CZ EN

Zpravodaj MF - 4/2017

Ministerstvo financí / Veřejné finance / Ekonomika

Česká republika má druhé nejlepší veřejné finance v EU

Česká republika má druhé nejlepší veřejné finance v EU

Eurostat potvrdil skvělou kondici českých veřejných financí v roce 2016 ve srovnání s ostatními státy Evropské unie.

Celý obsah článku

Rozpočtová strategie sektoru veřejných institucí České republiky na roky 2018 až 2020

Rozpočtová strategie sektoru veřejných institucí České republiky na roky 2018 až 2020

Rozpočtová strategie sektoru veřejných institucí ČR je zpracovávána Ministerstvem financí ČR od roku 2017 na základě zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. Rozpočtová strategie vychází vždy na konci dubna a je schvalována Vládou ČR.

Související informace:

Celý obsah článku

Konvergenční program České republiky (duben 2017)

Konvergenční program České republiky (duben 2017)

Konvergenční program ČR je zásadním strategickým dokumentem zpracovávaným Ministerstvem financí ČR. Dokument specifikuje základní souhrnné fiskální údaje a nejvýznamnější připravovaná opatření s rozpočtovým dopadem formou střednědobé fiskální strategie vlády.

Celý obsah článku

43. Kolokvium – šetření prognóz makroekonomického vývoje ČR (2017–2020)

43. Kolokvium – šetření prognóz makroekonomického vývoje ČR (2017–2020)

Cílem šetření makroekonomických prognóz (tzv. Kolokvia), které provádí MF ČR, je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence, s nimiž zúčastněné instituce ve svých předpovědích počítají.

Celý obsah článku

Makroekonomická predikce - duben 2017

Makroekonomická predikce - duben 2017

Pravidelná čtvrtletní publikace shrnující aktuální stav vývoje základních makroekonomických indikátorů a obsahující predikce v oblasti ekonomického výkonu, cen, trhu práce, vztahů k zahraničí a hospodaření vládního sektoru.

Související informace:

Celý obsah článku

Čtvrtletní zpráva o řízení státního dluhu České republiky - 1. čtvrtletí 2017

Čtvrtletní zpráva o řízení státního dluhu České republiky - 1. čtvrtletí 2017

Čtvrtletní zpráva o řízení státního dluhu České republiky obsahuje zejména vyhodnocení vyhlášených strategických cílů, operativního plnění programu financování a plánu emisní činnosti a dále zahrnuje také pravidelné čtvrtletní hodnocení primárních dealerů za období od druhého čtvrtletí roku 2016 do prvního čtvrtletí roku 2017.

Související informace:

Celý obsah článku

Čtvrtletní přehledy o stavu a vývoji státního dluhu (1. čtvrtletí 2017)

Čtvrtletní přehledy o stavu a vývoji státního dluhu (1. čtvrtletí 2017)

Ministerstvo financí zveřejňuje přehledy o stavu a vývoji státního dluhu v 1. čtvrtletí 2017 podle metodiky MMF.

Celý obsah článku

Ratingová agentura Fitch oceňuje velmi dobré hospodaření veřejných financí

Ratingová agentura Fitch oceňuje velmi dobré hospodaření veřejných financí

Mezinárodní ratingová agentura Fitch ve své nejnovější zprávě z 6. dubna potvrdila pro Českou republiku velmi dobré ratingové hodnocení na úrovni A+ se stabilním výhledem pro dlouhodobé závazky v domácí i zahraniční měně.

Celý obsah článku

Finanční analytický útvar loni zajistil téměř 4 miliardy korun

Finanční analytický útvar loni zajistil téměř 4 miliardy korun

Velice úspěšný byl v loňském roce Finanční analytický útvar Ministerstva financí (FAÚ) při odhalování a šetření podvodů. Z podvodných transakcí se mu podařilo zajistit prostředky ve výši 3,84 miliardy korun.

  • Výroční zpráva FAÚ - 2016

Celý obsah článku

Účetní konsolidace státu – Metodická pomůcka ke konsolidačním křížovým kontrolám a pomocným konsolidačním záznamům

Účetní konsolidace státu – Metodická pomůcka ke konsolidačním křížovým kontrolám a pomocným konsolidačním záznamům

Ministerstvo financí zveřejňuje audiovizuální prezentaci jako doplňující materiál k metodické pomůcce ke konsolidačním křížovým kontrolám a pomocným konsolidačním záznamům.

Celý obsah článku

Otázky a odpovědi - Účetní výkaznictví státu

Otázky a odpovědi - Účetní výkaznictví státu

Ministerstvo financí zveřejňuje aktualizovaný přehled často kladených dotazů a jejich odpovědí k problematice sestavování účetních výkazů za Českou republiku a za dílčí konsolidační celky státu.

Celý obsah článku

Oceňovací předpis 2017 - úplné pracovní znění

Oceňovací předpis 2017 - úplné pracovní znění

Zákon o oceňování majetku a oceňovací vyhláška - úplné pracovní znění.

Celý obsah článku

Přehled cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) - stav k 31.3.2017

Přehled cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) - stav k 31.3.2017

Přehled cenových map.

Celý obsah článku

Seznam neplatných pokutových bloků

Seznam neplatných pokutových bloků

Ministerstvo financí publikuje aktualizovaný Přehled odcizených, ztracených a zničených pokutových bloků. Seznam je pravidelně aktualizován.

Celý obsah článku

Hazardní hry - přehledy a statistiky

Hazardní hry - přehledy a statistiky

Přehled legálních provozovatelů, výsledky z provozování, přehledy hazardních her, přehledy provozoven, statistické přehledy.

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Celý obsah článku

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 31.3.2017

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 31.3.2017

Zdroj: MF - 20 - odbor Řízení státního dluhu a finančního majetku a 64 - odbor Právní podpora dispozic s majetkem státu

Celý obsah článku

Přebytek státního rozpočtu na konci března vzrostl na 4,7 mld. Kč

Přebytek státního rozpočtu na konci března vzrostl na 4,7 mld. Kč

K 31.3.2017 dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu 307,7 mld. Kč, celkové výdaje 303,0 mld. Kč a přebytek hospodaření 4,7 mld. Kč.

Související informace:

Celý obsah článku

Měsíční zpráva o hospodaření územních rozpočtů - únor 2017

Měsíční zpráva o hospodaření územních rozpočtů - únor 2017

Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 28.2.2017.

Celý obsah článku

Státní závěrečný účet ČR za rok 2015

Státní závěrečný účet ČR za rok 2015

Vláda Státní závěrečný účet projednala na schůzi dne 27.dubna 2016 a přijala usnesení č. 356. Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Státní závěrečný účet projednal dne 22. června 2016 a přijal usnesení č. 491. Poslanecká sněmovna Státní závěrečný účet projednala dne 14.března 2017 a přijala usnesení č. 1592.

Celý obsah článku

Státní závěrečný účet územních rozpočtů - 2015

Státní závěrečný účet územních rozpočtů - 2015

Souhrnná zpráva o výsledcích rozpočtového hospodaření územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a Regionálních rad regionů soudržnosti zpracovaná jako součást státního závěrečného účtu ČR (dle § 29, odst. 3 zákona č. 218/200 Sb.) včetně podrobných číselných údajů.

Celý obsah článku

Legislativa MF

Cenový věstník 04/2017

Cenový věstník 04/2017

  • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 4/T/2017, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret a změny pevných cen – 4. dodatek
  • Přehled cenových map stavebních pozemků obcí ke dni 31. 3. 2017

Celý obsah článku

Finanční zpravodaj číslo 5/2017

Finanční zpravodaj číslo 5/2017

  • Notifikace non-EU státům k Dohodám mezi Evropským společenstvím a Republikou San Marino, Lichtenštejnským knížectvím, Monackým knížectvím, Andorrským knížectvím a Švýcarskou konfederací, kterou se stanoví opatření rovnocenná opatřením stanoveným směrnicí Rady 2003/48/ES o zdanění příjmů z úspor ve formě příjmů úrokového charakteru
  • Informace pro příjemce výnosu daně z hazardních her

Celý obsah článku

Podpis smlouvy o zamezení dvojímu zdanění s Ghanou

Podpis smlouvy o zamezení dvojímu zdanění s Ghanou

Dne 11. dubna 2017 byla v Akkře podepsána SMLOUVA MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A GHANSKOU REPUBLIKOU O ZAMEZENÍ DVOJÍMU ZDANĚNÍ A ZABRÁNĚNÍ DAŇOVÉMU ÚNIKU V OBORU DANÍ Z PŘÍJMŮ A ZE ZISKŮ ZE ZCIZENÍ MAJETKU, a to včetně Protokolu, který tvoří její nedílnou součást.

Celý obsah článku

Dohody EU se 3. státy k CRS

Dohody EU se 3. státy k CRS

S cílem rozšíření uplatňování pravidel vnitřního trhu i na některé nečlenské státy, uzavřela EU s pěti non-EU státy (Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Monako, Andorra, San Marino) tzv. savings dohody.

Celý obsah článku

Směrnice MF a MŽP č.4/2017

Směrnice MF a MŽP č.4/2017

Směrnice MF a MŽP pro přípravu a realizaci zakázek řešících ekologické závazky vzniklé při privatizaci.

Celý obsah článku

Státní pokladna

Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

WEB STÁTNÍ POKLADNY https://www.statnipokladna.cz/: problematika projektu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) - informace Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS), Přípravy rozpočtu (RISPRP), Realizace rozpočtu (RISRE), systému Podpory, Školení a Pravidel komunikace.

Státní pokladna - Aktuality

Rychlé přehledy (tabulky změn/aktualizací):

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Celý obsah článku

Monitor - státní správy a samosprávy

Monitor - státní správy a samosprávy

MONITOR je specializovaný informační portál Ministerstva financí, který umožňuje veřejnosti volný přístup k rozpočtovým a účetním informacím ze všech úrovní státní správy a samosprávy. Prezentované informace pocházejí ze systému Státní pokladny (IISSP – Integrovaný informační systém státní pokladny) a Centrálního systému účetních informací (CSÚIS) a jsou čtvrtletně aktualizovány.

MONITOR dále zajišťuje zveřejňování účetních závěrek organizačních složek státu podle § 21 a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Celý obsah článku

Spořicí státní dluhopisy

Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

WEB SPOŘICÍCH STÁTNÍCH DLUHOPISŮ - všechny informace o spořicích státních dluhopisech, které jsou určeny pro drobné investory, jejichž cílem je dlouhodobé a bezpečné spoření.

Celý obsah článku

Finanční trh

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění nařízení vlády č. 11/2014 Sb., publikováno ve Sbírce zákonů

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění nařízení vlády č. 11/2014 Sb., publikováno ve Sbírce zákonů

Dne 28. dubna 2017 bylo nařízení vlády publikováno ve Sbírce zákonů. Nabytí účinnosti je stanoveno na den 1. června 2017.

Celý obsah článku

Konzultace k zákonu o směnárenské činnosti

Konzultace k zákonu o směnárenské činnosti

Ministerstvo financí připravilo konzultaci k některým otázkám týkajícím se směnárenské činnosti a ocení názor širší veřejnosti i podnikatelských subjektů k nastíněným otázkám v oblasti směnárenské činnosti.

Celý obsah článku

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - květen 2017

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - květen 2017

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2017.

Celý obsah článku

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - květen 2017

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - květen 2017

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2017.

Celý obsah článku

Úvěry poskytované obcemi a nový zákon o spotřebitelském úvěru

Úvěry poskytované obcemi a nový zákon o spotřebitelském úvěru

Dne 1. 12. 2016 nabyl účinnosti nový zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru (dále jen „zákon“). Zákon mj. do českého práva přejímá evropskou úpravu hypotečních úvěrů, které do 30. 11. 2016 neměly žádnou speciální právní úpravu. Půjčky poskytované obcemi, např. z fondu rozvoje bydlení, tak byly dosud vyňaty z právní úpravy spotřebitelského úvěru na základě výjimky podle § 2 písm. a) předchozího zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů. Nový zákon obsahuje obdobné výjimky v § 5 odst. 1 písm. d) (úvěry jiné než na bydlení) a v § 5 odst. 2 (úvěry na bydlení).

Celý obsah článku

Portál o finančním vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“

Portál o finančním vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“

Rozcestníkový portál Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“.

Tyto stránky mají za úkol zejména: poskytovat informace o fungování a rizicích ve světě financí, dávat tipy a návody v různých oblastech financí, pomáhat při řešení problémů např. s předlužením či se subjekty finančního trhu, upozorňovat na zajímavé webové stránky s finančními hrami, kalkulačkami a projekty a sdílet informace členů Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání.

Celý obsah článku

Daně a cla

Osvobození od daně se na bytové jednotky v nově postavených rodinných domech nevztahuje

Osvobození od daně se na bytové jednotky v nově postavených rodinných domech nevztahuje

Tisková zpráva Finanční správy k problematice osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí, kdy se na bytové jednotky v nově postavených rodinných domech toto osvobození nevztahuje.
Zdroj: Finanční správa ČR, 20.4.2017

Související informace:

Celý obsah článku

Etržby (EET)

Etržby (EET)

Oficiální webové stránky projektu elektronické evidence tržeb.

Zdroj: Finanční správa ČR

Celý obsah článku

Kontrolní hlášení DPH

Kontrolní hlášení DPH

S účinností od 1.1.2016 vznikla plátcům daně z přidané hodnoty zákonná povinnost podávat tzv. kontrolní hlášení. Cílem zveřejněných informací na webu Finanční správy je poskytnout veřejnosti informace nezbytné pro správné vyplnění a podání kontrolního hlášení. Pro informační účely byl připraven vzor formuláře kontrolního hlášení a pokyny k jeho vyplnění, které jsou k dispozici v části Soubory ke stažení. Zveřejněné informace a vzory dokumentů jsou průběžně aktualizovány a doplňovány o další podstatné informace, příklady a odpovědi na nejčastější dotazy.

Zdroj: Finanční správa ČR

Celý obsah článku

Daňový kalendář

Daňový kalendář

  • Termínový kalendář pro aktuální typy daní v jednotlivých měsících roku 2017.

Zdroj: Finanční správa ČR

Celý obsah článku

Daňové příjmy krajů a obcí

Daňové příjmy krajů a obcí

Průběh celostátního inkasa sdílených daní, přehled změn celostátního hrubého výnosů sdílených daní.

Zdroj: Finanční správa ČR

Celý obsah článku

Finanční správa ČR - WEB

Finanční správa ČR - WEB

Problematika správy daní - http://www.financnisprava.cz/

Celý obsah článku

Celní správa ČR - WEB

Celní správa ČR - WEB

Problematika správy cel a některých daní - www.celnisprava.cz 

Celý obsah článku

Eu a zahraničí

Mezinárodní investiční banka vypisuje výběrová řízení na odborné pozice v Moskvě i Bratislavě

Mezinárodní investiční banka vypisuje výběrová řízení na odborné pozice v Moskvě i Bratislavě

Podrobnosti o pozici a požadavcích na uchazeče jsou uvedeny na webu banky.

Celý obsah článku

EIB - Evropská investiční banka

EIB - Evropská investiční banka

Evropská investiční banka - EIB - (European Investment Bank) je autonomním orgánem v rámci struktury Evropské unie (EU), vytvořeným k financování kapitálových investičních projektů, které naplňují cíle jednotlivých politik EU. Aktualizace obsahu.

Celý obsah článku

Neformální setkání ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí EU proběhne ve dnech 7. a 8. dubna 2017 ve Vallettě

Neformální setkání ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí EU proběhne ve dnech 7. a 8. dubna 2017 ve Vallettě

Českou delegaci povede ministr financí Andrej Babiš, za Českou národní banku se zúčastní člen bankovní rady Marek Mora.

Celý obsah článku

Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Webová prezentace pro zavedení eura v České republice - https://www.zavedenieura.cz/, kde najdete všechny aktuální informace týkající se Národní koordinační skupiny a problematiky zavedení eura v ČR.

Celý obsah článku

Dotace

Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Webová prezentace pro Finanční mechanismy EHP-Norska - https://www.eeagrants.cz/, kde najdete všechny aktuální informace k problematice EHP a Norských fondů v ČR.

Informace jsou určené zprostředkovatelům a partnerům programů, žadatelům a konečným příjemcům finanční pomoci EHP a Norských fondů.

Celý obsah článku

Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Webová prezentace pro Program švýcarsko-české spolupráce - www.swiss-contribution.cz, kde najdete všechny aktuální informace týkající se realizace tohoto programu.

Švýcarský program finanční pomoci ke zmírnění hospodářských a sociálních rozdílů v rozšířené Evropské unii podporuje na základě bilaterálních rámcových dohod rozvojové projekty na území nových členských států EU včetně ČR. Jeho ústředním cílem je přispět ke snížení rozdílů v ekonomickém a sociálním rozvoji v rámci rozšířené EU a zároveň přispět ke snížení hospodářských a sociálních rozdílů mezi dynamickými městskými centry a strukturálně slabými okrajovými regiony.

Celý obsah článku

Kalendář akcí

Ministerstvo financí symbolicky podpořilo osoby s autismem

Ministerstvo financí symbolicky podpořilo osoby s autismem

V noci z 2. na 3. dubna rozzářila budovu Ministerstva financí v Letenské ulici modrá barva. Rezort se tak poprvé připojil k celorepublikovému projektu „Česko svítí modře“, který už od roku 2014 pořádá platforma Naděje pro Autismus.

Celý obsah článku

Ministr financí a lidé MF v médiích (duben 2017)

Ministr financí a lidé MF v médiích (duben 2017)

Aktuální témata: kontrolní hlášení, Finanční správa ČR a další.

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Celý obsah článku

Multimédia MF (duben 2017)

Multimédia MF (duben 2017)

Aktuální témata:

Celý obsah článku

Katalog odborné knihovny

Katalog odborné knihovny

Odborná knihovna MF zveřejňuje Online katalog, který umožňuje uživatelům z řad veřejnosti vyhledávat v knižním fondu Odborné knihovny a také v databázi Finlit, která obsahuje bibliografické záznamy vybraných článků převážně z oblasti veřejných financí.

  • Vstup do on-line katalogu Odborné knihovny MF. Rezervace dokumentů a prolongace výpůjček.

Celý obsah článku

Náměstkyně Celní správy Vendulka Holá se stala rytířem Řádu čestné legie

Náměstkyně Celní správy Vendulka Holá se stala rytířem Řádu čestné legie

Z rozhodnutí prezidenta Francouzské republiky Françoise Hollanda převzala zástupkyně generálního ředitele Generálního ředitelství cel plk. Ing. Vendulka Holá Řád čestné legie 10. dubna 2017 na Velvyslanectví Francouzské republiky.

Celý obsah článku

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.