CZ EN

Rozhovor s Ivanem Pilným v Otázkách Václava Moravce

Rozhovor s Ivanem Pilným v Otázkách Václava Moravce
ČT 1 | 28.5.2017 | 12:00 | Pořad: Otázky Václava Moravce, ČT 24 | 28.5.2017 | 13:05 | Pořad: Otázky Václava Moravce II.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Hlavními hosty dnes jsou nový ministr financí Ivan Pilný z hnutí ANO. Vítejte. Hezký dobrý den.

Ivan PILNÝ, ministr financí, poslanec /ANO/
--------------------
Dobrý den vám i divákům.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A vítám i exministra, předsedu TOP 09 Miroslava Kalouska. Hezký dobrý den.

Miroslav KALOUSEK, bývalý ministr financí, předseda strany, poslanec /TOP 09/
--------------------
Hezkou neděli. Děkuji za pozvání.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Pane ministře, už jste měl možnost seznámit se detailněji s těmi základními rámci budoucího státního rozpočtu? Slyšel jste tady před studiem, jak se Martin Stropnický přimlouval za 3 miliardy v příštím roce a dalších 20 respektive 17 v letech následujících.

Ivan PILNÝ, ministr financí, poslanec /ANO/
--------------------
Tak ten základní rámec sestavil můj předchůdce, sestavil ho poměrně korektně s tím deficitem 50 miliard, to je požadavek vlády, na kterém shodla. Myslím, že to je velmi rozumné. Na druhou samozřejmě už teď, a bohužel přes média, je mi vzkazováno, co všechno budou vyšší požadavky jednotlivých ministerstev, takže...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Co mají ti chudáci dělat, když to teď zjednoduším. Podívejte se, Pavel Bělobrádek říká, že mu chybějí 3 miliardy a je to v rozporu s vládními usneseními. Máme tady závazky vůči Severoatlantické alianci škrtnuté o 3 miliardy. Opravdu jsou to dobré výdajové rámce, základní rámce státního rozpočtu na příští rok?

Ivan PILNÝ, ministr financí, poslanec /ANO/
--------------------
Tak víte, já už jsem nějaké rozpočty sestavoval a to, co mi trošku chybí, je, tady se mluví o prioritách, ale ty priority nejsou seřazeny. To je jeden problém. Já se musím rozhodnout podle nějakých kritérií, jestli budeme mít spíš proinvestiční politiku nebo jestli budeme sledovat nějaké ukazatele, které klade na obranu NATO nebo do jaké míry budeme respektovat nějaká sociální opatření a budu hledat vždycky, protože pokud je to investice, tak budu hledat nějakou metriku a nějaké datum, ke kterému se to má odehrát. Když jsme se zmínili jenom o těch výdajích na vědu, výzkum a inovace, tak samozřejmě to je určitě správně to dělat, ale ta metrika zatím nevychází, protože je to bráno spíš jako spotřeba než jako investice. Mohu uvést celou řadu ukazatelů, proč si to myslím a budu teda na panu místopředsedovi vlády chtít, aby tu metriku opravil a budu ji tedy velmi podrobně sledovat. Já musím respektovat usnesení vlády, které bylo ještě dříve, než jsem se stal ministrem, tak mi prostě tento drobný dárek, mně tam poslali a stalo se to i v Poslanecké sněmovně, takže jsem vázán určitými usneseními, který musím dodržet. Ale pokud jsou to investice, budu je sledovat. A jinak tu diskusi s těmi ministry, k tomu se určitě dostaneme, povedu obvyklým způsobem.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Má Miroslav Kalousek pochopení pro tu situaci, v níž se teď ocitá nový ministr financí?

Miroslav KALOUSEK, bývalý ministr financí, předseda strany, poslanec /TOP 09/
--------------------
Tak pro tu situaci, v které se ocitá, samozřejmě pochopení mám, protože pan ministr má předložit do konce srpna návrh rozpočtu. To bude teprv návrh rozpočtu. Prosím pěkně to, čemu pan ministr Babiš říkal, že předložil návrh rozpočtu, není návrh rozpočtu. Netuším, proč to vůbec nějaký ministr říká. Nechápu, proč to po něm i média opakují. To jsou výdajové limity. Mezi výdajovými limity a rozpočtem je asi takový rozdíl jako mezi hrubou stavbou a celkovým domem včetně interiéru. To znamená, pan ministr Pilný teď dostal nějakou hrubou stavbu, má potom odevzdat celý dům i s tím interiérem a nebude schopen udělat to tak, aby to bylo dobře, i kdyby byl génius, prostě proto, že ta hrubá stavba je na špatných základech.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Vy byste začal z gruntu znova?

Miroslav KALOUSEK, bývalý ministr financí, předseda strany, poslanec /TOP 09/
--------------------
No, za ty 3 měsíce už to nikdo nepředělá. Ty výdajové limity s tímto deficitem po třech letech růstu jsou v podstatě obžalobou nečinnosti vládní koalice. Tady měly proběhnout nějaké systémové změny, které by dokázaly strukturu rozpočtu udělat tak, aby mohl být vyrovnaný a aby tam bylo dostatek prostředků pro investice. Vláda v téhle věci neudělala nic, byť to slibovala. Některé reformní kroky zrušila, sama nezavedla žádné. Vzpomeňme si třeba, jak sliboval pan ministr Babiš penzijní reformu. Neudělala prostě nic. Ale dokázala nabrat desetitisíce nových státních zaměstnanců, zvýšit mandatorní výdaje zhruba o 60 miliard a tu korunu máte jenom jednu. Buď ji projíte, rozdáte ji na předvolební dárky, anebo ji investujete na investice nezbytné pro budoucnost, obrana, infrastruktura.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Může tedy na základě té hrubé stavby sestavit nový ministr financí rozpočet?

Miroslav KALOUSEK, bývalý ministr financí, předseda strany, poslanec /TOP 09/
--------------------
Na základě té hrubé stavby ministr financí samozřejmě sestaví rozpočet. To může. Ale jsou dvě možnosti. Buď tam bude zoufale málo peněz na nezbytné investice, ještě méně než v roce loňském. My už jsme v loňském roce kritizovali, že i když je růst a velké nárůsty příjmů, že z národních zdrojů investuje vláda méně než v době krize, což je prokazatelné a je to fakt. A je to právě proto, že daleko víc těch peněz projídá, než investuje. A to se bude ještě víc opakovat v návrhu tohoto rozpočtu. Buď dodrží všechny ty své závazky a sliby a ty 60miliardové mandatorní výdaje, což asi dodržet bude muset, protože ty zákony už jsou schváleny a ty státní úředníci jsou zaměstnáni a ty platy jim budou muset být vyplaceny nebo, což pokládám za nepředstavitelné, bude muset ještě rozšířit deficit anebo si budou prostě muset vymyslet nějaké příjmy, které reálně nebudou a bude jim to jedno, protože vědí, že 31. srpna, 31. října budou volby a pak se uvidí. Prostě tak, jak jsou ty výdajové limity udělány, tak to trochu zaráží, protože to vypadá, jako kdyby ta vláda nepředpokládala, že bude potom říjnu bude muset vládnout a něco s tím bude muset udělat. A to je samozřejmě situace, kterou panu ministrovi nezávidím.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Pane ministře, kterou z těch tří cest nastíněných Miroslavem Kalouskem...?

Ivan PILNÝ, ministr financí, poslanec /ANO/
--------------------
Tak já děkuji panu předsedovi za to, jak tady barvitě nastínil, jak budeme stavět hrubou stavbu a tak dále. Je to velmi trefné přirovnání.

Miroslav KALOUSEK, bývalý ministr financí, předseda strany, poslanec /TOP 09/
--------------------
Tu hrubou stavbu máte.

Ivan PILNÝ, ministr financí, poslanec /ANO/
--------------------
A potom jak ji tedy obalím tím, co tam má být. Já jenom pár poznámek. Tak pokud se týká penzijní reformy, tak ne, že tato vláda neudělala penzijní reformu, nikdo ji doteďka neudělal, tu penzijní reformu. Hledá se neustále cesta, jak to udělat. Vždycky se udělá nějaký parciální krok, který třeba příští vláda zruší. A podle mého názoru, a říkám to zcela otevřeně, já tady nevidím nějakou možnost, že by se to vůbec někdy stalo, že by došlo tedy k dohodě, která by mohla být profinancována. Budeme muset asi zvolit jinou strategii, protože já prostě v penzijní reformu nevěřím. Dají se tam udělat korektivy a tak dále a tak dále, ale to nemá moc s rozpočtem v tomhle okamžiku nic společného. Pokud se týká mandatorních výdajů, tak je nutno říct, že, říkal to, myslím, známý americký investor, Warren Buffett, že teprve když opadne příliv, pozná se, kdo plaval nahý. Když opadl příliv, tak po tom, co byl ministrem financí zde přítomný pan předseda Kalousek, tak mnozí byli nazí. Jak firmy, tak i lidé, takže jsme je museli aspoň trochu obléknout. To se podařilo, proto narostly mandatorní výdaje. Samozřejmě nemůžeme je oblékat do brokátu. A když tady mluvíme o nárůstu mandatorních výdajů, tak bych jenom chtěl připomenout poslední situaci v Poslanecké sněmovně, kdy Poslanecká sněmovna schválila zařazení bodu, kdy se bude přidávat pracovnicím v sociální sféře. To je naprosto na místě, rozpočet s tím také počítá, ale sněmovna nám tam přihodila 3 miliardy, z čehož asi 2 miliardy by měl zaplatit státní rozpočet a 800 milionů kraje. Když jsem se podíval na hlasování o tom, jak se tam hlasovalo, tak hlasovali 2 poslanci ANO, jeden z nich Martin Komárek, kterého tím pozdravuji, hlasoval jeden sociální demokrat a téměř všichni z ODS a z TOP 09. To znamená, tyto mandatorní výdaje, tuto krásu jste mi prosím poslali z pravice, co se týká mandatorních výdajů. Pokud se týká nárůst pracovníků, tak nárůst pracovníků je poměrně značný. Ale když z toho odečtete pracovníky, kteří museli být přidáni jako policie nebo učitelé, protože převážná část těch pracovníků je právě z této sféry, tak tam narostli pracovníci i třeba v úřadech práce. Tam mám určité problémy s tím, protože nevím, jestli úřady práce přispívají k tomu, že máme tak nízkou nezaměstnanost. Já doufám, že ano. Ale pokud se týká toho ostatního, například když jsem viděl publikovaná data z ministerstva práce a sociálních věcí o tom, jak probíhají daňové kontroly a podělil jsem si čísla vybraných peněz počtem kontrol, tak my vyšlo, že pokud stála kontrola víc jak 250 korun, tak na tom stát prodělal. To je určitě špatně.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Přepněte si na čtyřiadvacítku, protože záhy bude reagovat Miroslav Kalousek. Pokračujeme v diskusi bývalého ministra financí Miroslava Kalouska, nového ministra financí Ivana Pilného za pár okamžiků na ČT24.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
My se v té první hodině skončili u, u diskuse, kolik vlastně jsou požadavky resortů, pokud byste to měl jako exministr financí posčítat, s jak velkými kouzly bude muset manipulovat tady Ivan Pilný, aby uspokojil ty požadavky? Jak velká částka to bude?

Miroslav KALOUSEK, bývalý ministr financí, předseda strany, poslanec /TOP 09/
--------------------
Já vám, já vám rád odpovím, ale přesto pro ty diváky, kteří viděli tu první část, bych velmi rád zareagoval na to, co tady řekl pan ministr Pilný. On řekl, že žádná vláda nepřistoupila k penzijní reformě a není to pravda. Naše vláda k ní přistoupila, udělala první krok s jasnou vizí, jak budou vypadat ty kroky dál, vaše vláda to zrušila, což bych akceptoval, kdyby předložila alternativu. Tu také slibovala. Pan ministr financí jí sliboval v roce 14. Neudělali, neudělali jste vůbec nic.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ale slyšel jste, že Ivan Pilný nevěří na reformy, na reformu penzí.

Miroslav KALOUSEK, bývalý ministr financí, předseda strany, poslanec /TOP 09/
--------------------
Ano, pan ministr Pilný to jasně řekl, jako že za nějaký čas budou muset sedmdesátníci sekat parky, aby se uživili, my se s tím prostě, je to, je to legitimní přístup, já ho nezpochybňuju, jenom říkám, že my se s tím odmítáme smířit. My se odmítáme smířit s těmi dvěmi velkými výzvami, které souvisí se stárnutím obyvatelstva, to je zdravotnictví a penze. A předkládáme, předložíme, věřím, že i prosadíme, možnost jejich důstojného dofinancování a dožití až do posledních dnů. Ale chce to prostě odvahu a něco dělat. Vy jste za ty tři roky neudělali nic. A k těm ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Jak se vypořádáte s tou námitkou, že vy také zvyšujete deficit státního rozpočtu, protože poslanci pravice hlasovali, jak říkal Ivan Pilný ...

Miroslav KALOUSEK, bývalý ministr financí, předseda strany, poslanec /TOP 09/
--------------------
Já jsem, já jsem hovořil o 60 miliardách mandatorních výdajů, která, které ta vláda zvýšila zejména tím, že nabrala, to není jediná položka, ale jedna z největších, že nabrala 30 tisíc nových státních zaměstnanců. Pan ministr Pilný říká, učitelé, policisté, nic proti tomu, ale jestliže z té půlmiliardové armády někde 30 tisíc musím posílit, tak někde jinde uberu. To by udělala každá slušná rodinná firma, protože nikdy by si nedovolil nabrat 30 tisíc nových zaměstnanců navíc. Jenom na těch zaměstnancích, abysme si udělali představu, od roku 13 do letošního roku nebo do roku 18 to bude, se zvýší mzdový objem, který budeme vyplácet ze svých daní na státní zaměstnance, o 50 miliard. To je ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ale stále mi utíkáte z těch 2,5 miliard, které jste zavázali tady Ivana Pilného, aby ...

Miroslav KALOUSEK, bývalý ministr financí, předseda strany, poslanec /TOP 09/
--------------------
Samozřejmě, jestliže, jestliže, jestliže je tady, jestliže je tady nějaká množina lidí pracujících v obtížných sociálních službách a my nechceme, aby jich pracovalo více, my jenom chceme, aby dostali přidáno, tak je to nes..., ty 2,5 miliardy jsou nesrovnatelné s těmi 50 miliardami na ty nové zaměstnance, které nikdo nabírat nemusel. Já nemyslím ty konkrétní, ty třeba ano, ale pak měl jiné propustit, aby nezvyšoval, nezvyšoval tu část. My nemáme nic proti tomu, aby rostly platy státních zaměstnanců v době ekonomického růstu, ale není jediný důvod zvyšovat tu armádu těch, který ty veřejné služby provádějí, protože nikdo z nás nevidí, že by ty veřejné služby byly lepší. Příští rok budeme konzumovat stejně dobré veřejné služby, nebo stejně špatné, jak chcete, jako před čtyřmi roky, ale bude to dělat o 30 tisíc lidí víc, to je naprostý nesmysl a nehospodárnost.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Pane ministře, budete vy ministrem financí údržbářem nebo je od vás možné čekat nějakou zásadnější vizi? Protože jak vás oba poslouchám, tak se shodnete v jedné věci, že to takhle dál nejde a že to je neudržitelné fungování státního rozpočtu v dalších letech.

Ivan PILNÝ, ministr financí, poslanec /ANO/
--------------------
Tak já bych chtěl jenom podotknout, že jsem členem vlády asi čtyři dny, takže řada těch věcí, které tady pan předseda vyslovil, těžko mohou padat na mojí hlavu, protože já jsem v té vládě, vládě prostě nebyl, byl jsem stejný poslanec jako pan předseda Kalousek.

Miroslav KALOUSEK, bývalý ministr financí, předseda strany, poslanec /TOP 09/
--------------------
Stejný ne, vy jste byl vládní.

Ivan PILNÝ, ministr financí, poslanec /ANO/
--------------------
Pardon, byl jsem vládní a dokonce jsem byl ...

Miroslav KALOUSEK, bývalý ministr financí, předseda strany, poslanec /TOP 09/
--------------------
Vy jste ty rozpočty schvaloval.

Ivan PILNÝ, ministr financí, poslanec /ANO/
--------------------
Byl jsem, ano, já jsem ty rozpočty schvaloval, byl jsem předsedou hospodářského výboru, ale já bych ještě, protože to se mě osobně dotýká, ta omílaná fráze, že posílám důchodce, aby si přivydělali, sekat trávu. Tak ona to není pravda, já jsem mluvil o kvalitě života, protože podle mého názoru dávat několik set korun, přispívat na důchody prostě každý rok nevypovídá o kvalitě života těch seniorů. Ta populace prostě stárne, ten demografický vývoj tady je a naopak lidí v produktivním věku prostě ubývá. To dlouhodobě vede samozřejmě k neudržitelné situaci, ale také vede k tomu, že protože v současné době na pracovním trhu chybí asi 120 tisíc míst, tak tito lidé, kteří chtějí a mají možnost ještě dělat a dokonce si přivydělat, to prostě mohou udělat, ale musíme pro ně něco udělat. Já jsem mluvil o tom, že bychom jim měli dát bezplatný internet, já jsem mluvil o tom, že bychom měli posunout jejich vzdělávání nejen univerzity třetího věku, můžeme také opozdit třeba nárůst Alzheimerovy choroby, dělá to tady paní inženýrka Steinová za sto korun, státní peníze tam vůbec nejdou. Mluvím o kvalitě života pro ty seniory. Samozřejmě ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Můžete něco udělat ještě vy jako ministr financí, který bude vládnout pár měsíců nebo to od vás čekat nemůžeme?

Ivan PILNÝ, ministr financí, poslanec /ANO/
--------------------
Tohle to jsou věci, které ministru financí nepřísluší, ale pokud někdo přijde s takovými návrhy, třeba internet těžko může ovlivnit, to je věc mobilních operátorů, ale už to tady bylo, já nechci zacházet do podrobností, zařídil nám to Český telekomunikační úřad přes vůli operátorů, je možné posílit ty finance, které jdou do školství, do univerzit třetího věku a tak dále. Samozřejmě, že ti lidé nemohou řídit autobusy nebo pracovat v těžkých provozech, některý ani nemohou pracovat zcela evidentně, je to logické, ale prostě mluvím o kvalitě života, ne o tom, že posílám ty lidi sekat trávu.

Miroslav KALOUSEK, bývalý ministr financí, předseda strany, poslanec /TOP 09/
--------------------
Pane ministře, promiňte, já se vás nechtěl dotknout, nic, nic proti tomu, nic proti tomu, co jste teď řek, to jsou kroky, které by byly hodné podpory, ale také jste samozřejmě řekl, a i kdybyste to neřekl, tak je to prostá aproximace toho, co ta vláda dělá, že jednou, nemyslím dnešní důchodci a dnešní třicátníci, na ty důchody prostě mít nebudou, protože na ně nebude. A to, upřímně řečeno, to ...

Ivan PILNÝ, ministr financí, poslanec /ANO/
--------------------
To těžko můžete rozporovat.

Miroslav KALOUSEK, bývalý ministr financí, předseda strany, poslanec /TOP 09/
--------------------
To, upřímně řeč..., ne, to při tom, co tahle vláda dělá, nebo spíš nedělá, tak to nemůžu rozporovat, protože politika této vlády do té situace skutečně by zemi dovedla. A já znovu jenom opakuji, my se s tím nechceme smířit, my v programu předkládáme koncept jak penzijní reformy, na kterou odmítáme rezignovat, tak zdravotní, tak reformy zdravotního pojištění, ono to spolu souvisí samozřejmě, a odmítáme rezignovat na to, že staří lidé nebudou mít důstojné dožití do posledních dnů. Samozřejmě chce to jednou pro politika velmi nebezpečnou a nepopulární větu, celý život více osobní spoluúčasti a více osobní odpovědnosti. Bez toho to nejde. Ale tahle vláda bohužel lidé, lidi přesvědčuje, že budou mít všechno, všechno zadarmo a že to bude všechno bezvadně fungovat.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Promiňte, ale to, že vám vstupuji do řeči, to není problém Ivana Pilného, protože ten ty lidi nepřesvědčuje, ten říká, že dojde ke zhroucení důchodového systému.

Miroslav KALOUSEK, bývalý ministr financí, předseda strany, poslanec /TOP 09/
--------------------
Já hovořím, já hovořím s vládním poslancem, já hovořím s vládním poslancem a s reprezentantem vlády, která tady dělala 3,5 roku nějakou politiku. Já chápu, že ministr financí, který teď přišel na ministerstvo financí, už nemůže předložit dobrý návrh státního rozpočtu, protože je za tím 3,5 roku té práce, která mu prací nebyla. Ty podmínky se zhoršily pro ministra financí, ne zlepšily.

Ivan PILNÝ, ministr financí, poslanec /ANO/
--------------------
Dobře, ale ať budete říkat cokoliv, tak jsou dvě věci zřejmé, prostě demografický vývoj, přece nebudete ty důchodce vybíjet, pane předsedo, takže demografický vývoj tady je, ten je prostě neúprosný a určitě se shodneme na tom, že nejen pokud se týká spoření na stáří, ale i pokud se týká zdravotnictví, bude se muset zvýšit spoluúčast. Možná to je nepopulární říkat, ale v tom s vámi naprosto souhlasím. A teďka ještě vy jste tady mluvil o těch zaměstnancích. Já jsem tady už řekl, že řada těch profesí musela být obsazena, učitelé, policisté a tak dále, ale rozhodně stojí za to, abychom se zamysleli nad tím, jak narůstají pracovníci v dalších sférách, a to souvisí především s tím, že stát má k dispozici obrovská data a spoustu kontrol by nemusel dělat, mohl by zjednodušit daňový systém, aby ubylo kontrolorů, aby se ty procesy zlepšily, to je bez debaty, jo, to já jako ministr financí teďka udělat nemohu, ale rozhodně pokud mi bude, zbyde čas a on se možná prodlouží, tak určitě udělám hodně pro to, aby se prostě třeba udělala opravdová daňová reforma, která by spoustu věcí zjednodušila. Stát má tyhle data, neumí s nimi zacházet.

Miroslav KALOUSEK, bývalý ministr financí, předseda strany, poslanec /TOP 09/
--------------------
Pane ministře, pane ministře, jenom, víte, kolik je státních zaměstnanců? Nechci, nechci vás zkoušet z konkrétního čísla, je to něco přes 400 tisíc.

Ivan PILNÝ, ministr financí, poslanec /ANO/
--------------------
Já vím.

Miroslav KALOUSEK, bývalý ministr financí, předseda strany, poslanec /TOP 09/
--------------------
V téhle armádě přes 400 tisíc ...

Ivan PILNÝ, ministr financí, poslanec /ANO/
--------------------
Skoro půl milionu, ano.

Miroslav KALOUSEK, bývalý ministr financí, předseda strany, poslanec /TOP 09/
--------------------
Vy jste nebyli schopni těch, i kdybyste těch, ty nové profese skutečně nutně potřebovali obsadit v té armádě. Vy jste nebyli schopni těch 30 tisíc jinde ušetřit. My jsme dokázali v době krize proto, že to bylo nezbytné, snížit mzdové objemy o 15 % a podnikatelský stav, podnikatelský stav, váš pan, váš pan, teď mluvím za ANO, váš velký příznivec a pan Juříček, který snad bude kandidovat za ANO, mě z pozice Hospodářské komory strašně kritizoval, jak hrozně málo snižuju ty státní zaměstnance, že bych, že bych je měl snižovat ještě víc. A já jsem se tak trochu styděl, říkal jsem si, že bych opravdu měl. A teď, teď budete, a teď pan Juříček bude podporovat politickou stranu, která za tři roky jich dokázala nabrat o 30 tisíc navíc. Vždyť je to k smíchu.

Ivan PILNÝ, ministr financí, poslanec /ANO/
--------------------
Ale podívejte se ...

Miroslav KALOUSEK, bývalý ministr financí, předseda strany, poslanec /TOP 09/
--------------------
To je skutečně 50 miliard, pane ministře.

Ivan PILNÝ, ministr financí, poslanec /ANO/
--------------------
Podívejte se, pane ...

Miroslav KALOUSEK, bývalý ministr financí, předseda strany, poslanec /TOP 09/
--------------------
Které jsme mohli dát do obrany, do investic a vy jste místo nich nabrali nové lidi, který budou platit daňoví poplatníci.

Ivan PILNÝ, ministr financí, poslanec /ANO/
--------------------
Ale podívejte se, pane předsedo, to je přece otázka toho, že je rozdíl mezi kvalitou a kvantitou.

Miroslav KALOUSEK, bývalý ministr financí, předseda strany, poslanec /TOP 09/
--------------------
No právě.

Ivan PILNÝ, ministr financí, poslanec /ANO/
--------------------
A to, co jsme udělali my a i s vaší spoluprací bohužel, my jsme udělali služební zákon, který prostě dává jasně přednost kvantitě před kvalitou, protože kvalitní lidi se tam nemohou dostat, protože dneska státní úředník musí mít diplom nejlépe ze soukromé školy a odseděný nějaká léta. Když jsme chtěli otevřít výběrová řízení, aby se ta kvalita zvýšila a tím pádem mohl i být počet zaměstnanců menší, tak třeba ODS a pan předseda Fiala, s kterým jsem o tom diskutoval, prostě tohle to odmítl. Ten služební zákon do značné míry, to je systémová chyba, která způsobila tenhle ten stav, to je první věc. Druhá věc je ta, já jsem o tom mluvil, že stát má k dispozici data a řadu těch procesů by se mohlo ušetřit, ale ono to je, my v té Poslanecké sněmovně, pane předsedo, vyrábíme taky legislativní špagety a dáváme je do, vlastně my ty úředníky vytváříme určitými zákony, a je potřeba ...

Miroslav KALOUSEK, bývalý ministr financí, předseda strany, poslanec /TOP 09/
--------------------
No, to vytváříte.

Ivan PILNÝ, ministr financí, poslanec /ANO/
--------------------
... konečně udělat ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ne, můžeme být, ať se vrátíme k základním rámcům státního rozpočtu.

Miroslav KALOUSEK, bývalý ministr financí, předseda strany, poslanec /TOP 09/
--------------------
Rozpočtu, jenom za jednu věc jsem chtěl panu ministrovi poděkovat.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Já jsem ... Ano?

Miroslav KALOUSEK, bývalý ministr financí, předseda strany, poslanec /TOP 09/
--------------------
Opravdu za to moc děkuju, za to, že jste řek, že za to, ten nárůst státních úředníků může ODS a ne Kalousek. Tady je jisté novum, bývalý ministr financí by to řek určitě úplně jinak, takže ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A kolik, kolik tedy podle vás jako bývalého ministra financí jsou nároky ministrů, se kterými se teď v následujících dnech v rámci těch základních výdajových rámců musí vypořádat Ivan ...

Ivan PILNÝ, ministr financí, poslanec /ANO/
--------------------
Jak to může pan předseda vědět?

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ivan Pilný.

Ivan PILNÝ, ministr financí, poslanec /ANO/
--------------------
Jak to může pan předseda vědět? Nevím to ani já ještě.

Miroslav KALOUSEK, bývalý ministr financí, předseda strany, poslanec /TOP 09/
--------------------
To já přece nemůžu vědět. Já prostě jenom vím to, co samozřejmě pan ministr už musí vědět taky, že vzhledem k tomu, že ten deficit je nestydatě vysoké číslo na to, že je to po čtyřech letech růstu, je to nestydatě vysoké číslo, tak pokud vláda bude držet, že je nepřekročitelný, tak toho prostoru pro ty výdaje, které nejsou předurčeny zákonem nebo pracovními smlouvami, tak toho prostoru on tam má podstatně méně, než měl ministr financí před rokem. To znamená před rokem, když ministr financí předložil výdajové limity, v tom to je, ty limity totiž vůbec ještě neříkají jedno..., pro jednotlivé kapitoly, kolik tam mají na investice a kolik tam mají na ty mandatorní výdaje, tam je prostě jenom jedno číslo, a až si ty kapitoly spočtou, co musej vydat ze zákona a ze smluv, tak najednou zjistí, že na ty skutečné priority, aby se mohlo stavět, aby mohla armáda nakupovat, aby měli policisté na benzin prostě, tak že na ty skutečné priority tam není. A ty zákony, ty zákony ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
No já jsem, já jsem zmiňoval jen dvě, zmiňoval jsem ministerstvo obrany - 3 miliardy, protože to je alianční závazek, to přece nemůžete škrtnout.

Ivan PILNÝ, ministr financí, poslanec /ANO/
--------------------
Ale já přece, podívejte se, já znova říkám, že stejně tak jako tady pan předseda Kalousek, tak ani já nemám vůbec zatím představu o tom, co jednotliví ministři budou chtít, protože mně to někteří vzkazují přes média, někteří jsou ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Počkejte, pane ministře, ve vší úctě, když tu představu mám já jako novinář, který si čte tady dlouhodobý ...

Ivan PILNÝ, ministr financí, poslanec /ANO/
--------------------
Dobře, tak jako číslo 3 miliardy jsem se dozvěděl teďka od vás, že jo, určitě povedu diskusi s Martinem Stropnickým, povedu se všemi ministry, ale to číslo ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Počkejte, to jste se nemohl dozvědět ode mě, protože tady existuje nějaký dlouhodobý rámec státního rozpočtu.

Ivan PILNÝ, ministr financí, poslanec /ANO/
--------------------
Dobře, ale to přece ..

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
V němž jsou ty závazky, ke kterým se Česko zavázalo například vůči Severoatlantické alianci, tak jsme vyhlásili do světa 1,4 % HDP v roce 2020 a teď se škrtne, tady v základním výdajovém rámci se škrtnou 3 miliardy, kterými máme dospět k tomu roku 2020, tak to musíte vědět stejně dobře vy jako já.

Ivan PILNÝ, ministr financí, poslanec /ANO/
--------------------
Tak, podívejte se, pane redaktore, základní rámec jsem netvořil já, tvořil ho můj předchůdce, to je za prvé. Za druhé ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
No vy říkáte, že jste s tím spokojen, že není šit horkou jehlou.

Ivan PILNÝ, ministr financí, poslanec /ANO/
--------------------
Za druhé, za druhé, za druhé, to není zákon. My jsme přistoupili na nějakou úmluvu, postavili jsme se k tomu pozitivně, budeme muset prověřit, jestli je to v realitě nebo mimo realitu. Nejsme jediná země, která ten závazek neplní. U té armády zase platí to, že já budu chtít slyšet od pana ministra obrany, stejně jako od ostatních ministrů, jak ta armáda bude, bude vůbec vypadat, protože i tam je to o kvalitě a nikoliv o kvantitě, takže to, že jsme vyslovili nějaký závazek, který je pravděpodobně správně, v situaci, ve které prostě jsme, ještě neznamená, že ho musíme za každou cenu splnit, jestliže máme jiné, jiné důvody. To přece neplní i jiné vlády tyhle ty závazky a já to nevím, jak se k tomu teď postavím.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Takže, takže se může stát, že nebudou platit už předtím ve státním rozpočtu schválené rámce, že bychom vydávali na obranu 1,4 ...

Ivan PILNÝ, ministr financí, poslanec /ANO/
--------------------
Tak schválený rámec je například padesátimiliardový deficit, že jo.

Miroslav KALOUSEK, bývalý ministr financí, předseda strany, poslanec /TOP 09/
--------------------
Přiznám se, že tohle, já chápu ministra financí, který je v úzkých, jakých je, ale přiznám se, že tohle, teď mluvím jako předseda politické strany, je pro mě absolutně nepřijatelné. Ten nárůst výdajů na obranu byl stanoven nejenom vládní dohodou, ale byl skutečně stanoven dohodou všech politických stran v Poslanecké sněmovně, a to je závazek, který jsme dali veřejně všem členských zemím v NATO. A pane ministře, prosím, prosím ...

Ivan PILNÝ, ministr financí, poslanec /ANO/
--------------------
Ale já přece neřekl, že to Martinovi Stropnickému nedám, já jsem řekl, že to je ukázka jednoho ministerstva s nějakými požadavky, který mají určitou prioritu. To, co mně vadí na tom rozpočtu na začátku, je, prostě že ty priority prostě jdou vedle sebe paralelně a musíme říct, které jsou důležitější a které ne. A já to budu prostě na vládě chtít, aby řekla prostě, jsou prioritou investice dopravní, energetické a digitální? Jsou prioritou dodržení mezinárodních smluv? Jsou prioritou vytvoření prostě dalšího postupu v těch sociálních službách?

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A když vláda řekne, promiňte, pane předsedo, když vám vláda řekne, všechno je priorita a zase budete na začátku? Protože to se stát může.

Ivan PILNÝ, ministr financí, poslanec /ANO/
--------------------
No, doteďka to tak bylo.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ano.

Miroslav KALOUSEK, bývalý ministr financí, předseda strany, poslanec /TOP 09/
--------------------
Přesto, přesto, přesto vás, pane ministře, velmi prosím, některé závazky, které jsou pro život téhle země nezbytné, které jsme řekli veřejně, řekli jsme je společně, řekli jsme je do celého světa, nezpochybňujte je ani v televizních diskusích. Skutečně titulky ...

Ivan PILNÝ, ministr financí, poslanec /ANO/
--------------------
Ale já je vůbec nezpochybňuju.

Miroslav KALOUSEK, bývalý ministr financí, předseda strany, poslanec /TOP 09/
--------------------
Titulky, že, titulky, že ministr financí zpochybnil, že dodržíme dohodu nárůstu výdajů na obranu ...

Ivan PILNÝ, ministr financí, poslanec /ANO/
--------------------
Ale já jsem nic takového neřekl, já jsem řekl, že o tom budeme diskutovat.

Miroslav KALOUSEK, bývalý ministr financí, předseda strany, poslanec /TOP 09/
--------------------
Já jsem to tak, já jsem to tak slyšel, pokud to tak nezaznělo, tak jsem rád. Jsem rád, že budeme dál moct jako Česká republika nahlas tvrdit, že dodržíme vůči svým spojencům v NATO to, co jsme slíbili, protože je to, protože je to otázka naší národní bezpečnosti a nemůžeme si dovolit s tím hazardovat. Velmi vás o to prosím.

Ivan PILNÝ, ministr financí, poslanec /ANO/
--------------------
To bysme se dostali do diskuse o tom, jak má vypadat armáda, protože my už jsme ve válce mimochodem. V té válce, která probíhá v tom kyberprostoru a musíme na ní nějak reagovat. A zase je to o kvalitě a ne o kvantitě. Ale já jsem tady přece neřekl, a znova to opakuji, že nedám panu ministru Stropnickému 3 miliardy, které tady v té minulé diskusi požadoval pro to, aby se splnily ty závazky. Já jsem jenom řekl, že to je jeden z požadavků, který budu muset zvážit.

Miroslav KALOUSEK, bývalý ministr financí, předseda strany, poslanec /TOP 09/
--------------------
Ne, promiňte ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Vyrovnaný ..., promiňte, pane předsedo.

Miroslav KALOUSEK, bývalý ministr financí, předseda strany, poslanec /TOP 09/
--------------------
Promiňte, jenom jednu větu, ono už je docela, on se předkládá ten, ty rámce se předkládají na 3 roky. V rámci té dohody je, že v roce 2020, ať už bude vládnout jakákoliv vláda, bude na obranu vydáno 1,4 % HDP, to je závazek, kterého si velmi dobře všimli všichni naši spojenci. To, co předložil pan ministr Babiš v tomhle výhledu, je 1,16 na rok 2020.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
To je škrt 20 miliard, jak řekl Martin Stropnický.

Miroslav KALOUSEK, bývalý ministr financí, předseda strany, poslanec /TOP 09/
--------------------
Takže, takže, takže, takže to už je prostě pro nás naprosto nepřijatelné zpochybnění, s kterým se odmítáme smířit.

Ivan PILNÝ, ministr financí, poslanec /ANO/
--------------------
Dobře, ale já jsem, dobře, okej, já jsem tohle to neškrtl, škrtl to můj předchůdce, musím se na to podívat. Určitě je to vysoká priorita, budeme to řešit prostě v rámci všech požadavků, stejně tak jsou oprávněné požadavky na rozvoj dopravní infrastruktury, která zaostává a tak dále, a tak dále. Já je prostě ty požadavky musím posoudit a je věcí nejen mojí, ale je rozhodně i věcí vlády, aby mně také řekla ...

Miroslav KALOUSEK, bývalý ministr financí, předseda strany, poslanec /TOP 09/
--------------------
Nepochybně.

Ivan PILNÝ, ministr financí, poslanec /ANO/
--------------------
Prostě toto je zásadní priorita, tu prostě musíš dodržet a já to prostě udělám. Opravdu to není o tom, že teď jsem tady u tohohle stolu škrtnul nějaký 3 miliardy, to v žádným případě jsem neudělal.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
No vy jste, vy jste říkal, že se ztotožňujete s návrhem Andreje Babiše, proto se i ptám na to a odmítl jste, že by ten návrh byl šit horkou jehlou. Ptám se proto, že jak jinak mluvit i návrhu, kde se škrtne 20 miliard, když jsme se zavázali Severoatlantické alianci plnit?

Ivan PILNÝ, ministr financí, poslanec /ANO/
--------------------
Podívejte se, pane redaktore, já jsem u toho nebyl, když, jakou jehlou to šil pan, můj předchůdce, opravdu nevím. Díval jsem se na ty ukazatele, které se složily v to magické číslo, který schválila vláda, těch 50 miliard. Samozřejmě že prostě proběhne naprosto regulérní diskuse a doufám, že už nebude probíhat přes média, kdy prostě se sejdou všichni odborní náměstci, dají ty čísla dohromady, vysloví nějaké požadavky, ty budou dramaticky přesahovat ten rozpočet, to je zcela bez debaty, a potom prostě povedeme, povedeme diskusi o tom, která priorita dostane přednost a tak dále, a budeme se snažit do těch 50 miliard vejít, protože já jsem ve dvojích kleštích. Na jednou, na jednu stranu mě kritizuje pravicová opozice, že ten schodek je příliš velký, a na druhou stranu už se teď ukazuje, že prostě těch 50 miliard deficitu bylo velmi rozumné a že bude velmi obtížné ho dodržet.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A může ...

Miroslav KALOUSEK, bývalý ministr financí, předseda strany, poslanec /TOP 09/
--------------------
Smím ještě ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ne, ne, nemůžete.

Miroslav KALOUSEK, bývalý ministr financí, předseda strany, poslanec /TOP 09/
--------------------
Jednu větu k těm 50 ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ne, ne, ne, může se stát, že byste ho nedodržel?

Ivan PILNÝ, ministr financí, poslanec /ANO/
--------------------
Tak mě vláda zavázala k tomu, abych ho dodržel, takže já se budu snažit.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ale když těch priorit bude tolik, tak co se stane?

Ivan PILNÝ, ministr financí, poslanec /ANO/
--------------------
No tak rozpočet sestavuje sice ministr financí, ale musí prostě projít vládou, musí potom projít Poslaneckou sněmovnou. Já samozřejmě jsem zavázán usnesením vlády, abych ten deficit dodržel, považuji ho za rozumný, ale prostě bude, bude diskuse o tom, jakým způsobem to prostě udělat. A je to, že to je těžké, na tom jsme se konečně oba dva shodli.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ještě, ještě vydržte vteřinku, pane předsedo. Vyrovnaný, přebytkový nebo deficitní rozpočet. Andrej Babiš věřil, že po zavedení všech plánovaných opatření proti daňovým únikům se k vyrovnanému rozpočtu dopracujeme. Ta slova padla tady v Otázkách v červnu roku 2014.

Andrej BABIŠ, předseda hnutí, tehdejší vicepremiér a ministr financí /ANO/ /29. 6. 2014/
--------------------
Já jsem o tom přesvědčen, že to, co my máme připravené, tak v roce 2017 určitě budeme přebytkoví. A ne přebytkoví, pardon, budeme, v podstatě se dostaneme do fáze, kdy budeme moci mít vyrovnaný rozpočet.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Opatření proti daňovým únikům, jako jsou kontrolní hlášení a elektronická evidence tržeb, platí. Pane ministře, kde se stala chyba, že se bavíme o schodkovém rozpočtu ve výši 50 miliard a že není ten rozpočet na rok 2018 vyrovnaný?

Ivan PILNÝ, ministr financí, poslanec /ANO/
--------------------
Tak já nemám křišťálovou kouli, abych řekl, kdy budeme mít vyrovnaný rozpočet. Směřujeme k němu daleko pomaleji, než jsme si mysleli a nebude, ta cesta se neurychlí. Už jsme tady mluvili o tom demografickém vývoji a o těch mandatorních výdajích, takže ta cesta rozhodně, rozhodně nebude dramaticky rychlá. A to prohlášení bylo odvážné, já jsem ho prostě nedával, samozřejmě dostat se potom do obrazu, jak to prostě bude vypadat, je jiná věc, taky tahle ta vláda je koaliční, takže některé věci vznikly jenom prostým přehlasováním ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Není to ale tak, že se přeceňovala i výše daňových úniků? Když se podíváme na letošní plnění státního...

Ivan PILNÝ, ministr financí, poslanec /ANO/
--------------------
Víte, to, že se lépe vybíraly daně, je celkem bez debaty. Já když se podívám třeba jenom na výběr DPH, to poslední číslo, které mám, ve srovnání s předchozím rokem je o 12,4 % vyšší. Můžeme se bavit a zcela regulérně, ale ještě je příliš brzo na to, co to vlastně zavinilo. Jestli je to zaviněno hospodářským růstem, ale ten byl pod 3 %, anebo jestli je to zaviněno lepším výběrem daní a na základě čeho. Ty data, která jsou z EET a z kontrolních hlášení, jsou zatím velmi malá, takže já teď nemohu oddělit od sebe ty věci. Například na DPH mělo také dopad to, že jsme snížili DPH v těch restauracích na jídlo, tyhle ty věci oddělit, na to je ještě příliš brzo, tak to EET se třeba rozbíhá, ale už teď je zřetelně vidět, že to byl krok správným směrem a že ten rozsah šedé ekonomiky byl pravděpodobně větší, než jsme odhadovali, ale tyhle ty věci prostě fungují pár měsíců, pokud se týká DPH, tak většinou víme víc na konci roku, takže určitě to je pozitivní, je to výrazně dobré, ale na druhou stranu, jak moc dobré to je, to já prostě ještě nedokážu odpovědět.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Kde se, kde se, kde se stala chyba, že nemáme v roce 2018, protože vy jste byl s Andrejem Babišem ve studiu ...

