CZ EN

Státní závěrečný účet ČR za rok 2015

Státní závěrečný účet obsahuje údaje o výsledcích rozpočtového hospodaření minulého roku.

Součástí státního závěrečného účtu jsou závěrečné účty kapitol zpracovávané a předkládané Poslanecké sněmovně samostatně jejich správci. Přílohu státního závěrečného účtu tvoří souhrnné údaje o výsledcích rozpočtového hospodaření územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí, Regionálních rad regionů soudržnosti, informace o hlavních výsledcích hospodaření státních fondů, přehled o státních finančních aktivech a pasivech, přehled o státních zárukách a přehled o stavech fondů organizačních složek státu.

Další informace viz především § 29 a § 30 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.

 

OBSAH

 • A. Usnesení Poslanecké sněmovny
 • B. Ekonomický vývoj a veřejné rozpočty
 • C. Zpráva o výsledcích hospodaření státního rozpočtu
 • D. Zpráva o stavu a vývoji státních finančních aktiv a státních záruk
 • E. Zpráva o řízení státního dluhu
 • F. Zpráva o hospodaření dalších složek veřejných rozpočtů a o fondech organizačních složek státu
 • G. Tabulková část k návrhu státního závěrečného účtu České republiky
 • H. Výsledky rozpočtového hospodaření kapitol
  • Kapitoly 301 - 398 (textová část)
  • Tabulky č. 1 - Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace
  • Tabulky č. 2 - Plnění závazných ukazatelů
  • Tabulky č. 3 - Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2015 
  • Kapitola VPS – Tab. č. 3 Výdaje kapitoly VPS v roce 2015 a Tab. č. 4 Přehled o čerpání vládní rozpočtové rezervy v roce 2015
 • I. Informace o postupu privatizace a o stavu a použití prostředků vedených na zvláštních účtech (dle zákona č. 178/2005 Sb.)

Dokumenty ke stažení

 


 • Vláda Státní závěrečný účet projednala na schůzi dne 27.dubna 2016 a přijala usnesení č. 356
 • Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Státní závěrečný účet projednal dne 22. června 2016 a přijal usnesení č. 491
 • Poslanecká sněmovna Státní závěrečný účet projednala dne 14.března 2017 a přijala usnesení č. 1592

 

Dokumenty ke stažení

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.