pravidla rozpočtové odpovědnosti veřejných institucí (§ 1). Sektor veřejných institucí je definován v souladu s Evropským systémem národních a regionálních účtů ESA. Veřejné instituce jsou zapsány v registru ekonomických subjektů vedeném a spravovaném ČSÚ jako jednotka tohoto sektoru národního hospodářství (sektor vládních institucí).

Celý obsah článku

Otázky a odpovědi k zákonu o oceňování majetku a jeho prováděcí vyhlášce

Otázky a odpovědi k zákonu o oceňování majetku a jeho prováděcí vyhlášce

Vybrané otázky a odpovědi k zákonu o oceňování majetku a jeho prováděcí vyhlášce (květen 2017).

Celý obsah článku

Seznamy obecně závazných vyhlášek

Seznamy obecně závazných vyhlášek

Seznam obecně závazných vyhlášek obcí - hazardní hry.

Celý obsah článku

Seznam pověřených osob dle § 110 zákona o hazardních hrách

Seznam pověřených osob dle § 110 zákona o hazardních hrách

Seznam subjektů, které byly pověřeny k odbornému posuzování a osvědčování dle ustanovení § 110 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách.

Celý obsah článku

Hazardní hry - přehledy a statistiky

Hazardní hry - přehledy a statistiky

Přehled legálních provozovatelů, výsledky z provozování, přehledy hazardních her, přehledy provozoven, statistické přehledy.

Celý obsah článku

Seznam neplatných pokutových bloků

Seznam neplatných pokutových bloků

Ministerstvo financí publikuje aktualizovaný Přehled odcizených, ztracených a zničených pokutových bloků. Seznam je pravidelně aktualizován.

Celý obsah článku

Analýza systému kontrol územních samosprávných celků

Analýza systému kontrol územních samosprávných celků

Analýza systému kontrol byla schválena na jednání vlády 19. 4. 2017 a bude předložena Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k dalšímu projednání.

Celý obsah článku

Priority zadávání ekologických zakázek

Priority zadávání ekologických zakázek

Priority Ministerstva financí při zadávání ekologických veřejných zakázek vychází z doporučení Ministerstva životního prostředí a odráží enviromentální naléhavost řešení staré ekologické zátěže určenou v Systému evidence kontaminovaných míst (SEKM).

Celý obsah článku

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 30.4.2017

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 30.4.2017

Zdroj: MF - 20 - odbor Řízení státního dluhu a finančního majetku a 64 - odbor Právní podpora dispozic s majetkem státu

Celý obsah článku

Měsíční zpráva o hospodaření územních rozpočtů - duben 2017

Měsíční zpráva o hospodaření územních rozpočtů - duben 2017

Ke konci dubna 2017 vykázaly obce, dobrovolné svazky obcí (dále jen „DSO“), kraje a Regionální rady regionů soudržnosti (dále jen „regionální rady“) celkové konsolidované příjmy ve výši 138,9 mld. Kč a celkové konsolidované výdaje 122,1 mld. Kč, což znamená přebytek rozpočtového hospodaření 16,8 mld. Kč.

Celý obsah článku

Měsíční zpráva o hospodaření územních rozpočtů - březen 2017

Měsíční zpráva o hospodaření územních rozpočtů - březen 2017

Ke konci 1. čtvrtletí 2017 vykázaly obce, dobrovolné svazky obcí (dále jen „DSO“), kraje a Regionální rady regionů soudržnosti (dále jen „regionální rady“) celkové konsolidované příjmy ve výši 115,6 mld. Kč a celkové konsolidované výdaje 96,5 mld. Kč, což znamená přebytek rozpočtového hospodaření 19,1 mld. Kč.

Celý obsah článku

Stát v dubnu hospodařil s přebytkem 6,3 mld. Kč

Stát v dubnu hospodařil s přebytkem 6,3 mld. Kč

K 30. 4. 2017 dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu 407,3 mld. Kč, celkové výdaje 401,0 mld. Kč a přebytek hospodaření 6,3 mld. Kč(v dubnu 2016 dosáhl přebytek rekordních 30,5 mld. Kč).

Související informace:

Celý obsah článku

Čtvrtletní informace o pokladním plnění státního rozpočtu v roce 2017 - 1. čtvrtletí

Čtvrtletní informace o pokladním plnění státního rozpočtu v roce 2017 - 1. čtvrtletí

Informace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. čtvrtletí 2017.

Celý obsah článku

Závěrečný účet kapitoly 312 - Ministerstvo financí za rok 2016

Závěrečný účet kapitoly 312 - Ministerstvo financí za rok 2016

Zpráva o hospodaření s rozpočtovými prostředky kapitoly 312 - Ministerstvo financí k 31.12.2016.

Celý obsah článku

Závěrečný účet kapitoly 396 - Státní dluh za rok 2016

Závěrečný účet kapitoly 396 - Státní dluh za rok 2016

Zpráva k Závěrečnému účtu kapitoly 396 - Státní dluh za rok 2016.

Celý obsah článku

Závěrečný účet kapitoly 397 - Operace státních finančních aktiv za rok 2016

Závěrečný účet kapitoly 397 - Operace státních finančních aktiv za rok 2016

Zpráva k Závěrečnému účtu kapitoly 397 - Operace státních finančních aktiv za rok 2016.

Celý obsah článku

Legislativa MF

Cenový věstník 05/2017

Cenový věstník 05/2017

  • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 5/T/2017, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret a změny pevných cen – 5. dodatek
  • Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o zrušení Obecně závazné vyhlášky č. 3/2009, kterou byla vydána cenová mapa stavebních pozemků obce Terezín č. 5

Celý obsah článku

Zákon č. 23/2017 Sb.

Zákon č. 23/2017 Sb.

o pravidlech rozpočtové odpovědnosti

Související informace:

Celý obsah článku

Státní pokladna

 Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

WEB STÁTNÍ POKLADNY https://www.statnipokladna.cz/: problematika projektu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) - informace Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS), Přípravy rozpočtu (RISPRP), Realizace rozpočtu (RISRE), systému Podpory, Školení a Pravidel komunikace.

Státní pokladna - Aktuality

Rychlé přehledy (tabulky změn/aktualizací):

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Celý obsah článku

Monitor - státní správy a samosprávy

Monitor - státní správy a samosprávy

MONITOR je specializovaný informační portál Ministerstva financí, který umožňuje veřejnosti volný přístup k rozpočtovým a účetním informacím ze všech úrovní státní správy a samosprávy. Prezentované informace pocházejí ze systému Státní pokladny (IISSP – Integrovaný informační systém státní pokladny) a Centrálního systému účetních informací (CSÚIS) a jsou čtvrtletně aktualizovány.

MONITOR dále zajišťuje zveřejňování účetních závěrek organizačních složek státu podle § 21 a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Celý obsah článku

Spořicí státní dluhopisy

Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

WEB SPOŘICÍCH STÁTNÍCH DLUHOPISŮ - všechny informace o spořicích státních dluhopisech, které jsou určeny pro drobné investory, jejichž cílem je dlouhodobé a bezpečné spoření.

Celý obsah článku

Finanční trh

Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření k 31.3.2017 včetně Komentáře

Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření k 31.3.2017 včetně Komentáře

Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření a Komentář k základním ukazatelům vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření v České republice k 31.3.2017.

Celý obsah článku

Základní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice k 31.3.2017 včetně Komentáře

Základní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice k 31.3.2017 včetně Komentáře

Základní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice a Komentář k základním ukazatelům vývoje stavebního spoření v České republice k 31.3.2017.

Celý obsah článku

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - červen 2017

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - červen 2017

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2017.

Celý obsah článku

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - červen 2017

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - červen 2017

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2017.

Celý obsah článku

Zákon implementující směrnici MiFID II postoupen do Senátu – senátní tisk 126/0

Zákon implementující směrnici MiFID II postoupen do Senátu – senátní tisk 126/0

Dne 9. května 2017 postoupila Poslanecká sněmovna návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony, k projednání Senátu.

Celý obsah článku

Portál o finančním vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“

Portál o finančním vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“

Rozcestníkový portál Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“.

Tyto stránky mají za úkol zejména: poskytovat informace o fungování a rizicích ve světě financí, dávat tipy a návody v různých oblastech financí, pomáhat při řešení problémů např. s předlužením či se subjekty finančního trhu, upozorňovat na zajímavé webové stránky s finančními hrami, kalkulačkami a projekty a sdílet informace členů Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání.

Celý obsah článku

Daně a cla

Resort financí ocenil dvacítku TOP poplatníků daně z příjmů

Resort financí ocenil dvacítku TOP poplatníků daně z příjmů

Ministerstvo financí a Generální finanční ředitelství uspořádalo 17. května v pořadí již patnáctý ročník slavnostního vyhlášení poplatníků, kteří odvedli na dani z příjmů právnických osob v uplynulém roce do státního rozpočtu nejvíce.

Celý obsah článku

Finanční správa vychází vstříc veřejně prospěšným poplatníkům a zvyšuje limit pro uplatnění výjimky

Finanční správa vychází vstříc veřejně prospěšným poplatníkům a zvyšuje limit pro uplatnění výjimky

V návaznosti na několikaměsíční dialog, který s neziskovými organizacemi vedl resort financí, Finanční správa aktualizovala metodiku elektronické evidence tržeb pro tyto subjekty.

Celý obsah článku

Méně daňové administrativy pro podnikatele díky rozšíření paušální daně

Méně daňové administrativy pro podnikatele díky rozšíření paušální daně

Ministerstvo financí a Finanční správa významným způsobem rozšiřují možnost využití tzv. institutu paušální daně, více podnikatelů tak získá možnost domluvit se s Finančním úřadem na pevné výši daně a zbavit se tím administrativy spojené s placením daní.

Celý obsah článku

Etržby (EET)

Etržby (EET)

Oficiální webové stránky projektu elektronické evidence tržeb.

Zdroj: Finanční správa ČR

Celý obsah článku

Kontrolní hlášení DPH

Kontrolní hlášení DPH

S účinností od 1.1.2016 vznikla plátcům daně z přidané hodnoty zákonná povinnost podávat tzv. kontrolní hlášení. Cílem zveřejněných informací na webu Finanční správy je poskytnout veřejnosti informace nezbytné pro správné vyplnění a podání kontrolního hlášení. Pro informační účely byl připraven vzor formuláře kontrolního hlášení a pokyny k jeho vyplnění, které jsou k dispozici v části Soubory ke stažení. Zveřejněné informace a vzory dokumentů jsou průběžně aktualizovány a doplňovány o další podstatné informace, příklady a odpovědi na nejčastější dotazy.

Zdroj: Finanční správa ČR

Celý obsah článku

Daňový kalendář

Daňový kalendář

  • Termínový kalendář pro aktuální typy daní v jednotlivých měsících roku 2017.

Zdroj: Finanční správa ČR

Celý obsah článku

Daňové příjmy krajů a obcí

Daňové příjmy krajů a obcí

Průběh celostátního inkasa sdílených daní, přehled změn celostátního hrubého výnosů sdílených daní.

Zdroj: Finanční správa ČR

Celý obsah článku

Finanční správa ČR - WEB

Finanční správa ČR - WEB

Problematika správy daní - http://www.financnisprava.cz/

Celý obsah článku

Celní správa ČR - WEB

Celní správa ČR - WEB

Problematika správy cel a některých daní - www.celnisprava.cz 

Celý obsah článku

Eu a zahraničí

Přehled arbitrážních sporů vedených proti České republice

Přehled arbitrážních sporů vedených proti České republice

Arbitráže - přehled ukončených a probíhajících sporů.

Celý obsah článku

Daňové otázky na jednání Rady ECOFIN

Daňové otázky na jednání Rady ECOFIN

V Bruselu se v úterý 23. května 2017 uskutečnilo jednání Rady EU pro hospodářské a finanční záležitosti (ECOFIN), na kterém českou delegaci vedla zastupující náměstkyně ministra financí ČR Milena Hrdinková. K hlavním tématům Rady ECOFIN patřily legislativní návrhy v oblasti přímých daní.

Celý obsah článku

Zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí Evropské unie proběhne v úterý 23. května 2017 v Bruselu

Zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí Evropské unie proběhne v úterý 23. května 2017 v Bruselu

Českou delegaci povede paní Milena Hrdinková, pověřená řízením sekce mezinárodní vztahy.

Celý obsah článku

Mezinárodní organizace - rozvojová spolupráce

Mezinárodní organizace - rozvojová spolupráce

Zahraniční rozvojová spolupráce ČR a role Ministerstva financí při její realizaci.

Celý obsah článku

Ministerstvo financí zveřejňuje dokumenty z mise MMF

Ministerstvo financí zveřejňuje dokumenty z mise MMF

Ministerstvo financí zveřejňuje dokument "Czech Republic – 2017 Article IV Consultation Concluding Statement of the IMF Mission". Dokument je zprávou z mise Mezinárodního měnového fondu (MMF).

Celý obsah článku

Studenti VŠE se od Auditního orgánu učili odhalovat podvody

Studenti VŠE se od Auditního orgánu učili odhalovat podvody

Zaměstnanci Auditního orgánu pro operační programy spolufinancované z fondů EU vystoupili ve středu 26. 4. 2017 na konferenci „Účetnictví z druhé strany aneb kriminalita, falšování a účetní podvody“, která proběhla na Vysoké škole ekonomické v Praze.

Celý obsah článku

Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Webová prezentace pro zavedení eura v České republice - https://www.zavedenieura.cz/, kde najdete všechny aktuální informace týkající se Národní koordinační skupiny a problematiky zavedení eura v ČR.

Celý obsah článku

Dotace

Švýcarsko poskytlo v letech 2007 - 2017 ČR celkem 2,6 mld.

Švýcarsko poskytlo v letech 2007 - 2017 ČR celkem 2,6 mld.

Ministerstvo financí ve středu 3. května 2017 uspořádalo v Ostravě v Multifunkční hale Gong Závěrečnou konferenci Programu švýcarsko-české spolupráce.

Celý obsah článku

Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Webová prezentace pro Finanční mechanismy EHP-Norska - https://www.eeagrants.cz/, kde najdete všechny aktuální informace k problematice EHP a Norských fondů v ČR.

Informace jsou určené zprostředkovatelům a partnerům programů, žadatelům a konečným příjemcům finanční pomoci EHP a Norských fondů.

Celý obsah článku

Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Webová prezentace pro Program švýcarsko-české spolupráce - www.swiss-contribution.cz, kde najdete všechny aktuální informace týkající se realizace tohoto programu.

Švýcarský program finanční pomoci ke zmírnění hospodářských a sociálních rozdílů v rozšířené Evropské unii podporuje na základě bilaterálních rámcových dohod rozvojové projekty na území nových členských států EU včetně ČR. Jeho ústředním cílem je přispět ke snížení rozdílů v ekonomickém a sociálním rozvoji v rámci rozšířené EU a zároveň přispět ke snížení hospodářských a sociálních rozdílů mezi dynamickými městskými centry a strukturálně slabými okrajovými regiony.

Celý obsah článku

Kalendář akcí

Ministr financí a lidé MF v médiích (květen 2017)

Ministr financí a lidé MF v médiích (květen 2017)

Aktuální témata: státní rozpočet, daně a další.

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Celý obsah článku

Multimédia MF (květen 2017)

Multimédia MF (květen 2017)

Aktuální témata: ministr financí, státní rozpočet, EET

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Celý obsah článku

Katalog odborné knihovny

Katalog odborné knihovny

Odborná knihovna MF zveřejňuje Online katalog, který umožňuje uživatelům z řad veřejnosti vyhledávat v knižním fondu Odborné knihovny a také v databázi Finlit, která obsahuje bibliografické záznamy vybraných článků převážně z oblasti veřejných financí.

  • Vstup do on-line katalogu Odborné knihovny MF. Rezervace dokumentů a prolongace výpůjček.

Celý obsah článku

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.