CZ EN

Ministr Ivan Pilný odpovídal čtenářům iHned.cz

Online rozhovor s ministrem financí Ivanem Pilným
Zdroj: iHned.cz | 29. 5. 2017

 

Čtenář iHned.cz:
Chci se zeptat: Je to těžké mít takovou funkci, hlídat ty peníze a tu zodpovědnost? Nemáte strach, že se něco pokazí?

Hezký den, děkuji za otázku. Jsem zvyklý zacházet s penězi Billa Gatese nebo s penězi daňových poplatníků jako se svými. Strach nemám, ale stojí přede mnou velká výzva, která motivuje.

Čtenář iHned.cz:
Pracoval jste? Na jaké pozici? Máte děti? Pokud byste byl zaměstnán, líbilo by se Vám, pokud by vám někdo řekl něco takového, jako že nebudete mít nárok ve stáří, kdy se Vám začne zhoršovat zdraví, že budete muset pracovat, abyste nezůstal bez prostředků? Co Vaše manželka by na to řekla, pokud pracuje? Možná by bylo dobré položit si pár otázek sám sobě, zda Vy byste byl spokojen, pokud byste celý život pracoval, odváděl na sociálním a zdravotním a pak byste z toho nemohl mít nic.

Hezký den. Já sám jsem ve věku seniora, a tudíž jsem citlivý na, mohu říct, naše problémy. Populace stárne a lidí v produktivním věku ubývá. Seniorům je třeba zajistit kvalitu života a to není jen o valorizaci penzí. Je to o zdravotní péči, přístupu na internet, možnosti se dále vzdělávat a setkávat se se svými vrstevníky. Ti, kteří chtějí a mohou pracovat, by měli tu šanci dostat. Samozřejmě ne ve fyzicky náročných profesích, ale podle toho, co umějí a na co je můžeme rekvalifikovat. Výrok o sekání trávy, jak vidíte, byl vytržen z kontextu.

Čtenář iHned.cz:
Nemyslíte, že by se měla začít řešit především situace, proč mladí nechtějí zakládat rodiny, problematika pracovního trhu, kdy mladí nemají jistotu práce, firmy, které zde působí a odmítají dávat pracovní smlouvy na dobu neurčitou i kvalitním zaměstnancům, není pak divu, že mladí nechtějí rodiny, a kdo pak má vydělávat na naše důchody? Peníze z různých firem zde nezůstávají a putují do cizích zemí a nám se pak jen smějí s tím, že naši lidé pro tyto firmy pracují za směšnou hodinovou mzdu.

Hezký den. Žijeme bohužel nebo bohudík v období digitální ekonomiky a důsledkem je, že některé profese budou rychleji zanikat, než nové vzniknou. Měli bychom tedy sázet ne na projekty, ale na lidi. Podmínkou udržitelné zaměstnanosti je vzdělání. Pokud se týká forem zaměstnání, bude víc flexibilní než dosud. Některé formy si lidé zvolí dobrovolně, jiné budou muset bohužel respektovat. Pokud se týká rodiny, já sám mám čtyři děti a šest vnuků. Tak snad se postarají alespoň sami o sebe :)

Čtenář iHned.cz:
Přeji dobrý den, jako dlouholetému podnikateli je Vám jistě známá definice "osoby spojené" v Zákoně o dani z příjmu. Důvod definice osob spojených je Vám jistě také znám. Tedy by mne zajímalo, z jakého důvodu nepovažujete nákupy korunových dluhopisů osobami spojenými (Babiš/Babiš) za daňový únik? V případě Babiše se jedná o cca 90 mil., z kterých nebyla zaplacena daň na straně Babiš 100 % vlastník Agrofertu a na straně Babiš fyzická osoba, tedy 34 % z 90 mil. ročně. Je to dle Vás trestný čin?

Hezký den. Měli byste se zeptat bývalého ministra financí Kalouska, proč daňové úlevy nezavedl jen na státní dluhopisy a tím otevřel dveře do kořán asi 1500ti subjektům, které úlevy využily. Nepodezírám ho z finanční negramotnosti, ale spíš hledám, kdo mu tenhle nápad zadal. Finanční správa, která je nezávislá, bude dluhopisy kontrolovat. Zejména ty, u nichž jsou vysoké úroky a vysoká emise. Ze zákona nemohu Finanční správu úkolovat ani kontrolovat, ale budu její činnost sledovat.