Miroslav KALOUSEK, bývalý ministr financí, předseda strany, poslanec /TOP 09/
--------------------
Asi, asi nepřekvapí, asi nepřekvapí, že nesouhlasím s tím, že to byly kroky správným směrem, ale opravdu se o to nechci přít. Prostě já jsem přesvědčen, že ty náklady vysoko převyšují výnosy. Pan ministr si myslí něco jiného, čas ukáže. No, především v tom, co jsem už řekl, to je obžaloba naprosté nečinnosti vlády, aby dělala cokoliv pro uzdravení struktury rozpočtu. Ona totiž, já vím, že jsem s tím velmi otravný, s tím strukturálním rozpočtem, od kterého se musí očistit příjmy a cyklus a mimořádné příjmy, ale tahle vláda zhoršila strukturální rozpočet poměrně výrazně oproti tomu, jak ho, jak ho získala, takže až, až přijdou špatné časy, tak ten deficit bude ještě větší a někdo jiný zase bude muset dělat bolestivé škrty. My pevně doufáme, že nic takového se neudělá, že po volbách, kdy, pevně věřím, se ujme vlády rozumná vláda, tak prostě ty strukturální změny udělá tak, abychom tvořili rezervy na špatné časy a ne ty dobré časy projídali. Ta vláda to teď takhle dělá. A k těm 50 miliardám je potřeba říct jednu jedinou věc, to je pořád o 20, téměř o 30, myslím, že je to 28,5 miliardy, ale je to téměř o 30 miliard víc, než vláda ve svém střednědobém výhledu kdysi předpokládala. To znamená, ona kdyby jenom držela původní výhled, nezvyšovala ho o další nesmyslné výdaje na ty předvolební dárečky a na nové a nové zaměstnance, tak by ten deficit tak vysoký být nemusel, anebo by se v tom padesátimiliardovém deficitu našlo dost peněz na ty priority, o kterých jsme mluvili, ať už je to obrana nebo investice.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Pane předsedo, a není to vlastně stejně rétorické cvičení, když se podíváme, že v minulém roce byl deficit schválen jako výrazně schodkový, ale nakonec skončil loňský státní rozpočet ve výrazném přebytku?

Miroslav KALOUSEK, bývalý ministr financí, předseda strany, poslanec /TOP 09/
--------------------
Na to rád odpovím.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Letos, zdá se, byť máme schválený schodek 60 miliard, tak na konci dubna byl v přebytku 6,5 miliardy.

Miroslav KALOUSEK, bývalý ministr financí, předseda strany, poslanec /TOP 09/
--------------------
Na to, na to, na to rád odpovím. Právě proto je tak strašně důležitý ten ukazatel toho strukturálního rozpočtu, nikoliv prostý odečet, prostý odečet výdajů a příjmů, protože ten přebytek byl způsobem dominantně mimořádnými příjmy z Evropské unie, které se v tomhle objemu nebudou, nebudou opakovat. Pak byl výrazným způsobem způs..., pak byl výrazným způsobem ovlivněn negativními úroky, které velmi zlevňují náklady veřejné služby, to je, služby, to je důsledek intervencí jak evropské centrální banky, tak naší banky, a pak byl podle mého názoru, a to nechci příliš rozvádět, ale přesto byl výrazně ovlivněn riskantní politikou ministra financí při správě státního dluhu, protože on zkracuje závazky, místo aby je prodlužoval. Samozřejmě čím kratší závazky, tím levnější úroky, ale tím větší rizika pro budoucnost. Tohle jsou, tohle jsou ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Počkejte, a neskončí, neskončí letos ten rozpočet také v přebytku, když už v dubnu máme ...

Miroslav KALOUSEK, bývalý ministr financí, předseda strany, poslanec /TOP 09/
--------------------
Ne, v žádné, dubnový, dubnový přebytek 6 miliard opravdu není žádný zvláštní přebytek, protože tlak na mandatorní výdaje vždycky stoupá až tam, až v té druhé polovině. Rozpočet skončí zcela jistě v deficitu, je možné, že vzhledem k tomu, že ekonomika příjemně zrychluje, tak není mož..., není, není vyloučeno, že třebas ten deficit bude o něco nižší, samozřejmě. Pokud pojede ekonomika rychleji, než původní model hospodářského růstu předpokládal, tak těch příjmů bude o něco víc, ale to není zásluha vlády, to není zásluha úspor, to je prostě, to budou prostě lepší příjmy z lepší ekonomiky.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Pane ministře, nebavíme se, když se bavíme o schodku na příští rok, minus 50 miliard, o hausnumeru, protože loni byl rozpočet přebytkový, Miroslav Kalousek říká, že letos nebude, ale v dubnu jste v přebytku 6 miliard.

Ivan PILNÝ, ministr financí, poslanec /ANO/
--------------------
Tak já se, já se domnívám, nechci říkat obávám, že prostě rozhodně neskončíme na přebytku loňského roku. Možná skončíme v deficitu. 6 miliard teď nic opravdu nevypovídá, protože podívejte se, když teď dojde k rozpouštění té rezervy, která tam je ve výši 5 miliard, tak to nejsou závazky, které jsou splněné teď, jako by byl třeba obnova toho památníku v Letech, ale jsou to závazky pro příští státní rozpočet. Tyhle ty závazky se objeví samozřejmě už v čerpání toho rozpočtu v letošním roce, ale samozřejmě jsou to závazky pro ministra financí na příští rok. Samozřejmě že znova se vrátím k té poznámce, že ty mandatorní výdaje, podívejte se, jak jsou u nás mizerně placení učitelé, to je, já jsem, nedávno jsem se teprve dozvěděl, že prostě nejhůře placení vysokoškoláci jsou učitelé, to jsou peníze, které by tam měly přijít. Já když jsem viděl, jako jsou placeni vysokoškolští učitelé na Pedagogické fakultě v Hradci Králové, tak to je prostě hrozné. Tam je potřeba ty peníze prostě opravdu, opravdu dávat. Pokud se ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
No vidíte, a to máte další 4,5 miliardy, protože odstupující ministryně školství postrádá 4,5 miliardy.

Ivan PILNÝ, ministr financí, poslanec /ANO/
--------------------
Já nevím, jestli to budou 4,5 miliardy, já se na to prostě musím podívat, ale tyhle ty výdaje třeba já považuju za investiční, protože to je investice do vzdělávání. Vzdělávací systém samozřejmě potřebuje nějakou úpravu, protože nerespektuje to, že desetitisíce lidí v nejbližších letech přijdou o práci prostě a jsou vychovávaní nějak jinak, protože jinak by na pracovním trhu nebylo 120 tisíc volných míst. A ještě k těm rizikům, víte, při tom hraní s těmi dluhy a s krátkodobými nebo dlouhodobými závazky, to je riziko. Já si myslím, že předchozí pan ministr financí velmi dobře odhadl vývoj na těch kapitálových trzích a postavil tu věc tam, že je samozřejmě, když si s tím hrajete, vždycky je nějaké riziko. V tomto případě ho odhadl, odhadl zcela správně a zcela namístě, takže tam se nějaké peníze, peníze určitě ušetřily.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Jako nový ministr financí se také budete muset vypořádat s dvěma usneseními Poslanecké sněmovny. To první usnesení se týká zajišťovacích příkazů. Jeden z problémů, který tady čeká Ivana Pilného jako nového ministra financí, zajišťovací příkaz je nástroj, který finanční úřady mohou použít při boji s daňovými úniky. Letos ho Finanční správa zatím použila vůči 161. daňovému subjektu. Loni se zajišťovací příkazy týkaly 309 daňových subjektů, v roce 2015 využila Finanční správa tento institut vůči 424 subjektům a v roce 2014 proti 328 daňovým subjektům. Pokud jde o počty zajišťovacích příkazů, tak nejvíc jich za poslední 3 roky bylo vydáno v roce 2015, jak sami vidíte, a to 1 605. Letos do konce dubna Finanční správa vydala 601 zajišťovací příkaz. Pro úplnost připomínám, že na jeden daňový subjekt je běžně vystaveno i několik desítek zajišťovacích příkazů. A jak je to s částkami, na které jsou zajišťovací příkazy vystavovány? Podívejme se na další data, která máme k dispozici. V roce 2014 šlo o víc než 4 miliardy korun, předloni pak 3,6 miliardy korun. Loni 3,3 miliardy korun. Do konce letošního dubna Finanční správa vydala zajišťovací příkazy na 873 miliony, z příkazů pak velkoobchodu, maloobchodu, a to jsou data, která máme k dispozici. Kdy budete mít, pane ministře, od Finanční správy podklad, jak se vypořádáte s tím usnesením Poslanecké sněmovny?

Ivan PILNÝ, ministr financí, poslanec /ANO/
--------------------
Tak, já bych nejdřív, myslím, že já nosím strašně nerad sem nějaké grafy, ale je potřeba rozlišit mezi počtem zajišťovacích příkazů a mezi počtem subjektů, na které ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
To je to, co jsem říkal, že ...

Ivan PILNÝ, ministr financí, poslanec /ANO/
--------------------
To je to přesně, co jste říkal, jo. To znamená, když se podíváte na ten počet subjektů, tak tam žádný dramatický nárůst rozhodně není. Roste počet zajišťovacích příkazů, což mimo jiné znamená, že ty subjekty, které byly podrobeny kontrole, pravděpodobně mají daňové potíže víckrát než v jednom případě. To je první věc. Druhá věc, pokud se podíváme na rozsah toho problému, tak tady mám druhý graf. Z toho je vidět, že plátců DPH je 503 tisíce. A podívejte se, bylo vydáno 309 zajišťova..., 309 subjektů bylo tedy zkoumáno, abysme se dostali do těch čísel. Je ovšem zcela jasné, že jakékoliv likvidační chování finančních úřadů místo toho, aby prováděly, konaly v liteře zákona a držely teda ty sankce, což je naprosto správně, to je úplně bez debaty, tak i v těch ojedinělých případech, které se dostaly třeba k správnímu soudu, mohlo dojít k tomu, že ten subjekt byl, byl prostě poškozen. To prostě nepopírám, dokonce to může být jenom špička ledovce, protože Finanční správy se každý bojí, takže některé ty věci mohou být přikryty pokličkou. To já, co jsem udělal, protože já Finanční správu sice řídím, ale do její práce zasahovat nemohu podle zákona, ani to nehodlám udělat, požádal jsem pana generálního ředitele Janečka, aby během tří měsíců shromáždil data i u těch případů, do kterých já nemohu vidět, protože prostě nejsou mi přístupné, ani nic takového nebudu chtít, aby se podíval na ta data a zvážil, do jaké míry by bylo možné upravit třeba metodiku nebo případně legislativu k tomu, aby se tohle to nestávalo, protože každý, i těch 7 subjektů, které bylo neprávem postiženo, prostě došlo u nich k likvidaci. Totéž se mimochodem ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Do čtvrt roku tedy budete mít analýzu.

Ivan PILNÝ, ministr financí, poslanec /ANO/
--------------------
Do třech, do třech měsíců budu mít analýzu, představíme to také rozpočtovému výboru, na které, a to jsem rád, rozpočtový pozval pana generálního ředitele, ono to se to týká i kontrolních hlášení, protože i tam došlo k administrativním pochybením. Sice když se podívám na počet kontrolních hlášení a to, že vlastně těch sankcí bylo 2 500, tak to zase nejsou dramatická čísla. A já jsem byl podnikatel, já vím, co to znamená, když se něco takového stane, takže já tu situaci beru velmi vážně. To, že mě takhle zaúkoloval pan premiér, je správně a já předpokládám, že pan generální ředitel v rámci toho, co mu udělat, bude konat a během třech měsíců se dostaneme k tomu, že zjistíme, co je objektivně pravda na tom, že některé ty věci jsou likvidační. Je to vážný problém, i kdyby se týkal několika subjektů. A já jako podnikatel, bývalý tedy, i manažer ho beru velmi vážně, ale nemohu zasahovat do nějakých otevřených kauz a nemohu úkolovat Finanční správu v tomto.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Bude se, měla by se měnit metodika nebo dokonce zákon? Může to ukázat ta analýza, pane exministře?

Miroslav KALOUSEK, bývalý ministr financí, předseda strany, poslanec /TOP 09/
--------------------
Jestli metodika, nevím, já jsem přesvědčen, že zákon netřeba. Prostě ten zajišťovací příkaz je instrument, který je potřebný, teď jde o to, teď je otázka, jestli se s ním nakládá tím správným způsobem. Já teď, co řekl pan ministr Pilný, mohu jenom ocenit. V podstatě opozice nechtěla nic jiného slyšet, protože tu diskusi jsme vyvolali ve sněmovně právě proto, aby byl vytvořen tlak na to, aby politická kontrola se věnovala tomu, jak to ta Finanční správa dělá, jestli tam opravdu nedochází k šikanózním a likvidačním postupům, jakože jsme přesvědčeni, že v některých případech ano. A od toho je právě politická kontrola nad Finanční správou, aby tomu zamezila. Nejedná se samozřejmě jenom o zajišťovací příkazy, jedná se často i o nesmyslné pokuty. Tam, kde měla být uplatněna spíše domluva, prostě ta Finanční správa s těmi, kdo ty daně vybírá, musí jednat zcela zásadně jako s lidmi a nemusí za každým vidět sprostého podezřelého. S panem ministrem Babišem o tom příliš řeč nebyla, s panem generálním ředitelem Janečkem zásadně ne, pokud se tomu pan ministr Pilný chce věnovat tím způsobem, jak teď tady řekl, já to jenom oceňuji a těším se na ten rozpočtový výbor.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Vzácná, vzácná shoda opozice a vládní koalice. Ivan Pilný jako nástupce ministra financí Andreje Babiše má od premiéra ještě jeden úkol, a to nejen právě zkontrolovat zajišťovací příkazy, ale předložit i analýzu korunových dluhopisů, které má dostat na základě usnesení Poslanecké sněmovny 31. května, to znamená v příštím týdnu i rozpočtový výbor. Připomeňme si Sobotkova slova.

Bohuslav SOBOTKA, premiér, předseda strany /ČSSD/ /24. 5. 2017/
--------------------
Očekávám, že pan ministr Pilný zajistí, pokud možno, nestranné a bezproblémové fungování Daňové správy tak, aby Daňová správa zcela nestranně, nezávisle všechna tato eventuální podezření prošetřila.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Pane ministře, vy máte teda domácích úkolů. Už jste dostal od Finanční správy analýzu, která by měla doputovat 31. května na rozpočtový výbor?

Ivan PILNÝ, ministr financí, poslanec /ANO/
--------------------
Tak tenhle ten úkol mně byl sdělen spíš přes média, ne v těch prioritách, když jsem mluvil s panem premiérem, ale samozřejmě je to úkol zcela logický a závažný. Já jsem vedl s panem generálním ředitelem Janečkem diskusi i na toto téma. Těch subjektů, které vydaly ty dluhopisy, já znova ale musím říct pro pořádek, že, a v tom jsem se shodl i s prvním ministrem financí Kočárníkem, že nechápu, proč byly, proč nebyly ty snížené sazby nebo to odpuštění daně, proč nebylo uděláno jenom u státních dluhopisů, proč to udělalo, bylo uděláno u všech? Tím se ty vrata otevřely dokořán a využilo to 1 500 subjektů. To je první věc, kterou je potřeba říct. Druhá věc je, která je potřeba říct, je, že Finanční správa je postavena před velmi obtížný úkol, protože dokázat někomu, že ty dluhopisy vypsal neoprávněně nebo s příliš vysokým úrokem, vyžaduje velkou expertízu. A těch případů je 1 500. To, co mně řekl pan generální ředitel Janeček, a myslím, že to je velmi správná strategie, že ta kontrola začne především u těch lidí, která, kteří budou splňovat dvě kritéria - příliš vysoké úroky a velký objem finančních prostředků, který tímto způsobem byl, byl ušetřen. U těch se začne.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
I to, že, že to vypsali na poslední chvíli? Protože když jsem se díval do těch dat, tak tady je zhruba 500 subjektů, které to vydávaly 14 dnů předtím, než ta výjimka nebo jak to nazvat ...

Ivan PILNÝ, ministr financí, poslanec /ANO/
--------------------
Ano, těch kritérií je víc a tahle dva, tahle ta dvě jsou primární, protože ta ukazují, že by to mohlo být potencionálně špatné. Tahle ta dvě kritéria jsou, jsou prostě primární, ale ta situace prostě nastala, já jsem z ní velmi nešťasten a znova se ptám, proč nebyly, ta daňová úleva nebyla jen u státních dluhopisů, proč to bylo otevřeno u všech? To vytvořilo tuhle tu situaci a teďka Finanční správa má velmi obtížný úkol se tím nějakým způsobem prohrabat. A prověřit 1 500 subjektů, to je, zvlášť v této situaci, která prostě bude velmi obtížné dokazovat někomu, jestli to potřeboval na investice, nebo ne, to není jednoduchá věc.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Počkejte, to zas, pane ministře, když umí Finanční správa kontrolovat v rámci účetnictví malé daňové subjekty, jestli potřebují tento náklad, či nepotřebují, a existuje i x příkladů, tak mi neříkejte, to by, to byste chtěl říct, že nejdou po velkých tak jako po těch malých?

Ivan PILNÝ, ministr financí, poslanec /ANO/
--------------------
Ne, to není pravda. Já jenom vám řeknu, a vyplývá to možná z toho, že jste nikdy nepodnikal, když uděláte business case, ve kterém odůvodníte určitý druh investic, tohle a tohle, kdy se to stane, jak se to stane, za jakých předpokladů a takhle, to není, jestli škrtáte náklady, to je úplně jiný problém a daleko složitější. Já když udělám ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Já jsem nepodnikal ve velké firmě, ale ...

Ivan PILNÝ, ministr financí, poslanec /ANO/
--------------------
Já když udělám business case prostě na 50 stránkách, ve kterým zdůvodním, jak se ta firma bude vyvíjet a vytvořím tam určitý sloupec předpokladů, které na sebe prostě vážou, tak tímhlectím se prokousat, vyžaduje opravdu velkou expertízu. Mluvíme o těch velkých hráčích především, u těch malých je to snadný a není to vyškrtání nákladů, je to v tom, že se musíte tímhle prokousat, a to není jednoduché.

Miroslav KALOUSEK, bývalý ministr financí, předseda strany, poslanec /TOP 09/
--------------------
Pánové, odpusťte, ale vy mluvíte, jak kdyby v roce 2011 někdo schválil zákon, že z korunových dluhopisů se nebude platit daň. Ten zákon, ten zákon ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ne, od roku 1993, to už jsme tady slyšeli, pane předsedo.

Miroslav KALOUSEK, bývalý ministr financí, předseda strany, poslanec /TOP 09/
--------------------
Ten zákon tady platil od roku 1993, to znamená nikdo nemohl předpokládat, že někdo masivně zneužije právo. V okamžiku, když se začlo zneužívat ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Pane předsedo, vy jste po mně chtěl veřejnou omluvu za to, že už jsem řekl, že kvůli vám Andrej Babiš zbohatnul a trvám si jako novinář na základě faktů na tom, že v zemi, kde se všechno obchází, jste to mohli tušit a ta rizika měla vyhodnotit Finanční správa.

Miroslav KALOUSEK, bývalý ministr financí, předseda strany, poslanec /TOP 09/
--------------------
Ano, já si, já si trvám, já si trvám na tom, že v okamžiku, kdy se to stalo, tak jsme dali okamžitě legislativní novelu, samozřejmě pak běžel nějaký čas do její účinnosti, a že tam byl ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A mezitím těch 1 500 subjektů tedy ...

Miroslav KALOUSEK, bývalý ministr financí, předseda strany, poslanec /TOP 09/
--------------------
A že je, že je tady 1 500 subjektů, což není dramatické číslo, protože jsme chtěli samozřejmě, aby to číslo bylo uzavřeno, takže ...

Ivan PILNÝ, ministr financí, poslanec /ANO/
--------------------
Tak proč se tím zabývá Poslanecká sněmovna?

Miroslav KALOUSEK, bývalý ministr financí, předseda strany, poslanec /TOP 09/
--------------------
Protože Finanční správa nekoná. Dokonce nám pan ...

Ivan PILNÝ, ministr financí, poslanec /ANO/
--------------------
Aha.

Miroslav KALOUSEK, bývalý ministr financí, předseda strany, poslanec /TOP 09/
--------------------
Dokonce nám pan generální ředitel řekl, že neví, jak by do toho šel. To jsou zaznamenané výroky tady, že neví, jak by to mohl šetřit. Zabývá se tím, také tím, že jeden z těch šizuňků, který to právo zneužil, je prostě bývalý ministr financí. Tady od začátku roku ...

Ivan PILNÝ, ministr financí, poslanec /ANO/
--------------------
Já se musím bránit proti tomu my, už Poslanecká sněmovna tady reprezentuje prostě policii, státní zastupitelství, ale vy říkáte jeden šizuňků, nic nebylo dokázáno, ta kontrola tam probíhá ...

Miroslav KALOUSEK, bývalý ministr financí, předseda strany, poslanec /TOP 09/
--------------------
Ano, samozřejmě, vy jste dokonce řek, že ...

Ivan PILNÝ, ministr financí, poslanec /ANO/
--------------------
Takže buďte tak laskav ...

Miroslav KALOUSEK, bývalý ministr financí, předseda strany, poslanec /TOP 09/
--------------------
Vy jste dokonce, vy jste dokonce řekl, že ...

Ivan PILNÝ, ministr financí, poslanec /ANO/
--------------------
Buďte tak laskav ...

Miroslav KALOUSEK, bývalý ministr financí, předseda strany, poslanec /TOP 09/
--------------------
... žádné kauzy nevidíte, a to je také, pane ministře, ten důvod, proč já, jakkoliv si vás za řadu věcí cením, tak v okamžiku, kdy nastupujete na ministerstvo financí, tak nám je, všem je jasná vzhledem k tomu, že vás nominoval Andrej Babiš, i vzhledem k vašim výrokům, které jste řekl, tak všem je jasná jedna věc. Finanční správa je, Finanční správa je nestranná, není nezávislá. Má být nestranná, je pod politickou kontrolou a ta politická kontrola má kontrolovat, aby kontrolovala padni komu padni, anebo ve vašem případě kontrolovala, aby se Andreji Babišovi nic nestalo. My nepochybujeme o tom, že jste tam pro ten, my nepochybujeme o tom, že jste tam pro ten druhý důvod. A jestli mi pan redaktor neskočí do řeči, řeknu ještě proč.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Když nebudete mluvit dlouze.

