CZ EN

Materiály na jednání vlády dne 19. října 2020

Bod č. 1:
Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2021 včetně rozpočtové dokumentace

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2021 a návrh usnesení vlády České republiky k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2021 a k návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2022 a 2023. Příjmy státního rozpočtu v roce 2021 jsou navrženy v objemu 1 486,8 mld. Kč a výdaje státního rozpočtu by měly dosáhnout 1 806,8 mld. Kč. Deficit státního rozpočtu na rok 2021 je navržen ve výši 320 mld. Kč.

Pro informaci

Bod č. 4:
Informace k přípravě nadlimitní veřejné zakázky v oblasti informatiky v jednacím řízení bez uveřejnění – zabezpečení rozvoje transakčního portálu Celní správy ČR „cPortál“

Ministerstvo financí předkládá vládě informaci k přípravě nadlimitní veřejné zakázky v oblasti informatiky v jednacím řízení bez uveřejnění – zabezpečení rozvoje transakčního portálu Celní správy ČR „cPortál“. Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dalšího rozvoje platformy cPortál. Základním cílem jejího rozvoje je příprava a realizace dalších elektronických služeb v návaznosti na změnu evropské legislativy a českých právních předpisů.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář