CZ EN

Zpravodaj MF - 2/2017

Ministerstvo financí / Veřejné finance / Ekonomika

Státní dluh se loni snížil o téměř 60 miliard korun

Státní dluh se loni snížil o téměř 60 miliard korun

Státní dluh se v roce 2016 snížil o 59,6 mld. Kč na úroveň 1 613,4 mld. Kč. Na loňském poklesu má zásluhu především rekordní přebytek státního rozpočtu ve výši 61,8 mld. Kč a pokračování zefektivňování řízení likvidity státní pokladny.

Celý obsah článku

Zpráva o řízení státního dluhu České republiky v roce 2016

Zpráva o řízení státního dluhu České republiky v roce 2016

Ministerstvo financí předkládá veřejnosti v souladu s kalendářem uveřejňovaných informací Zprávu o řízení státního dluhu České republiky v roce 2016, která obsahuje podrobné shrnutí událostí v oblasti řízení státního dluhu a likvidity státní pokladny, vyhodnocení emisní činnosti státu a vývoje na finančních trzích v kontextu financování ČR, analýzu dynamiky státního dluhu a souvisejících příjmů a výdajů státního rozpočtu na dluhovou službu, detailní vyhodnocení plnění stanovených strategických cílů v oblasti řízení rizik dluhového portfolia a v neposlední řadě též roční hodnocení primárních dealerů státních dluhopisů ČR.

Celý obsah článku

Otázky - účetní metody a postupy

Otázky - účetní metody a postupy

Často kladené dotazy k účetním postupům v rámci účetní reformy veřejných financí.

Celý obsah článku

Účetní konsolidace státu - Výčet konsolidovaných jednotek státu a dalších subjektů

Účetní konsolidace státu - Výčet konsolidovaných jednotek státu a dalších subjektů

Účetní konsolidace státu - Ministerstvo financí zveřejňuje výčet konsolidovaných jednotek státu a dalších subjektů podle § 11 odst. 2 konsolidační vyhlášky státu pro rok 2017.

Související informace:

Celý obsah článku

Informace o výši objemu „prostředků plynoucích za žákem“, které obce získávají v rámci RUD

Informace o výši objemu „prostředků plynoucích za žákem“, které obce získávají v rámci RUD

Informace o výši objemu „prostředků plynoucích za žákem“, které obce získávají v rámci RUD za daný rok.

Celý obsah článku

Počty dětí a žáků ve školách zřizovaných obcemi - stav ke dni 30.9.2016

Počty dětí a žáků ve školách zřizovaných obcemi - stav ke dni 30.9.2016

Ministerstvo financí publikuje Tabulku - Počty dětí a žáků ve školách zřizovaných obcemi - stav ke dni 30.9.2016. Ministerstvo financí se obrací na obce s prosbou o kontrolu uvedených počtů dětí a žáků na jejich skutečný stav k 30.9.2016.

Celý obsah článku

Formulář ohlášení hazardní hry

Formulář ohlášení hazardní hry

Ministerstvo financí, odbor 34 - Státní dozor nad hazardními hrami, v zájmu zjednodušení a zabezpečení jednotného postupu při ohlašování příslušných hazardních her, vydává tento formulář ohlášení hazardní hry.

Celý obsah článku

Informace o dani z hazardních her

Informace o dani z hazardních her

Informace Finanční správy ČR k dani z hazardních her.

Celý obsah článku

Seznam pověřených osob dle § 110 zákona o hazardních hrách

Seznam pověřených osob dle § 110 zákona o hazardních hrách

Seznam subjektů, které byly pověřeny k odbornému posuzování a osvědčování dle ustanovení § 110 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách.

Celý obsah článku

Hazardní hry - přehledy a statistiky

Hazardní hry - přehledy a statistiky

Přehled legálních provozovatelů, výsledky z provozování, přehledy hazardních her, přehledy provozoven, statistické přehledy.

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Celý obsah článku

Seznam neplatných pokutových bloků

Seznam neplatných pokutových bloků

Ministerstvo financí publikuje aktualizovaný Přehled odcizených, ztracených a zničených pokutových bloků. Seznam je pravidelně aktualizován.

Celý obsah článku

Health care public investment subsidies – case study of palliative care in the Czech Republic

Health care public investment subsidies – case study of palliative care in the Czech Republic

Jedním z problémů financování investic ve zdravotnictví v ČR je nevhodné stanovení cílů, což může vést k neefektivnímu vynakládání veřejných prostředků. Autoři, pracovníci Ministerstva financí, v této případové studii zaměřené na investice do oblasti hospicové péče navrhují stanovení cílů investičního programu v souladu mezinárodně uznávanými principy cílového a výkonově orientovaného rozpočtování. Článek vznikl ve spolupráci s Katedrou veřejných financí Fakulty financí a účetnictví VŠE a byl vydán v recenzovaném sborníku z 21.ročníku mezinárodní konference Current Trends in Public Sector Research.
Autor: Jakub Haas, Anita Golovkova

Celý obsah článku

Analýza systému kontrol územních samosprávných celků

Analýza systému kontrol územních samosprávných celků

Ministerstvo financí předložilo 2. 2. 2017 do mezirezortního připomínkového řízení Analýzu systému kontrol územních samosprávných celků, která vznikla na základě požadavku poslanců a senátorů.

Celý obsah článku

Stát v lednu hospodařil s přebytkem 9 mld. Kč

Stát v lednu hospodařil s přebytkem 9 mld. Kč

K 31.1.2017 dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu 106,2 mld. Kč, celkové výdaje 97,1 mld. Kč a přebytek hospodaření 9,1 mld. Kč (v lednu 2016 vykázán přebytek 45,9 mld. Kč).

Související informace:

Celý obsah článku

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu Ministerstva financí - 2017

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu Ministerstva financí - 2017

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu OSS Ministerstvo financí, zveřejňovaný dle §5 odst. 2 b) zákona č. 23/2017.

Celý obsah článku

Rozpočet kapitoly 312 Ministerstva financí pro rok 2017

Rozpočet kapitoly 312 Ministerstva financí pro rok 2017

Ukazatele kapitoly 312 MF - schválený rozpočet pro rok 2017.

Celý obsah článku

Čtvrtletní přehledy o stavu a vývoji státního dluhu (4. čtvrtletí 2016)

Čtvrtletní přehledy o stavu a vývoji státního dluhu (4. čtvrtletí 2016)

Ministerstvo financí zveřejňuje přehledy o stavu a vývoji státního dluhu v 4. čtvrtletí 2016 podle metodiky MMF.

Celý obsah článku

Stav privatizačních projektů k 31.12.2016

Stav privatizačních projektů k 31.12.2016

 • Stav realizace privatizačních projektů k 31.12.2016
 • Stav realizace v jednotlivých transformačních metodách k 31.12.2016

Celý obsah článku

Přehled privatizace akcií k 31.12.2016

Přehled privatizace akcií k 31.12.2016

 • Přehled privatizace akcií k 31.12.2016
 • Stav držení akcií k 31.12.2016

Celý obsah článku

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 31.1.2017

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 31.1.2017

Zdroj: MF - 20 - odbor Řízení státního dluhu a finančního majetku a 64 - odbor Právní podpora dispozic s majetkem státu

Celý obsah článku

Seznam poradních orgánů, poradců, advokátů a advokátních kanceláří MF - II.pololetí 2016

Seznam poradních orgánů, poradců, advokátů a advokátních kanceláří MF - II.pololetí 2016

Celkové náklady na poradenství od 1. července 2016 do 31. prosince 2016.

Celý obsah článku

Výroční zpráva o činnosti Ministerstva financí v oblasti poskytování informací za rok 2016

Výroční zpráva o činnosti Ministerstva financí v oblasti poskytování informací za rok 2016

v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb.

Celý obsah článku

Legislativa MF

Cenový věstník 02/2017

Cenový věstník 02/2017

 • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 2/T/2017, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret, změny pevných cen a změny textu – 2. dodatek
 • Přehled o provedených cenových kontrolách Magistrát města Přerova
 • Přehled o provedených cenových kontrolách Krajský živnostenský úřad Středočeského kraje
 • Přehled o provedených cenových kontrolách Krajský úřad Ústeckého kraje
 • Přehled o provedených cenových kontrolách Specializovaný finanční úřad Praha
 • Přehled o provedených cenových kontrolách Specializovaný finanční úřad České Budějovice
 • Přehled o provedených cenových kontrolách Specializovaný finanční úřad Plzeň
 • Přehled o provedených cenových kontrolách Specializovaný finanční úřad Ústí nad Labem
 • Přehled o provedených cenových kontrolách Specializovaný finanční úřad Hradec Králové
 • Přehled o provedených cenových kontrolách Specializovaný finanční úřad Brno
 • Přehled o provedených cenových kontrolách Specializovaný finanční úřad Ostrava
 • Přehled o provedených cenových kontrolách Krajský úřad Olomouckého kraje

Celý obsah článku

Finanční zpravodaj číslo 2/2017

Finanční zpravodaj číslo 2/2017

 • Výklad vyhlášky o finančním vypořádání pro finanční vypořádání za rok 2016

Celý obsah článku

Zprávy MF - číslo 3/2017

Zprávy MF - číslo 3/2017

Ze dne: 28. února 2017

 • Změny v rozpočtové skladbě od 1. ledna
 • Úpravy rozpočtu
 • Použití rozpočtové skladby před její novelizací a po ní pro rozpočet nového roku
 • Provádění změn rozpočtu

Celý obsah článku

Zprávy MF - číslo 2/2017

Zprávy MF - číslo 2/2017

Ze dne: 15. února 2017

 • Pravidla rozpočtové odpovědnosti

Celý obsah článku

Mezinárodní pomoc při vymáhání daňových pohledávek

Mezinárodní pomoc při vymáhání daňových pohledávek

Informace Ministerstva financí k mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek.

Celý obsah článku

Státní pokladna

Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

WEB STÁTNÍ POKLADNY https://www.statnipokladna.cz/: problematika projektu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) - informace Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS), Přípravy rozpočtu (RISPRP), Realizace rozpočtu (RISRE), systému Podpory, Školení a Pravidel komunikace.

Státní pokladna - Aktuality

Rychlé přehledy (tabulky změn/aktualizací):

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Celý obsah článku

Monitor - státní správy a samosprávy

Monitor - státní správy a samosprávy

MONITOR je specializovaný informační portál Ministerstva financí, který umožňuje veřejnosti volný přístup k rozpočtovým a účetním informacím ze všech úrovní státní správy a samosprávy. Prezentované informace pocházejí ze systému Státní pokladny (IISSP – Integrovaný informační systém státní pokladny) a Centrálního systému účetních informací (CSÚIS) a jsou čtvrtletně aktualizovány.

MONITOR dále zajišťuje zveřejňování účetních závěrek organizačních složek státu podle § 21 a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Celý obsah článku

Spořicí státní dluhopisy

Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

WEB SPOŘICÍCH STÁTNÍCH DLUHOPISŮ - všechny informace o spořicích státních dluhopisech, které jsou určeny pro drobné investory, jejichž cílem je dlouhodobé a bezpečné spoření.

Celý obsah článku

Finanční trh

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - březen 2017

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - březen 2017

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2017.

Celý obsah článku

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - březen 2017

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - březen 2017

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2017.

Celý obsah článku

Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření k 31.12.2016 včetně Komentáře

Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření k 31.12.2016 včetně Komentáře

Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření a Komentář k základním ukazatelům vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření v České republice k 31.12.2016.

Celý obsah článku

Základní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice k 31.12.2016 včetně Komentáře

Základní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice k 31.12.2016 včetně Komentáře

Základní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice a Komentář k základním ukazatelům vývoje stavebního spoření v České republice k 31.12.2016.

Celý obsah článku

Novela zákona o dluhopisech předložena vládě

Novela zákona o dluhopisech předložena vládě

Ministerstvo financí dne 3. února 2017 předložilo vládě návrh zákona, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, zejména insolvenční zákon a zákon o ozdravných postupech. Odborné veřejnosti se pro informaci předkládají příslušné dokumenty ve verzi předložené do vlády.

Celý obsah článku

Portál o finančním vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“

Portál o finančním vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“

Rozcestníkový portál Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“.

Tyto stránky mají za úkol zejména: poskytovat informace o fungování a rizicích ve světě financí, dávat tipy a návody v různých oblastech financí, pomáhat při řešení problémů např. s předlužením či se subjekty finančního trhu, upozorňovat na zajímavé webové stránky s finančními hrami, kalkulačkami a projekty a sdílet informace členů Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání.

Celý obsah článku

Daně a cla

Většina podnikatelů je na EET připravena

Většina podnikatelů je na EET připravena

Finanční správa k dnešnímu dni vygenerovala přibližně 160 tis. autentizačních údajů, z toho zhruba 110 tis. po startu 1. vlny po 1. prosinci 2016. Čísla poskytují dostatečnou záruku, že jakákoliv panika ohledně počtu subjektů přihlášených k druhé vlně EET rozhodně není na místě. Deklarovaná horní hranice 200 - 250 tis. subjektů, kteří by teoreticky mohli být v rámci 2. vlny povinni evidovat, zahrnovala také bez elektronické evidence tržeb obtížně kvantifikovatelný soubor podnikatelů, kteří evidovat nemusí, případně začnou až později.

Zdroj: Finanční správa ČR, 27.2.2017

Celý obsah článku

Ministerstvo financí radilo podnikatelům z Ostravska, jak se připravit na EET

Ministerstvo financí radilo podnikatelům z Ostravska, jak se připravit na EET

Dnes se v Ostravě uskutečnila v pořadí již sedmá velká konference k elektronické evidenci tržeb, tentokrát pod názvem „EET Fórum“, kterou odborně zaštítily Ministerstvo financí a Finanční správa.

Celý obsah článku

Blíží se termín pro podání daňového přiznání k dani z příjmů a zaplacení daně

Blíží se termín pro podání daňového přiznání k dani z příjmů a zaplacení daně

Poplatníci daně z příjmů mají povinnost podat přiznání k dani z příjmů za rok 2016 nejpozději do 3. dubna 2017. Tento den je zároveň posledním dnem lhůty pro úhradu daně. Daňové přiznání lze podat elektronicky, osobně na územním pracovišti finančního úřadu nebo poslat poštou.

Zdroj: Finanční správa ČR, 14.2.2017

Celý obsah článku

Novela daňového řádu je ve vnějším připomínkovém řízení

Novela daňového řádu je ve vnějším připomínkovém řízení

Dne 10. února 2017 rozeslalo Ministerstvo financí do vnějšího připomínkového řízení návrh zákona, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti se zajištěním přístupu správce daně k některým údajům v návaznosti na výkon mezinárodní spolupráce při správě daní.

Celý obsah článku

Návrh vyhlášky o vzoru zprávy podle zemí a pokynech k jejímu vyplnění je ve vnějším připomínkovém řízení

Návrh vyhlášky o vzoru zprávy podle zemí a pokynech k jejímu vyplnění je ve vnějším připomínkovém řízení

Dne 7. února 2017 rozeslalo Ministerstvo financí do vnějšího připomínkového řízení návrh vyhlášky o vzoru zprávy podle zemí a pokynech k jejímu vyplnění pro účely automatické výměny informací s jiným státem v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní.

Celý obsah článku

Informace k přidělení vlastního čísla plátce zahraničním provozovatelům hazardních her

Informace k přidělení vlastního čísla plátce zahraničním provozovatelům hazardních her

Dne 1. 1. 2017 nabyly účinnosti zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách (dále jen „ZHH“), a zákon č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her (dále jen „ZDHH“), s výjimkou několika ustanovení, která jsou účinná již od 15. června 2016.

Provozovateli hazardní hry mohou být dle ustanovení § 6 ZHH, kromě právnických osob se sídlem v České republice, také právnické osoby se sídlem v jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „zahraniční provozovatel“). Tito zahraniční provozovatelé budou zároveň poplatníky daně z hazardních her dle ustanovení § 1 ZDHH, což mimo jiného znamená, že budou povinni podat daňové přiznání k této dani a tuto daň zaplatit.

Zdroj: Finanční správa ČR, 31.1.2017

Celý obsah článku

Etržby (EET)

Etržby (EET)

Oficiální webové stránky projektu elektronické evidence tržeb.

Zdroj: Finanční správa ČR

Celý obsah článku

Kontrolní hlášení DPH

Kontrolní hlášení DPH

S účinností od 1.1.2016 vznikla plátcům daně z přidané hodnoty zákonná povinnost podávat tzv. kontrolní hlášení. Cílem zveřejněných informací na webu Finanční správy je poskytnout veřejnosti informace nezbytné pro správné vyplnění a podání kontrolního hlášení. Pro informační účely byl připraven vzor formuláře kontrolního hlášení a pokyny k jeho vyplnění, které jsou k dispozici v části Soubory ke stažení. Zveřejněné informace a vzory dokumentů jsou průběžně aktualizovány a doplňovány o další podstatné informace, příklady a odpovědi na nejčastější dotazy.

Zdroj: Finanční správa ČR

Celý obsah článku

Daňový kalendář

Daňový kalendář

 • Termínový kalendář pro aktuální typy daní v jednotlivých měsících roku 2017.

Zdroj: Finanční správa ČR

Celý obsah článku

Daňové příjmy krajů a obcí

Daňové příjmy krajů a obcí

Průběh celostátního inkasa sdílených daní, přehled změn celostátního hrubého výnosů sdílených daní.

Zdroj: Finanční správa ČR

Celý obsah článku

Finanční správa ČR - WEB

Finanční správa ČR - WEB

Problematika správy daní - http://www.financnisprava.cz/

Celý obsah článku

Celní správa ČR - WEB

Celní správa ČR - WEB

Problematika správy cel a některých daní - www.celnisprava.cz 

Celý obsah článku

Eu a zahraničí

Zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí Evropské unie proběhne v úterý 21. února 2017 v Bruselu

Zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí Evropské unie proběhne v úterý 21. února 2017 v Bruselu

Českou delegaci povede náměstek ministra financí pro veřejné rozpočty pan Petr Pavelek.

Celý obsah článku

Čistá pozice ČR ve vztahu k rozpočtu EU: 2004 - 2016

Čistá pozice ČR ve vztahu k rozpočtu EU: 2004 - 2016

Vývoj čisté pozice ČR vůči rozpočtu EU - souhrnný přehled.

Celý obsah článku

Mezinárodní organizace - rozvojová spolupráce

Mezinárodní organizace - rozvojová spolupráce

Zahraniční rozvojová spolupráce ČR a role Ministerstva financí při její realizaci.

Celý obsah článku

Skupina Světové banky

Skupina Světové banky

Skupina Světové banky – World Bank Group (WBG) je tvořena pěti subjekty: Mezinárodní bankou pro obnovu a rozvoj (IBRD) a Mezinárodní asociací pro rozvoj (IDA), (IBRD a IDA společní tvoří Světovou banku – SB) a dalšími třemi institucemi: Mezinárodní finanční korporací (IFC), Multilaterální agenturou pro investiční záruky (MIGA) a Mezinárodním centrem pro řešení investičních sporů (ICSID).

Celý obsah článku

EBRD - Evropská banka pro obnovu a rozvoj

EBRD - Evropská banka pro obnovu a rozvoj

Evropská banka pro obnovu a rozvoj – EBRD - European Bank for Reconstruction and development je určena na pomoc transformujícím se zemím střední a východní Evropy, centrální Asie a jižního a východního Středomoří při jejich přechodu na tržní ekonomiku.

Celý obsah článku

Seminář EBRD pro podnikatelský sektor v ČR - 1. února 2017

Seminář EBRD pro podnikatelský sektor v ČR - 1. února 2017

Dne 1. února 2017 se na Ministerstvu financí uskutečnil ve spolupráci s Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj (EBRD), EGAP, AFI, Havel, Holásek & Partners s.r.o a ČEZ seminář pro podnikatelský sektor v ČR. Cílem semináře bylo seznámit účastníky o možnostech spolupráce, především v oblasti společných investic v zemích operací EBRD.

Celý obsah článku

Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Webová prezentace pro zavedení eura v České republice - https://www.zavedenieura.cz/, kde najdete všechny aktuální informace týkající se Národní koordinační skupiny a problematiky zavedení eura v ČR.

Celý obsah článku

Dotace

Z Norských fondů šlo na podporu veřejného zdraví půl miliardy korun

Z Norských fondů šlo na podporu veřejného zdraví půl miliardy korun

Dne 23.2.2017 se v pražském Klášteře minoritů sv. Jakuba uskutečnila Závěrečná konference Programu CZ11 – Iniciativy v oblasti veřejného zdraví (Programu) podporovaného z Norských fondů 2019 - 2014.

Celý obsah článku

Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Webová prezentace pro Finanční mechanismy EHP-Norska - https://www.eeagrants.cz/, kde najdete všechny aktuální informace k problematice EHP a Norských fondů v ČR.

Informace jsou určené zprostředkovatelům a partnerům programů, žadatelům a konečným příjemcům finanční pomoci EHP a Norských fondů.

Celý obsah článku

Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Webová prezentace pro Program švýcarsko-české spolupráce - www.swiss-contribution.cz, kde najdete všechny aktuální informace týkající se realizace tohoto programu.

Švýcarský program finanční pomoci ke zmírnění hospodářských a sociálních rozdílů v rozšířené Evropské unii podporuje na základě bilaterálních rámcových dohod rozvojové projekty na území nových členských států EU včetně ČR. Jeho ústředním cílem je přispět ke snížení rozdílů v ekonomickém a sociálním rozvoji v rámci rozšířené EU a zároveň přispět ke snížení hospodářských a sociálních rozdílů mezi dynamickými městskými centry a strukturálně slabými okrajovými regiony.

Celý obsah článku

Kalendář akcí

Efektivní daňová politika je naším národním zájmem v oblasti financí

Efektivní daňová politika je naším národním zájmem v oblasti financí

Tak znělo hlavní poselství ministra financí Andreje Babiše účastníkům konference Český národní zájem, která se konala v prostorách Černínského paláce v Praze.

Celý obsah článku

Ministr financí a lidé MF v médiích (únor 2017)

Ministr financí a lidé MF v médiích (únor 2017)

Aktuální témata: EET, OKD a další.

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Celý obsah článku

Multimédia MF (únor 2017)

Multimédia MF (únor 2017)

Aktuální témata: nová hazardní legislativa

Související informace:

Celý obsah článku

Finanční a ekonomické informace 1/2017

Finanční a ekonomické informace 1/2017

Lednové číslo dokumentačního bulletinu Finanční a ekonomické INFORMACE nabízí informace o nejnovějších odborných článcích, knihách a jiných informačních zdrojích vztahujících se k problematice Ministerstva financí a jeho resortu.

Celý obsah článku

Katalog odborné knihovny

Katalog odborné knihovny

Odborná knihovna MF zveřejňuje Online katalog, který umožňuje uživatelům z řad veřejnosti vyhledávat v knižním fondu Odborné knihovny a také v databázi Finlit, která obsahuje bibliografické záznamy vybraných článků převážně z oblasti veřejných financí.

 • Vstup do on-line katalogu Odborné knihovny MF. Rezervace dokumentů a prolongace výpůjček.

Celý obsah článku

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.