CZ EN

Návrh vyhlášky o vzoru zprávy podle zemí a pokynech k jejímu vyplnění je ve vnějším připomínkovém řízení

Dne 7. února 2017 rozeslalo Ministerstvo financí do vnějšího připomínkového řízení návrh vyhlášky o vzoru zprávy podle zemí a pokynech k jejímu vyplnění pro účely automatické výměny informací s jiným státem v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní.

Návrh vyhlášky se předkládá k provedení zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 999).

Účinnost vyhlášky se navrhuje s ohledem na navrženou účinnost vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, od 5. června 2017.

Termín pro uplatnění připomínek k tomuto návrhu vyhlášky uplyne dne 28. února 2017. Materiál lze nalézt na: https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNAJCFPBIV.

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář