CZ EN

oddělení 2701 - Analýzy finančního trhu

Vytváří koncepci politiky finančního trhu a jejího sbližování s mezinárodními normami; zajišťuje zpracování a systémovou koordinaci analýz finančního trhu celostátně i ve vztahu k mezinárodním a nadnárodním finančním institucím.

a)    vytváří koncepci politiky finančního trhu a jejího sbližování s mezinárodními normami; zajišťuje zpracování a systémovou koordinaci analýz finančního trhu celostátně i ve vztahu k mezinárodním a nadnárodním finančním institucím,
b)    zpracovává strategické návrhy pro opatření a postup ministerstva v oblasti finančního trhu,
c)    vyhodnocuje vývoj finančního trhu v ČR a jeho postavení v mezinárodních vztazích, včetně jednotného finančního trhu EU,
d)    vyhodnocuje vývoj světového finančního trhu, včetně vlivu světové globalizace na domácí finanční trh,
e)    provádí komplexní analytické a koncepční činnosti na finančním trhu, včetně jednotného trhu EU a zahraničních finančních trhů,
f)    vytváří, případně koordinuje tvorbu návrhů tezí pro politiku a rozvoj finančního trhu jako základu pro úpravy právních předpisů v oblasti finančního trhu (bankovnictví, stavební spoření, družstevní peněžnictví, kapitálový trh, pojišťovnictví, penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření),
g)    zajišťuje systémově a odborně přípravu agendy v rámci působnosti Výboru pro finanční trhy při OECD (Committee on Financial Markets), zajišťuje koncepčně přípravu instrukcí a pozic ČR pro zástupce ministerstva,
h)    podílí se odborně na agendě finančních trhů ve vztahu k EU v gesci Rady ECOFIN a výboru EFC,
i)    systematicky provádí sběr dat do datové banky za jednotlivé segmenty finančního trhu včetně jejich zpracování a analýzy,
j)    zpracovává roční zprávy o vývoji finančního trhu,
k)    připravuje, realizuje a vyhodnocuje komunikaci a konzultace koncepčních a aktuálních materiálů s odbornou veřejností,
l)    zajišťuje podporu pro činnosti národního koordinátora pro zavedení eura a činnost NKS na základě příslušných usnesení vlády,
m)    navrhuje v požadovaném členění rozpočet prostředků na zajištění institucionálních aspektů příprav na zavedení eura a průběžně sleduje a analyzuje jeho čerpání,
n)    zajišťuje přenos zkušeností a informací ze zemí eurozóny, které již euro zavedly, a jejich distribuci útvarům ministerstva, státním orgánům a dalším relevantním subjektům procesu příprav na zavedení eura.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.