Novinky

4.čtvrtletí ´20

Informace o materiálech předkládaných na jednání vlády ve 4. čtvrtletí 2020.

ilustrace

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 21. prosince 2020

Pro informaci

 • Bod č. 6: Zpráva o činnosti a výsledcích strategických společností s majetkovou účastí státu, státních podniků a národního podniku za rok 2019
 • Bod č. 7: Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020 - Technická podpora a aktualizace SW IDEA pro roky 2021–2023
 • Bod č. 8: Informace o veřejné zakázce „Pořízení informačního systému pro elektronickou evidenci soudních sporů (IS EESS)“ v návaznosti na usnesení vlády č. 86 ze dne 27. ledna 2020
 • Bod č. 9: Informace o připravovaných nadlimitních veřejných zakázkách v oblasti informatiky v jednacím řízení bez uveřejnění – zabezpečení provozu informačních systémů celní správy v oblasti celního a daňového řízení

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 14. prosince 2020

 • Bod č. 1: Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací právních předpisů Evropské unie týkajících se unie kapitálových trhů
 • Bod č. 15: Účast ČR na navyšování kapitálu Mezinárodní finanční korporace (IFC)
 • Bod č. 16: Rozhodnutí o převodech majetku podle zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 271)
 • Bod č. 21: Metodický pokyn pro finanční toky programů spolufinancovaných z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu+, Fondu soudržnosti, Fondu pro spravedlivou transformaci a Evropského námořního, rybářského a akvakulturního fondu 2021-2027
  Pro informaci:
 • Bod č. 3: Zajištění servisní a technické podpory hardware serverové virtualizační farmy - Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020
 • Bod č. 4: Informace o veřejné zakázce „Služby penetračního testování“

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 7. prosince 2020

 • Bod č. 9: Financování Strategie podpory Čechů v institucích EU v letech 2021 - 2023 ze Všeobecné pokladní správy a Pravidla čerpání finančních prostředků
 • Bod č. 14: Kapitálové posílení Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s. v důsledku COVID-19
 • Bod č. 15: Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou
  Pro informaci:
 • Bod č. 4: Obměna zálohovacího řešení - Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020
 • Bod č. 5: Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. ledna 2020 „Nákup serverů pro ÚP/OP“

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 30. listopadu 2020

Pro informaci:

 • Bod č. 2: Informace o připravované nadlimitní veřejné zakázce na poskytování služeb provozu záložního informačního centra GŘC
 • Bod č. 3: Záměr nadlimitní veřejné zakázky „Poskytování mobilních telekomunikačních služeb pro resort MF“

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 23. listopadu 2020

 • Bod č. 8: Kapitálové posílení Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s. v důsledku COVID-19
 • Bod č. 9: Změna právních poměrů u administrativní budovy 1. máje č.p. 803, Olomouc (Hanácká kasárna)
  Pro informaci:
 • Bod č. 3: Záměr veřejné zakázky „Dynamický nákupní systém na prostředky ICT v resortu Ministerstva financí – Výzva 18-2020“
 • Bod č. 4: Prováděcí smlouva „PS7 - Úpravy ADIS s ohledem na Paušální daň“ - Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020
 • Bod č. 11: Dodatek k Prováděcí smlouvě č. 2 Vývoj aplikace ADIS - Legislativní a procesní změny v r. 2020 až 2021, zejména v oblasti evidence tržeb, One-Stop-Shop, mezinárodních daní a dalších změn daňových zákonů – Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 16. listopadu 2020

 • Bod č. 9: Návrh na poskytnutí bilaterální půjčky Mezinárodnímu měnovému fondu
  Pro informaci:
 • Bod č. 5: Záměr veřejné zakázky na pronájem nebytových prostor a parkovacích míst pro potřeby dislokace odboru 52 – Auditní orgán na území hl. m. Prahy

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 9. listopadu 2020

 • Bod č. 5: Návrh na přijetí změny Dohody o Mezinárodní finanční korporaci
  Pro informaci:
 • Bod č. 1: Informace o stavu plnění „Zásad odměňování vedoucích zaměstnanců a členů orgánů ovládaných obchodních společností s majetkovou účastí státu a vedoucích zaměstnanců státních podniků a jiných státních organizací zřízených zákonem nebo ministerstvem"

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 2. listopadu 2020

Pro informaci:

 • Bod č. 3: Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020
 • Bod č. 4: Informace o záměru obnovy licenční smlouvy IBM Informix
 • Bod č. 5: Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020 "Analytický list pro rok 2021 – projekt DWH"
 • Bod č. 6 : Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020 "Odborné služby k vytvoření integrační vrstvy DWH"
 • Bod č. 7: Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020 Přístup do celosvětové databáze ekonomických subjektů pro roky 2021–2023
 • Bod č. 8: Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020 "Zobrazovátko pro rok 2021 - projektu DWH"
 • Bod č. 9: Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. ledna 2020 – Pozáruční podpora výrobce HW umístěného v Informačním centru GŘC
 • Bod č. 10: Informace o veřejné zakázce "Veřejná zakázka na právní služby pro zastupování České republiky v investičním sporu se společností JCDecaux SA"

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 19. října 2020

 • Bod č. 1: Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2021 včetně rozpočtové dokumentace
  Pro informaci:
 • Bod č. 4: Informace k přípravě nadlimitní veřejné zakázky v oblasti informatiky v jednacím řízení bez uveřejnění – zabezpečení rozvoje transakčního portálu Celní správy ČR „cPortál“

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 12. října 2020

 • Bod č. 11: Povolení výjimky podle § 21 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím zastupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, z podmínky trvalé nepotřebnosti majetku pro stát
 • Bod č. 12: Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2020
 • Bod č. 13: Zajištění úhrady zvýšených odvodů České republiky do rozpočtu EU v roce 2020
  Pro informaci:
 • Bod č. 3: Informace pro vládu České republiky o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií – „Základní modernizace IS ARES“
 • Bod č. 4: Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020
 • Bod č. 5: Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020
 • Bod č. 6: Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020
 • Bod č. 7: Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 5. října 2020

 • Bod č. 6: Návrh věcného záměru zákona o účetnictví
 • Bod č. 7: Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 167/2016 Sb., o příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací a útlumem činnosti právnických osob v insolvenci zabývajících se těžbou černého uhlí
 • Bod č. 16: Návrh na jmenování příslušníka do hodnosti brigádní generál
 • Bod č. 19: Návrh na zrušení společností GALILEO REAL, k.s. a IMOB a.s. s likvidací
 • Bod č. 20: Změna systemizace Celní správy České republiky na rok 2020
 • Bod č. 21: Návrh na zpětvzetí vládního návrhu zákona o zmírnění dopadu poklesu daňových příjmů některých obcí v roce 2020 v souvislosti s epidemií koronaviru označovaného jako SARS CoV- 2 (sněmovní tisk č. 890)
 • Bod č. 30: Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2021 a návrh usnesení vlády České republiky k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2021 a k návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2022 a 2023
  Pro informaci:
 • Bod č. 1: Makroekonomická predikce České republiky (září 2020)
 • Bod č. 9: Informace o veřejné zakázce SPCSS v návaznosti na usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020
 • Bod č. 10: Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020