CZ EN

Návrh řešení ekologických závazků státu

Ministerstvo financí ČR připravilo návrh řešení ekologických závazků, který dnes rozesílá do mezirezortního připomínkového řízení. Vládě předloží návrh vypsat komplexní výběrové řízení na dodavatele, který formou koncese plně převezme odpovědnost za odstranění starých ekologických škod.

Ekologické škody, které se stát zavázal odstranit na začátku 90. let, jsou vážným břemenem regionálního rozvoje, ohrožují životní prostředí a hrozí způsobením velmi významných ekonomických škod v případě žalob a arbitráží firem, kterým brání v užívání jejich majetku. Během 16 let bylo vyčištěno pouze 32 % postižených lokalit a odstraněno pouhých 26 % škod měřeno očekávaným objemem prací.

Ministerstvo financí ČR připravilo a předložilo v říjnu 2007 vládě ČR přehled tří možných variant řešení této rizikové situace. Vláda mu uložila, aby materiál dále rozpracovalo. MF ČR tedy posouzením variant a návrhem optimálního řešení pověřilo renomovanou mezinárodní poradenskou firmu. Společnost A.T.Kearney analyzovala všechny tři varianty z pohledu finančního, právního i organizačního a doporučila uskutečnit variantu C – vypsání komplexního výběrového řízení na generálního dodavatele, která jako jediná umožňuje vyloučit nárůst cen prací, stanovit horní hranici výdajů státu a výrazně urychlit nápravu škod. Varianta A – pokračování v současném postupu s výrazným posílením aparátu ministerstva má být zachována jako záložní. 

Odměna za proplacení škod bude rovněž výsledkem veřejného výběrového řízení a podle předpokladu Ministerstva financí bude nižší než vystavené garance. Její proplacení bude podmíněno rozhodnutím České inspekce životního prostředí o tom, že škody byly skutečně odstraněny. Tímto způsobem budou jednou provždy horní hranicí omezeny potenciální výdaje státu a současně zajištěno, že dodavatel bude motivován k rychlému odstranění škod. Stát tak omezí svá rizika, přičemž si zachová plnou kontrolu nad kvalitou nápravy škod. Místo dalších 20 let by tak ekologické škody měly být odstraněny do roku 2015.

Více informací najdete:


    Ing. Ivan Fuksa
    1.náměstek ministra financí

 

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.