CZ EN

Veřejná diskuse č. III/2006 - MiFID (I.): Pravidla jednání ve vztahu k zákazníkům

13. září - 15. října 2006

Informace k průběhu veřejné diskuse

V rámci prací na přebírání evropské legislativy Ministerstvo finanční České republiky připravilo první konzultační materiálke směrnici o trzích finančních nástrojů týkajícího se pravidel jednání ve vztahu k zákazníkům, který nyní předkládá k veřejné diskusi. Návrh je formulován jako strukturované východisko pro komplexní diskusi na téma pravidel jednání ve vztahu k zákazníkům. Na základě výsledků veřejné diskuse bude formulována finální podoba návrhu paragrafovaného znění zákona, který bude evropské předpisy transponovat.

Lhůta pro zasílání připomínek je stanovena do 15. října 2006.

Odpovědi na otázky, jakož i další připomínky, je možné zasílat elektronicky na adresu:  mifid@mfcr.cz , popřípadě písemně na adresu Ministerstvo financí, Letenská 15, P.O.Box 77, 118 10 Praha 1, a to vždy s označením „MiFID – CELEK A“.

Kontaktními osobami Ministerstva financí jsou:

 • Michal Franěk, odd. Kapitálový trh, odbor Legislativy finančního trhu, e-mail: michal.franek@mfcr.cz , tel. + 420 257 04 33 29, fax +420 257 04 22 94
 • Jan Šovar, odd. Kapitálový trh, odbor Legislativy finančního trhu, e-mail: jan.sovar@mfcr.cz , tel. +420 257 04 29 25, fax +420 257 04 22 94

Tento konzultační materiál je věnován pravidlům jednání ve vztahu k zákazníkům. Ministerstvo zde nepředkládá definitivní model řešení této problematiky, ani finální návrh legislativy. Cílem tohoto konzultačního materiálu je iniciovat strukturovanou diskusi a získat názory a připomínky nejen od účastníků trhu, České národní banky, profesních organizací a odborné veřejnosti, nýbrž i od drobných investorů.

Tento materiál vychází ze stavu ke dni 8. září 2006.

 • Kapitola 1: Generální klauzule pro poskytování investičních služeb
 • Kapitola 2: Třídění zákazníků
 • Kapitola 3: Obecná pravidla pro komunikaci se zákazníky
 • Kapitola 4: Propagace služeb
 • Kapitola 5: Poskytování informací zákazníkům – obecně
 • Kapitola 6: Poskytování informací zákazníkům – obchodník s cennými papíry a jeho služby
 • Kapitola 7: Poskytování informací zákazníkům – finanční nástroje
 • Kapitola 8: Poskytování informací zákazníkům – ochrana majetku zákazníka
 • Kapitola 9: Smluvní vztah se zákazníkem
 • Kapitola 10: Zjišťování potřeb zákazníka při poskytování hlavních investičních služeb s poradenským prvkem
 • Kapitola 11: Zjišťování potřeb zákazníka při poskytování hlavních investičních služeb bez poradenského prvku
 • Kapitola 12: Provádění pokynů zákazníka za nejlepších podmínek
 • Kapitola 13: Pravidla pro zpracování pokynů zákazníka
 • Kapitola 14: Podávání zpráv zákazníkům 

Zdroj: Ministerstvo financí, Odbor Legislativy finančního trhu

 


 

Související dokumenty:

 • Tisková zpráva ze dne 21. září 2006 - Ministerstvo zorganizovalo odborný seminář k tématu transpozice směrnice o trzích finančních nástrojů tzv. MiFID
 • Tisková zpráva ze dne 13. září 2006 - Ministerstvo publikovalo první konzultační materiál k MiFID

 

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář