CZ EN

oddělení 3204 - Legislativa příjmových daní

Zkoumá problematiku v oblasti legislativy daní z příjmů, veřejných pojistných v gesci ministerstva a elektronizace daní z příjmů, v oblasti evidence tržeb, účetnictví a regulace daňového poradenství, analyzuje její stávající stav a navrhuje v této oblasti opatření k řešení aktuálních otázek a zefektivňování této oblasti.

a)    zkoumá problematiku v oblasti legislativy daní z příjmů, veřejných pojistných v gesci ministerstva a elektronizace daní z příjmů (dále jen „příjmové daně“), v oblasti evidence tržeb, účetnictví a regulace daňového poradenství, analyzuje její stávající stav a navrhuje v této oblasti opatření k řešení aktuálních otázek a zefektivňování této oblasti; včetně koordinace výše uvedené legislativy, a to i z hlediska jednotné terminologie a systematiky a vazby k obecné právní úpravě při respektování principu jednoty a vnitřní bezrozpornosti právního řádu,
b)    spolupracuje na zpracování koncepce daňové politiky jako součásti fiskální politiky státu, koncepce dalšího vývoje v oblasti účetnictví a věcných řešení, včetně věcných záměrů a hodnocení dopadů regulace, v oblasti příjmových daní, evidence tržeb, účetnictví a daňového poradenství s odborem Daně z příjmů, odborem Účetnictví, oceňování a související odborné profese, jiným příslušným útvarem nebo jiným orgánem,
c)    na základě koncepce fiskální politiky státu, koncepce dalšího vývoje v oblasti účetnictví a věcných řešení, včetně věcných záměrů a hodnocení dopadů regulace, zpracovaných odborem Daně z příjmů, odborem Účetnictví, oceňování a související odborné profese, jiným příslušným útvarem nebo jiným orgánem zpracovává legislativní návrhy v oblasti příjmových daní, evidence tržeb, účetnictví a daňového poradenství,
d)    zajišťuje ve spolupráci s odborem Daně z příjmů, odborem Účetnictví, oceňování a související odborné profese, jiným příslušným útvarem nebo jiným orgánem projednání legislativních návrhů v oblasti příjmových daní, evidence tržeb, účetnictví a daňového poradenství ve vnitřním a vnějším připomínkovém řízení, v poradních orgánech ministerstva, v LRV a jejích komisích, ve vládě a v Parlamentu,
e)    ve spolupráci s odborem Daně z příjmů a odborem Účetnictví, oceňování a související odborné profese zpracovává stanoviska z hlediska složitých právních souvislostí právních předpisů v oblasti příjmových daní, evidence tržeb, účetnictví a daňového poradenství,
f)    získává a vyhodnocuje při své činnosti informace ze zahraničí, z aplikační praxe a z judikatury a spolupracuje s jinými orgány, institucemi a odbornou veřejností či subjekty v oblasti legislativy příjmových daní, evidence tržeb, účetnictví a daňového poradenství včetně oblastí souvisejících. 

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.