CZ EN

oddělení 3202 - Legislativa nepřímých daní

Zkoumá problematiku legislativy nepřímých daní a daně z finančních transakcí a analyzuje její stávající stav a navrhuje v této oblasti opatření k řešení aktuálních otázek a zefektivňování této oblasti.

a)    zkoumá problematiku legislativy nepřímých daní a daně z finančních transakcí a analyzuje její stávající stav a navrhuje v této oblasti opatření k řešení aktuálních otázek a zefektivňování této oblasti; včetně koordinace výše uvedené legislativy, a to i z hlediska jednotné terminologie a systematiky a vazby k obecné právní úpravě při respektování principu jednoty a vnitřní bezrozpornosti právního řádu,
b)    spolupracuje na zpracování koncepce daňové politiky jako součásti fiskální politiky státu a věcných řešení, včetně věcných záměrů a hodnocení dopadů regulace, v oblasti nepřímých daní a daně z finančních transakcí s odborem Nepřímé a majetkové daně,
c)    na základě koncepce fiskální politiky státu a věcných řešení, včetně věcných záměrů a hodnocení dopadů regulace, zpracovaných odborem Nepřímé a majetkové daně zpracovává legislativní návrhy v oblasti nepřímých daní a daně z finančních transakcí,
d)    zajišťuje ve spolupráci s odborem Nepřímé a majetkové daně projednání legislativních návrhů v oblasti nepřímých daní a daně z finančních transakcí ve vnitřním a vnějším připomínkovém řízení, v poradních orgánech ministerstva, v LRV a jejích komisích, ve vládě a v Parlamentu,
e)    ve spolupráci s odborem Nepřímé a majetkové daně zpracovává stanoviska z hlediska složitých právních souvislostí právních předpisů v oblasti nepřímých daní a daně z finančních transakcí,
f)    získává a vyhodnocuje při své činnosti informace ze zahraničí, z aplikační praxe a z judikatury a spolupracuje s jinými orgány a institucemi či subjekty v oblasti legislativy nepřímých daní a daně z finančních transakcí včetně oblastí souvisejících.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.