Ivan PILNÝ, ministr financí, poslanec /ANO/
--------------------
Já na to pak rád odpovím.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ano.

Miroslav KALOUSEK, bývalý ministr financí, předseda strany, poslanec /TOP 09/
--------------------
Ano. Víte, vy byste měl zjistit, že, vy byste měl vědět, že od toho roku 14 to bylo identifik..., od roku 12 to bylo identifikovatelný riziko, že od roku 14 ta Finanční správa se tomu nevěnovala, jakkoliv se tomu měla od toho roku 14 věnovat, byť to bylo identifikovatelný riziko, to za prvý. Za druhý, souhlasím s vámi, že v řadě případů je těžký odhadovat správnou cenu peněz, když si někdo půjčuje, ale není vůbec těžký zjistit, jestli to, jestli si ty dluhopisy, jestli ty dluhopisy opravdu někdo zaplatil, nebo nezaplatil. To znamená, kdyby chtěl někdo skutečně objektivně kontrolovat a dokonce uklidnit veřejnost, tak by to, a nebylo by to proti zákonům, tak by ten ministr financí mohl říct velmi rychle, ujišťuji veřejnost, že všichni velcí emitenti nad 500 milionů vejš skutečně v tom okamžiku, kdy si ty dluhopisy kupovaly, tak za ně zaplatili svými zdaněnými penězi, že to nebyla jenom účetní operace. To by ten ministr mohl říct, ta Finanční správa by mu to mohla říct, protože s tím se neporuší ani mlčenlivost, ani nestranná politická kontrola, ale k ničemu takovému, pane ministře, obávám se, nedojde.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Tady, tady jste slyšel, že dojde, protože se musíte vy vypořádat s usnesením rozpočtového výboru, respektive celé sněmovny.

Ivan PILNÝ, ministr financí, poslanec /ANO/
--------------------
Ale samozřejmě že ano. Jako já prostě teď nemohu, já prostě se s výsledkem toho, co ta kontrola prostě zjistí v rámci zákonných možností, samozřejmě jednak musím a také rád Poslaneckou sněmovnu seznámíme. Jenom bych velmi rád se ohradil proti tomu, že já jsem nějaký nástupce pana, pana ministra Babiše. Ano, on mě požádal a stal jsem se z jedním kandidátů na to, abych se stal ministrem financí, nemám nic společného s Agrofertem, nikdy jsem neměl nic společného s Agrofertem a to, že jste mě jmenoval místodržícím pana, pana Babiše, to je hezký titul, ten mi ještě nikdo nedal, v Poslanecké sněmovně používáte vůči mé osobě daleko expresivnější výrazy, ale prostě podívejte se, váš pan čestný předseda prohlásil, že já mám, že jsem zavázán Andrejovi Babišovi, protože jsem ve stejném hnutí, jako je Andrej Babiš. Je pan čestný předseda zavázán vám, protože je ve stejném hnutí, ve stejné straně, jako jste vy? To jsou absurdní ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Můžu se vrátit ke korunovým dluhopisům, pane ministře?

Ivan PILNÝ, ministr financí, poslanec /ANO/
--------------------
Ale já se prostě musím bránit proti těmhle těm nařčením.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ano.

Miroslav KALOUSEK, bývalý ministr financí, předseda strany, poslanec /TOP 09/
--------------------
Samozřejmě, můžu panu ministrovi jednu, jednu otázku?

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ne, nemůžete nic, protože on se pak bude ještě bránit.

Miroslav KALOUSEK, bývalý ministr financí, předseda strany, poslanec /TOP 09/
--------------------
Dobře. Já jsem mu chtěl dát otázku.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Pojďme ke korunovým dluhopisům. Tady, když bylo usnesením Poslanecké sněmovny požádáno vedení Generálního finančního ředitelství, respektive generální finanční ředitel, aby připravilo a vydalo metodický či obdobný pokyn k prověření těch korunových dluhopisů, tak ten metodický pokyn už je.

Ivan PILNÝ, ministr financí, poslanec /ANO/
--------------------
Ten metodický pokyn existuje. Já mám někde, já jsem si to nevzal s sebou, seznam asi 20 nebo 30 kritérií, který, která se tam mají prověřovat u těch subjektů. Ano, ten metodický pokyn existuje. Hlavně existují ta kritéria, podle kterých se to má prověřovat a je jich asi 50.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A kontroly tedy už započaly.

Ivan PILNÝ, ministr financí, poslanec /ANO/
--------------------
No já předpokládám, že ano, ale oni už započaly dávno předtím, než, než…

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
No počkejte, to asi není pravda, protože tady i Miroslav Kalousek narážel na to, co jsme slyšeli od Martina Janečka, generálního ředitel Generální finanční správy, od letošního února až do dubna, připomeňme si ta slova v časovém vývoji, jak Martin Janeček reagoval na problém kolem korunových dluhopisů.

Martin JANEČEK, generální ředitel, Generální finanční ředitelství /20. 2. 2017/
--------------------
Různé glosy v médiích na téma, že máme řešit, řešit korunové dluhopisy jako takové, tak zde, zde si neuvědomuji, podle jakých nástrojů, zákonných norem bysme měli postupovat.

Martin JANEČEK, generální ředitel, Generální finanční ředitelství /9. 3. 2017/
--------------------
Nezaznělo žádné omezující, omezující vymezení těch subjektů. Teoreticky mohla být nějakou bankou vydána emise korunových dluhopisů a moh si to koupit generální ředitel za 5 tisíc korun a možná nám do toho spadá. Máme ho jít teda kontrolovat?

Martin JANEČEK, generální ředitel, Generální finanční ředitelství /14. 3. 2017/
--------------------
V konečném důsledku bysme museli doopravdy kontrolovat každou emisi jednoho jednotlivého dluhopisu, tak bysme museli mít asi tak 100 tisíc, 100 tisíc kontrolních pracovníků, kteří by každou tuto jednotlivou operaci zpracovávali.

Martin JANEČEK, generální ředitel, Generální finanční ředitelství /26. 3. 2017/
--------------------
Je tady vytvářen dojem, že se tím nezabýváme, současně, současně je tady na nás vytvářen dojem, tlak, abysme kontrolovali nějakou konkrétní množinu. Ten systém takhle nefunguje.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Jsou slova, která Martin Janeček opakoval, že neví, co má kontrolovat Finanční správa kolem korunových dluhopisů. Teď to tedy ví, pane ministře. Vy osobně považujete Martina Janečka jako šéfa Finanční správy za muže na svém místě po tom všem, co jsme tady zažili?

Ivan PILNÝ, ministr financí, poslanec /ANO/
--------------------
Tak já jsem v tom rozhovoru s panem generálním ředitelem také řekl, aby si dal velký pozor na způsob, jakým, jakým komunikuje. Jestli tam došlo k nějaké změně názoru, pokud ano, tak určitě tím správným a pozitivním směrem, já to kvituji, já zatím nemám žádný důvod pochybovat o tom, že svojí práci dělá kompetentně, je to vidět i na výběru daní, a očekávám, že on mi sdělí v té lhůtě, kterou jsem dostal v obou případech, jak v těch zajišťovacích příkazech kontrolních hlášení, tak v tomhle, že mi prostě sdělí, co tedy nějakým způsobem vykonal. Zatím mě seznámil s těmi kritérii, jak se to bude prověřovat, to mě uspokojilo. Pak mi určitě dá nějakou zprávu a podle té se budu, se budu rozhodovat. Já zatím nemám žádný důvod, kromě toho, že evidentně, a to asi musím přiznat, pan generální ředitel Janeček si uvědomil, že ten problém je věcný a že je potřeba ho řešit a že pokud tvrdí, že ta expertíza neexistuje, tak že se bude muset znova zamyslet nad tím, jak jí získá, jak jí upřesní, a to zřejmě v průběhu těch několika měsíců udělal, což je, což je dobře. Za jeho prohlášení v únoru nebo tak prostě nezodpovídám. Já mu zatím věřím a ty kroky, které ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Není důvod tedy měnit ...

Ivan PILNÝ, ministr financí, poslanec /ANO/
--------------------
Ty kroky, které dělá, považuji zatím za dostatečné, ale ještě nemám na stole ty výsledky v obou těch kategoriích.

Miroslav KALOUSEK, bývalý ministr financí, předseda strany, poslanec /TOP 09/
--------------------
Víte, to, co je na tom skutečně zarážející, je, že v tom roce 12, kdy se to rozjelo v té podnikatelské sféře a ministerstvo financí za mě okamžitě dávalo tedy ten návrh legislativní změny, aby těch případů bylo co nejmíň, tak že se jasně řeklo, že se identifikuje riziko zneužití práva a že od začátku roku 14, protože to bude ten okamžik, kdy budou vyplaceny ty první úroky, budou je muset /nesrozumitelné/ velmi tvrdé kontroly. To, že se to nedělo, byť to riziko bylo jasně identifikovatelné, to prostě nemůžu, tomu nemůžu dát jinou souvislost, než že tam prostě přišel ministr financí, který sám byl jedním z těch velkých emitentů, takže nemohu věřit panu generálnímu řediteli Janečkovi, že je mužem na svém místě. A dotýká-li se, dotýká-li se vás ten termín místodržící, když my si opravdu myslíme, že tam jdete hájit zájmy Andreje Babiše, můžete říct tedy, co, co budete dělat jinak, než dělal Andrej Babiš? Co budete dělat jinak?

Ivan PILNÝ, ministr financí, poslanec /ANO/
--------------------
Dobře. Tak za prvé ...

Miroslav KALOUSEK, bývalý ministr financí, předseda strany, poslanec /TOP 09/
--------------------
Kde bude ta změna?

Ivan PILNÝ, ministr financí, poslanec /ANO/
--------------------
Za prvé, jestliže bylo v roce 2014 něco zřejmé, tak to bylo zřejmé už, já nejsem ekonom, ale muselo to být už zřejmé v roce 1993, muselo být to i zřejmé v roce 2010, kdy jste právě tomuto konkrétnímu generálnímu řediteli Janečkovi dokonce dal mimořádnou odměnu 20 tisíc za tohle to, takže já nejsem ekonom, ale zřejmé to bylo od samého začátku. To je první věc. Druhá věc, prostě to, co budu dělat jinak, když bych měl to shrnout do jedné nebo dvou vět, tak podle mého názoru ale je to proto, že se na tu věc dívám trošku jinak, je to, že výběr daní a lepší výběr a korektní výběr daní je podmínka pro ekonomiku nutná, ale nikoliv postačující. Ekonomika potřebuje daleko víc, protože když se podíváte na to, a znova se vracíme k rekonstrukci státního rozpočtu, když se podíváte na to, že my předpokládáme neustálý pernamentní růst té ekonomiky, ale přitom na pracovním trhu chybí 120 tisíc míst, která nejsou obsazena, blokuje to export, když se podíváte na to, jak jsme stále závislí na automobilovém průmyslu a na Německu a na Evropské unii, tak případná krize v těchto oblastech a Evropa zrovna není v ideálním stavu a dělá spoustu věcí, aby omezila svojí konkurenceschopnost, tak to bude mít takový dopad na českou ekonomiku, kterému se budeme těžko bránit a já to musím vzít v úvahu, pro mě jenom to makročíslo, které se vyrábí, není dostatečné, takže v tomhle pravděpodobně budu trošku jiný než pan ministr financí.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
No to jsem zvědav, pardon, ještě když se podíváme na žebříček konkurenceschopnosti, když tady mluvíte, pane ministře, o tom, že to je změna oproti Andreji Babišovi, jestli to chápu správně, že nebudete drakonicky chtít vybírat daně za každou cenu, ale chcete širší ekonomický rámec než Andrej Babiš, tak Česká republika si v rámci konkurenceschopnosti drží 31. příčku ze 138 porovnávaných zemí. Podívejme se na data Světového ekonomického fóra. Žebříček vede Švýcarsko, následované Singapurem, Spojenými státy americkými. Česko je před Polskem, Maďarskem, Slovenskem. Z nových členských států je konkurenceschopnější Estonsko, proti minulému období se Česká republika zlepšila u nadpoloviční většiny kritérií, zlepšila se zejména vyspělost finančních trhů, technologická připravenost, vyšší vzdělávání, zhoršila se u makroekonomického prostředí, u velikosti trhu a u inovací. Jaké změny ještě můžete stihnout vy jako, nechci říct místodržící, ale jako člověk, který má velmi omezenou dobu životnosti jako ministr financí?

Ivan PILNÝ, ministr financí, poslanec /ANO/
--------------------
Tak naprosté minimum, ale já jako předseda hospodářského výboru jsem se těmto záležitostem velmi věnoval. Já vím, že česká ekonomika potřebuje diverzifikaci jak ve smyslu komoditním, to znamená nejen ten automobilový průmysl, tak i ve smyslu geografickém. Já jsem se snažil a celou dobu prostě se snažím o to, aby se v tom něco dělo. Děje se to zoufale pomalu. Zoufale pomalu. A Evropa opravdu nás tlačí, protože my jsme průmyslová země a Evropa svými opatřeními v oblasti snižování emisí a další takovou politiku, kterou můžu nazvat skoro ekoterorismem, omezuje svojí vlastní konkurenceschopnost a omezuje výrazně konkurenceschopnost České republiky, ale tohle není věc ministra financí. Já vám tady teď odpovídám spíš jako bývalý předseda hospodářského výboru. A jestliže budu hledat ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Věcí ministra financí je lepší výběr daní.

Ivan PILNÝ, ministr financí, poslanec /ANO/
--------------------
Samozřejmě.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Teď myslím kvalitnější výběr daní v tom, že to nezatěžuje daňové subjekty.

Ivan PILNÝ, ministr financí, poslanec /ANO/
--------------------
Určitě.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Tady Miroslav Kalousek jako ministr přišel s jednotným inkasním místem, to vláda Bohuslava Sobotky a Andreje Babiše jako ministra financí zrušila a nestalo se nic, že by byla jiná alternativa. Můžete vy přijít s jinou alternativou, aby tady nebyli šikanováni podnikatelé? Miroslav Kalousek to označuje za utahování šroubů, elektronická evidence tržeb, kontrolní hlášení a podobně.

Ivan PILNÝ, ministr financí, poslanec /ANO/
--------------------
Tak já k utahování šroubů se dostanu a teď začnu tím prvním. Daňový systém potřebuje určitě značnou reformu. Je nepřehledný, je tam spousta výjimek a hlavně překvapujeme ty podnikatele, prostě tak je to, za půl roku je jinak, přijde jiná vláda, má zase něco jiného, to je prostě ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
No byť ta vláda si napsala do programového prohlášení, že nebude překvapovat, stejně překvapuje.

Ivan PILNÝ, ministr financí, poslanec /ANO/
--------------------
Stejně překvapuje, je to pravda. A je potřeba prostě radikálně změnit daňový systém. Já se třeba bráním parciálním změnám toho systému ADIS, který běží na ministerstvu financí, protože je potřeba nejdřív opravdu změnit ten daňový zákon. Běží projekt Moje daně, běží projekt, který by měl vlastně vám umožnit, aby teda daňové přiznání vyráběl, tak jak to už v některých zemích je, finanční úřad. Běží, měl by běžet projekt, který prostě zavede paušální daň. To i sníží počet kontrol a počet úředníků. Tohle je něco, v tom období svého zimního království já s tím razantně nepohnu, ale hodlám se tomu věnovat, hodlám, aby příští vláda měla aspoň nějaké podklady, aby k té daňové reformě, která je opravdu velice nutná, a to je základní zátěž těch podnikatelů, aby k ní došlo. Pokud mně na to zbydou síly a čas, nemohu předpokládat, že já to změním, legislativa s tím prostě v tomhle tom období už vůbec nehne, ale tohle je potřeba udělat.

Miroslav KALOUSEK, bývalý ministr financí, předseda strany, poslanec /TOP 09/
--------------------
Víte, pane ministře, jednotné inkasní místo bylo schváleno a stalo se součástí právního řádu v roce 2012. A bylo uvítáno podnikatelskou veřejností, bylo dost času na přípravu, účinnost měla být k 1. 1. 2015, ta vláda to v roce 2014 zrušila s odůvodněním, že by se jednalo o příliš velké snížení daní. A mně na tom strašně vadí to, že kdyby, když by jí nevadilo, když by jí vadilo to snížení daní, no tak si ho mohla sazbami upravit, aby nebylo tak veliké. Ale to jednotné inkasní místo samo o sobě zrušit, byla, já nechci používat expresivních výrazů, ale byla strašná škoda, dál tady máme tři místa, dál tady máme tři kontroly, mohli jsme mít od 1. 1. 2015 funkční jednotné inkasní místo, z jednoho základu všechny tři přímé odvody odeslány na jedno místo a také by z toho jednoho místa jenom chodila kontrola.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A teď máme projekt Moje daně, pane exministře.

Miroslav KALOUSEK, bývalý ministr financí, předseda strany, poslanec /TOP 09/
--------------------
My samozřejmě uděláme všechno pro to, abychom to prosadili v příštím volebním období. Nechceme na to rezignovat, stejně jako na tu penzijní reformu, ale pro zjednodušení jste neudělali vůbec nic, jenom jste zrušili ty věci, které byly prosazeny, to za prvé. A za druhé včetně těch daní, které jste si nechali, protože jak často rádi mluvíte o tom, jak jsme zvýšili ty daně, ano, na tříleté přechodné období a v zákoně bylo stanoveno, že to končí. Vy jste z toho udělali jeden furt, ty peníze si nechali a dokonce s tím ani nevystačíte i v deficitním rozpočtu. To je ten problém. Promiňte, že teď s váma mluvím jako s reprezentantem vlády, ale jste, byl jste celou tu dobu vládní poslanec, kterej tu vládu podporoval.

Ivan PILNÝ, ministr financí, poslanec /ANO/
--------------------
Ale já už samozřejmě, já jednak už jsem reprezentant té vlády, mohu říct jenom, že já nemám vůbec nic proti konceptu jednotného informačního místa. Tehdy ta situace tím, jak se to zavádělo, s různými náklady, tam byly problémy s vypisováním různých výběrových řízení, problémy prostě i s celkovou koncepcí, takže jestli bylo, jestli se v tom mělo pokračovat a opravit se to, nebo ne, to já teď těžko mohu posoudit, ale ten koncept je určitě správný a já s ním musím souhlasit a mys..., doufám teda, že příští vláda, vámi podporovaná, se v tomhle tom směru vrátí k tomu, co, co bylo velmi rozumné a prostě to udělá.

Miroslav KALOUSEK, bývalý ministr financí, předseda strany, poslanec /TOP 09/
--------------------
Když, když v té, když v té vládě nebude hnutí ANO, tak bude námi podporovaná a ...

Ivan PILNÝ, ministr financí, poslanec /ANO/
--------------------
Jak vidíte, tak i poslanec za hnutí ANO to podporuje.

Miroslav KALOUSEK, bývalý ministr financí, předseda strany, poslanec /TOP 09/
--------------------
Já vím, to říkali, dokonce i sociální demokraté říkali, že to podporují, pak hlasovali pro zrušení, což bych akceptoval, to je jako u tý penzijní reformy, kdyby předložili svojí vlastní alternativu. Ten zákon rušil superhrubou mzdu, pochopte, vy jste měli v koaliční smlouvě, že zrušíte superhrubou mzdu, ta byla zrušena těmi zákony týkající se jednotného inkasního místa. Vláda tím, že to zrušila, tak si ponechala superhrubou mzdu, zavázala se, že jí zruší a neudělala zase nic. To je prostě ...

Ivan PILNÝ, ministr financí, poslanec /ANO/
--------------------
Pane předsedo, víte přece, jakým způsobem se tady formuje vláda, jakým způsobem se sestavuje koalice.

Miroslav KALOUSEK, bývalý ministr financí, předseda strany, poslanec /TOP 09/
--------------------
Vím.

Ivan PILNÝ, ministr financí, poslanec /ANO/
--------------------
Navíc my jsme přišli do vlády v okamžiku, kdy jsme moc nevěděli, co to je politika a mohli jsme, naše vyjednávací pozice byla určitě lepší, než které jsme dosáhli. Teď jsme permanentně přehlasováváni, mluvím teď za hnutí, kterého jsem tedy reprezentantem, a řada těch věcí, o kterých mluvíte, se mně taky nelíbí, pane předsedo, ale v současném půdorysu té koalice je velmi obtížné něco takového dosáhnout, zvlášť ještě, když se nám blíží volby. A i vaši ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Tečka. A budu rád, když budeme pokračovat někdy příště. Ivan Pilný, nový ministr financí za hnutí ANO, děkuju, pane ministře, že jste přijal pozvání do Otázek.

Ivan PILNÝ, ministr financí, poslanec /ANO/
--------------------
Děkuju za pozvání a hezký den.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A těším se na další. A děkuji i Miroslavu Kalouskovi, předsedovi TOP 09, exministru financí.

Miroslav KALOUSEK, bývalý ministr financí, předseda strany, poslanec /TOP 09/
--------------------
Já děkuji za pozvání.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Děkuji vám, divákům, že jste se dívali. Připomínám, že jsme k dispozici na internetových stránkách České televize, stejně jako na sociálních sítích. Hezký zbytek slunečné a parné neděle, pokud možno ve společnosti České televize.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.