CZ EN

Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření k 31.3.2017 včetně Komentáře

  • Tabulka - Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření
  • Komentář k základním ukazatelům vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření v České republice k 31.3.2017

    2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1q/2017
Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření
PP a DPS 1) Počet 3 936 357 4 207 236 4 394 522 4 527 774 4 565 741 5 134 862 4 963 344 4 803 134 4 643 016 4 536 063 4 518 651
Přírůstek (%) 9,5 6,9 4,5 3,0 0,8 12,5 -3,3 -3,2 -3,3 -2,3 -0,4
- z toho PP Počet 3 936 357 4 207 236 4 394 522 4 527 774 4 565 741 5 134 862 4 886 675 4 585 149 4 281 621 3 999 304 3 928 493
- z toho DPS Počet             76 669 217 985 361 395 536 759 590 158
Nová PP a DPS 2) Počet 586 310 590 490 524 867 495 516 457 033 1 128 020 77 771 145 841 156 062 195 508 59 682
Přírůstek (%) 5,0 0,7 -11,1 -5,6 -7,8 146,8 -93,1 87,5 7,0 25,3 -69,5
- z toho PP Počet 586 310 590 490 524 867 495 516 457 033 1 128 020          
- z toho DPS Počet             77 771 145 841 156 062 195 508 59 682
- z toho DPS s převodem prostředků z PP 3) Počet             1 284 14 221 12 959 17 705 7 552
PP a DPS s vedenými příspěvky zaměstnavatele 4) Počet 1 129 618 1 222 639 1 261 525 1 284 736 1 271 934 1 317 563 1 352 461 1 354 485 1 362 283 1 383 802 1 396 331
Přírůstek (%) 9,8 8,2 3,2 1,8 -1,0 3,6 2,6 0,1 0,6 1,6 0,9
- z toho PP Počet 1 129 618 1 222 639 1 261 525 1 284 736 1 271 934 1 317 563 1 339 000 1 313 766 1 289 925 1 272 665 1 271 657
- z toho DPS Počet             13 461 40 719 72 358 111 137 124 674
Státní příspěvky poukázané za příslušné období Objem (mld.Kč) 4,651 5,088 5,347 5,510 5,602 5,913 6,861 6,847 6,803 6,828 1,710
Přírůstek (%) 11,7 9,4 5,1 3,1 1,7 5,6 16,0 -0,2 -0,7 0,4 -75,0
- z toho na PP Objem (mld.Kč) 4,651 5,088 5,347 5,510 5,602 5,913 6,799 6,578 6,264 5,972 1,442
- z toho na DPS Objem (mld.Kč)             0,062 0,270 0,539 0,857 0,269
Příspěvky účastníků 5) Objem (mld.Kč) 20,211 21,887 22,955 23,218 23,426 25,493 33,306 32,897 32,667 33,714 8,627
Přírůstek (%) 14,8 8,3 4,9 1,1 0,9 8,8 30,6 -1,2 -0,7 3,2 -74,4
- z toho na PP Objem (mld.Kč) 20,211 21,887 22,955 23,218 23,426 25,493 32,963 31,556 30,093 29,642 7,346
- z toho na DPS Objem (mld.Kč)             0,342 1,341 2,573 4,072 1,281
Průměrný měsíční státní příspěvek Objem (Kč) 104 105 105 105 105 108 117 120 124 127 129
Přírůstek (%) 1,6 1,0 0,3 -0,2 0,4 2,5 8,4 2,8 3,0 2,7 1,4
- z toho na PP Objem (Kč) 104 105 105 105 105 108 117 119 122 124 125
- z toho na DPS Objem (Kč)             143 148 152 156 158
Průměrný měsíční příspěvek účastníka Objem (Kč) 450 451 444 440 442 465 570 579 598 620 644
Přírůstek (%) 4,4 0,2 -1,5 -1,0 0,5 5,3 22,6 1,7 3,1 3,7 3,9
- z toho na PP Objem (Kč) 450 451 444 440 442 465 568 574 589 606 629
- z toho na DPS Objem (Kč)             749 722 722 741 750

DPS - doplňkové penzijní spoření
PP - penzijní připojištění
1) Stav ke konci období; údaj uvádí počet DPS a PP, která nejsou v evidenci ukončena
2) Nové smlouvy o PP podle zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem, bylo možné uzavírat jen do 30.11.2012
3) Prostředky byly převedeny z transformovaného fondu do účastnického fondu podle § 191 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření
4) Stav ke konci období
5) Příspěvky účastníků jsou uvedeny bez příspěvků placených zaměstnavateli za své zaměstnance
Veškeré údaje jsou z evidence Ministerstva financí a jsou uvedeny za příslušné období (pokud není uvedeno jinak)

Komentář k základním ukazatelům vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření v České republice k 31.3.2017

Podle údajů poskytnutých penzijními společnostmi Ministerstvu financí bylo k 31.03.2017 evidováno celkem 4,5 mil. neukončených penzijních připojištění a doplňkových penzijních spoření, což proti konci roku 2016 činí pokles o 17 tis. penzijních připojištění a doplňkových penzijních spoření (-0,4 %). Z toho u 1,4 mil. připojištění/spoření jsou vedeny příspěvky zaměstnavatele.

Za 1. čtvrtletí roku 2017 činil objem vyplácených státních příspěvků na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření 1,7 mld. Kč. Výše průměrného měsíčního státního příspěvku na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření vzrostla proti konci roku 2016 o 2 Kč na hodnotu 129 Kč, přičemž průměrná výše měsíčního státního příspěvku vyplaceného na penzijní připojištění činila 125 Kč (nárůst o 1 Kč) a na doplňkové penzijní spoření 158 Kč (nárůst o 2 Kč).

Objem příspěvků účastníků penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření v tomto období dosáhl hodnoty 8,6 mld. Kč. Celková výše průměrného měsíčního příspěvku účastníka penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření vzrostla proti konci roku 2016 o 24 Kč na hodnotu 644 Kč, přičemž průměrná výše měsíčního příspěvku účastníka penzijního připojištění vzrostla o 23 Kč na hodnotu 629 Kč a účastníka doplňkového penzijního spoření o 9 Kč na hodnotu 750 Kč.

 

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.