CZ EN

odbor 32 - Daňová legislativa

Odbor zkoumá problematiku v oblasti právní úpravy daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění, včetně veřejných pojistných a cel, a v oblasti celnictví (daňové a celní právo), v oblasti účetnictví a v oblasti opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a oblasti uplatňování mezinárodních sankcí.

Odbor zkoumá problematiku v oblasti právní úpravy daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění, včetně veřejných pojistných a cel, a v oblasti celnictví (daňové a celní právo), v oblasti účetnictví a v oblasti opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a oblasti uplatňování mezinárodních sankcí za účelem udržování a obnovy mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany lidských práv a boje proti terorismu, analyzuje její stávající stav a navrhuje v této oblasti opatření k řešení aktuálních otázek a zefektivňování daňového systému. V této oblasti zpracovává na základě koncepce daňové politiky a na základě věcných řešení legislativní návrhy a zajišťuje jejich projednání ve vnitřním a vnějším připomínkovém řízení, v poradních orgánech ministerstva, v LRV a jejích komisích, ve vládě a v Parlamentu. Zpracovává na základě koncepce dalšího vývoje daňové politiky koncepci daňové politiky státu a věcná řešení, včetně hodnocení dopadů regulace a věcných záměrů zákonů, v oblasti správy daní, s výjimkou mezinárodní spolupráce, v oblasti organizace a působnosti orgánů finanční a celní správy, v oblasti celnictví, s výjimkou spotřebních a energetických daní a mezinárodní spolupráce a mezinárodních smluv. Zajišťuje soulad právních předpisů v těchto oblastech s  právem EU. 

oddělení 3201 - Obecná daňová legislativa

vedoucí oddělení: JUDr. Mgr. Michal Tuláček, Ph.D.
telefon: (+420) 25704 3260
email: michal.tulacek@mfcr.cz

oddělení 3202 - Legislativa nepřímých daní

vedoucí oddělení: Mgr. Jana Stibůrková
telefon: (+420) 25704 3472
email: Jana.Stiburkova@mfcr.cz

oddělení 3203 - Legislativa správy daní a celnictví

zástupce ředitele odboru a vedoucí oddělení: JUDr. Jiří Kroupa
telefon: (+420) 25704 4015
email: Jiri.Kroupa@mfcr.cz

oddělení 3204 - Legislativa příjmových daní

řízeno zástupcem: Ing. Mgr. Kateřina Janáčková
telefon: (+420) 25704 4172
email: Katerina.Janackova@mfcr.cz

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.