Čtenář iHned.cz:
Pane Pilný, můžete zveřejnit vaše prac. aktivity mezi rokem 1972-92 ? Myslím, že jako občan mám právo vědět, kde jste 20 let pracoval. Proč pan Jan M., váš obchodní ředitel to netají?

Hezký den. V mých letech je už životopis docela dlouhý. V médiích jsem na tuto otázku již odpovídal. Celý život jsem se zabýval profesně informačními technologiemi. Nejdříve jako odborník, pak jako manažer. Pracoval jsem ve výzkumném ústavu matematických strojů a pak v dalších firmách jako SW a HW inženýr. Pokud Vaše otázka směřuje k mému členství v KSČ, nikdy, ani v této době, jsem jejím členem nebyl.

Čtenář iHned.cz:
Dobrý den, ve Vašem životopisu neuvádíte poměrně dlouhé období vašeho života, přitom se jedná o profesní kariéru. Nedávno jste to v rozhovoru dále "zamlžil" s tím, že jste pracoval v organizaci, která je nyní "přejmenována". O jakou organizaci se jednalo? Byla to některé z komunistických zpravodajských služeb?

Hezký den. V mých letech je už životopis docela dlouhý. V médiích jsem na tuto otázku již odpovídal. Celý život jsem se zabýval profesně informačními technologiemi. Nejdříve jako odborník, pak jako manažer. Pracoval jsem ve výzkumném ústavu matematických strojů a pak v dalších firmách jako SW a HW inženýr. Pokud Vaše otázka směřuje k mému členství v KSČ, nikdy, ani v této době, jsem jejím členem nebyl. Organizace, na kterou narážíte, se jmenovala nejprve Armabeton, potom Družstvo Technocentrum - zrušené, protože vzniklo v roce 1968 a reorganizováno na družstevní podnik výpočetní techniky. Nikdy jsem s žádnou z komunistických zpravodajských služeb nijak nespolupracoval. Mám negativní lustrační osvědčení.

Čtenář iHned.cz:
Zajímá mne Váš názor na fungování Finanční správy a finančních úřadů. Mají tyto úřady postupovat ve všech krajích a okresech stejně? Nebo to, co někde projde, může být jinde shledáno nedostatečným? Mají pracovníci MinFin podávat metodická vysvětlení k zákonům? Například dotaz na oprávněné náklady pro věcně usměrňované ceny jsem se snažil z úředníků MF vymámit rok a půl. Skončilo to odpovědí, ať to nějak uděláme a když bude kontrolní nález, máme se o něj soudit.

Alena Schillerová, náměstkyně ministra financí pro daně a cla: Hezký den. Vaše otázka je poměrně složitá, takže postupně. Domnívám se, že zákony by se měly psát co nejjednodušeji a aplikační praxe, tedy i činnost orgánů finanční správy, by měla být nastavena jednotnými metodickými pokyny Finanční správy, které samozřejmě musí být v souladu s daňovými zákony. Jedině tak budou naplněny základní zásady správy daní, tedy povinnost postupovat ve shodných případech totožně. Váš konkrétní dotaz však pravděpodobně nesměřoval k metodickému pokynu, ale k řešení konkrétního problému. Finanční správa se i tak snaží v souladu se zásadou vstřícnosti odpovídat na obdobné dotazy. Neznám však okolnosti Vašeho konkrétního případu a tedy se nemohu k němu ani blíže vyjádřit. (Ivan Pilný: S názorem paní náměstkyně se ztotožňuji.)

Čtenář iHned.cz:
Dobrý den, několikrát jste tvrdil, že je vláda úspěšná. Když se dívám do makroekonomických dat Statistického úřadu, vidím růst zajímavý - smysluplný růst 4,5 % v roce 2015, v roce 2016 už jen 2,4 % a ten je ještě navíc tvořen přesně 2,4 % konečné spotřeby. Letos je růst odhadován na 2,5 %. Co Vám na tom připadá úspěšného? Saldo SR bylo v roce 2016 skutečně 61,8 mld. ale příjem z EU byl cca 80 mld. Rozpočet byl navržen jako deficitní, saldo opravdu pochází z dotací EU nebo se nepostavily silnice?

Hezký den. Jsem v úřadě jen několik dní a je pro mě obtížné detailně posuzovat výsledky svého předchůdce. Korektní výběr daní a využívání prostředků EU je pro fungující ekonomiku podmínka nutná, ale nikoli dostačující. Ekonomika nutně potřebuje investice, ale za její udržitelný růst vděčíme především podnikatelům. Makroekonomická čísla jsou pro mě jen základním ukazatelem pro státní rozpočet, ale v současné době na pracovním trhu je více než 100 tis. neobsazených míst. Profil vzdělávání neodpovídá požadavkům podnikatelů a EU, na které jsme závislí, výrazně snižuje svoji konkurenceschopnost, například vůči asijské ekonomice. Jsme stále závislí na EU a především Německu a na automobilovém průmyslu. Všechny tyto parametry budou ovlivňovat sestavování rozpočtu.

Čtenář iHned.cz:
Dobrý den, připadá vám jako dlouholetému podnikateli přirozené či normální, že by v ČR existovala společnost s objemem cizího kapitálu cca 60 mld. (2014) a vlastního kapitálu v podobné výši napsaná na jednu fyzickou osobu? Nepřipomíná to spíše podnikání v Rusku? Připadá vám normální, že Andrej Babiš každých 10 dní prodává nebo kupuje firmu? Dle jeho vlastních slov 700 za 20 let. Nešlo spíše o nákupy a prodeje akcií vlastních firem po časovém testu, tedy o karuselové obchody za účelem nedanění?

Hezký den. Tyto otázky směřují na podnikání pana Andreje Babiše. Já osobně jej považuji za úspěšného podnikatele. S jeho podnikatelskou činností nemám nic společného, a tudíž ji nemohu ani komentovat.

Čtenář iHned.cz:
Vyjádřím svůj názor, myslím si opravdu, že nyní v době prosperity by se měl dluh začít splácet a ne ho zvyšovat, myslím, že mnoho voličů toto zajímá a bude se rozhodovat koho na podzim volit a koho ne, nyní by v rozpočtu měl být, jak vy říkáte, mandatorní výdaj a ten by se měl jmenovat splátka státního dluhu, ještě k položce obsluha státního dluhu, co budeme dělat až se ekonomice přestane dařit, myslím si, že mnoho lidí, kteří tuto republiku budovali po válce by toto potěšilo víc než 500 Kč k DŮCHODU

Hezký den. Problém státního rozpočtu je především navyšování mandatorních výdajů. Známý americký investor Warren Buffet prohlásil, že teprve když opadne příliv, pozná se, kdo plaval nahý. Z přílivu bývalého ministra financí Kalouska jsme se vynořili nazí a musíme občany i firmy obléknout. To se daří, ale bohužel je nemůžeme oblékat do brokátu. Zejména ne srovnatelného s Německem. Prostor na investiční výdaje se tak výrazně omezuje a před volbami dochází nejen k rozumným platovým úpravám, ale také bohužel populismu, na který prostě nemáme. Budu se snažit při sestavování rozpočtu udržet prostor pro investice.

Čtenář iHned.cz:
Dobrý den, pane Ministře, mám otázku: Asi před týdnem jsem se dočetl, že budou muset důchodci do práce. Chci se tedy zeptat, jestli je to pravda, a pokud ano, tak jestli se to vztahuje i pro invalidní důchodce 3 stupně. A ještě mám otázku, jestli nemáte v plánu zvednout příspěvek na péči u 1 stupně. Před asi 7 lety to bylo 2000 Kč a teď je to jen 880 Kč. To je podle mě málo, to ani nepokryje pečovatelku atd. Podle mě by bylo dobré to zvednout zpět na 2000 Kč jako to bylo před 7 lety, když se teď daří.

Hezký den. Já sám jsem ve věku seniora, a tudíž jsem citlivý na, mohu říct, naše problémy. Populace stárne a lidí v produktivním věku ubývá. Seniorům je třeba zajistit kvalitu života a to není jen o valorizaci penzí. Je to o zdravotní péči, přístupu na internet, možnosti se dále vzdělávat a setkávat se se svými vrstevníky. Ti, kteří chtějí a mohou pracovat, by měli tu šanci dostat. Samozřejmě ne ve fyzicky náročných profesích, ale podle toho co umějí a na co je můžeme rekvalifikovat. Výrok o sekání trávy, jak vidíte, byl vytržen z kontextu. Problém sociálních dávek spočívá v jejich plošném nasazení a vysokém stupni zneužívání. Pak se opravdu nedostane na ty, kteří pomoc opravdu potřebují. Velmi mne to mrzí a musím konstatovat, že MPSV v systémových změnách sociálních dávek a zneužívání sociálního bydlení spekulanty bohužel za 4 roky neudělalo téměř nic.

Čtenář iHned.cz:
Dobrý den, že poněkud nevhodně mluvíte o tom, že jste "zimním král", zdá se, že máte velký problém s chápáním zastupitelské demokracie a na úřad jdete tedy jako uzurpátor. Nezamrzl jste tedy někdy kolem roku 1988, podobně jako kdysi zamrzal dnes vlastně dobrý operační systém windows?

Hezký den. Zimní král je opravdu nevhodný termín, protože nastupuju na jaře :) Jako poslanec, který složil poslanecký slib, problémy s chápáním zastupitelské demokracie opravdu nemám. Na úřad nastupuji jako správce veřejných prostředků, tedy i Vašich. A budu je spravovat zodpovědně. Za zamrzání Windows nejsem osobně zodpovědný, ale trpěl jsem jím stejně jako Vy :)

Čtenář iHned.cz:
Dobrý pane ministře, ráda bych Vás pochválila, jak skvěle jste zhodnotil rozpočet. Chybějící priority to je skutečně zásadní nedostatek rozpočtu, který se hned tak v jakýchkoliv dokumentech nevyskytuje. Ráda bych se proto zeptala, jestli ustavíte vyšetřovací tým, který ono opomenutí prozkoumá a příslušnou komisi, který priority do rozpočtu dopracuje? Sdělíte nám občanům také, kdo je za nevypracování priorit odpovědný? Děkuji.

Hezký den. Vyšetřovací týmy opravdu nejsou věcí ministra financí. Požádám ale kolegy z vlády, aby se vyjádřili k jednotlivým prioritám a pomohli mi tak nastavit kritéria případných úprav rozpočtu. Kdo je za vypracování priorit odpovědný, nevím. Bývá to často věcí volebního systému, který neumožňuje vládnout jinak než v koalici.

Čtenář iHned.cz:
Dobrý den pane ministře, chtěl bych se zeptat, jestli budete vyvíjet tlak na firmy ve smyslu zaměstnávání zájemců o práci 40+ a hlavně 50+ . Tyto lidi jako zájemce o práci firmy v současné době odmítají a bojkotují, protože současná vláda jim slibuje na tyto pracovní místa dovézt Ukrajince pracující za výrazně nižší mzdu. Dle mého odhadu se jedná o desítky tisíc nezaměstnaných 40+ a 50+ na ÚP a určitě aspoň 100 tisíc lidí, co utekli před nezaměstnaností ve vyšším věku do nuzného podnikání.

Hezký den. Problém zaměstnávání pracovníků 50+ je jedním z největších problémů v otázce zaměstnanosti, přestože jinak patříme s mírou nezaměstnanosti na špici Evropy. Tito lidé nejenže mohou, ale budou muset pracovat, protože lidí v produktivním věku ubývá. Rekvalifikační systém pro tyto lidi v zásadě nefunguje. Měl by respektovat jejich zkušenosti a dovzdělávat je tak, aby na pracovním trhu získali zaměstnání. Do podnikání se neutíká, chodí tam lidé, kteří se nebojí vzít osud do vlastních rukou. Velmi si jich za to vážím.

Čtenář iHned.cz:
Dobrý den pane ministře, chtěl bych se zeptat, jestli budete vyvíjet tlak na zvyšování mezd ve firmách. Podle statistiky je u nás produktivita vzhledem k průměru EU 0,7, ale mzdy vzhledem k průměru EU jsou u nás v poměru 0,4. Když každé zvýšení mezd znamená zvýšení daní a odvodů pro stát, přitom vzhledem k výše uvedenému poměru produktivity a výše mezd prostor pro zvyšování mezd je. Není načase nechat zmizet levné montovny a neschopné firmy a nahradit je výrobami s vysokou přidanou hodnotou?

Hezký den. Do zvyšování mezd v soukromém sektoru rozhodně nehodlám zasahovat. Podmínkou udržitelné ekonomiky je dobré fungování podnikatelské sféry. Jen tak můžeme zajistit udržitelná zaměstnání a postupné zvyšování benefitů pro zaměstnance. S poznámkou o montovnách souhlasím. Je nejvyšší čas přestat orientovat investiční pobídky na neobsaditelná pracovní místa, navíc spojená s vytvářením konkurence místním firmám. Tato pracovní místa jsou stejně s vývojem digitální ekonomiky a robotů dlouhodobě neudržitelná.

Čtenář iHned.cz:
Dobrý den pane ministře, chtěl bych se zeptat, proč slibujete nalévat další miliardy do zbytnělého vysokého školství. Když už dnes doslova "fasuje" diplomy přes 60 % mladých, to znamená i lidi s průměrným a mírně podprůměrným IQ. Kteří díky nedostatečnému IQ nedokáží dlouhodobě udržovat dostatečnou kvalitu svých znalostí a jsou tak pro zaměstnavatele nezajímaví. A když současně takové vysoké školství blokuje tisíce schopných lidí, kteří by mohli pracovat ve firmách a produkovat hodnoty.

Hezký den. Peníze do vzdělávání považuji za investice. Otočit vzdělávacím systémem tak, aby neprodukoval 14 bakalářů do tuctu, kteří obtížně shání zaměstnání, je jako otáčet tankerem. Souhlasím s tím, že úroveň vysokoškoláků i maturantů se dlouhodobě snižuje. Krátkodobá opatření by měla směřovat k podpoře duálního vzdělávání a personalizaci školství tak, aby u absolventů byly využívány i jejich silné stránky. Ne každý potřebuje maturitu z matematiky, a zkuste sehnat truhláře, malíře nebo jiného řemeslníka.

Čtenář iHned.cz:
Dobrý den, máte za omluvitelnou špatnou správu a použití průběžného důchodového systému. Je akceptovatelná nečinnost v nápravě chyb jeho parametrického řízení? Naposledy následků snížením příspěvků v letech nepříznivého demografického vývoje, ekonomické recese a rostoucí nezaměstnanosti? Děkuji Vám za odpověď.

Hezký den. Možná se Vám moje odpověď nebude líbit, ale nevěřím v reformu důchodového systému. Snažíme se o to již více než 20 let. Měníme parametry za pochodu a situace zůstává stejná. Nezbývá než akcentovat solidaritu v rodině, postarat se o své rodiče a pro ty mladší myslet na zadní kolečka. Žádný stát a žádná reforma seniorům nezajistí opravdu důstojné stáří, i když se o to budeme všichni snažit. Sociální pomoc je na místě pro ty, kteří opravdu potřebují. Ne pro ty, kteří zneužívají.

Čtenář iHned.cz:
Přeji Vám ve Vašem ministrování, abyste se nenechal znechutit Kalouskem a spol. Konečně je po dlouhé době ve vládě slušný člověk. Nelitujete, že jste vzal ministerstvo financí, a hodláte v případě vítězství ve volbách přijmout ministerské křeslo?

Přeji hezký den všem a děkuji za všechny dotazy. Odpovídal jsem na ně otevřeně tak, jak mám ve zvyku. Děkuji všem, kteří mě podporují, a vážím si těch, kteří mají odlišné názory. Znechutit se nenechám, ale upřímně řečeno, jedna ministerská zkušenost mně bude asi stačit :)

 

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.