CZ EN

Materiály na jednání vlády dne 12. října 2020

Bod č. 11:
Povolení výjimky podle § 21 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím zastupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, z podmínky trvalé nepotřebnosti majetku pro stát

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání materiál Povolení výjimky podle § 21 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím zastupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, z podmínky trvalé nepotřebnosti majetku pro stát. Předmětem materiálu je povolení pro bezúplatný převod notebooků ve vlastnictví Nejvyššího kontrolního úřadu do vlastnictví vybraných veřejných základních škol a Fondu ohrožených dětí.

Bod č. 12:
Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2020

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání Zprávu o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2020. Po projednání bude tato zpráva předložena Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Hlavními částmi zprávy jsou: ekonomický vývoj ČR a hospodaření veřejných rozpočtů, výsledky hospodaření státního rozpočtu, výsledky hospodaření územních rozpočtů, vývoj státních finančních aktiv a pasiv a zpráva o řízení státního dluhu.

Bod č. 13:
Zajištění úhrady zvýšených odvodů České republiky do rozpočtu EU v roce 2020

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání materiál Zajištění úhrady zvýšených odvodů České republiky do rozpočtu EU v roce 2020.

Pro informaci

Bod č. 3:
Informace pro vládu České republiky o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií – „Základní modernizace IS ARES“

Ministerstvo financí předkládá vládě pro informaci o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií – „Základní modernizace IS ARES“. Cílem veřejné zakázky jsou nezbytné úpravy a změny konfigurace související s modernizací informačního systému ARES.

Bod č. 4:
Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020

Ministerstvo financí předkládá vládě informaci o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020. Předmětem veřejné zakázky je analýza aktiv a rizik celého rozsahu systému ADIS a následná analýza GDPR.

Bod č. 5:
Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020

Ministerstvo financí předkládá vládě informaci o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020. Předmětem veřejné zakázky je zajištění komplexní servisní podpory serverových zařízení a diskových polí pro rok 2021, na kterých je provozován informační systém ADIS.

Bod č. 6:
Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020

Ministerstvo financí předkládá vládě informaci o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020. Předmětem veřejné zakázky je zajištění úpravy interaktivních formulářů PDF v souladu s požadavky platné legislativy a metodiky v oblasti daňového řádu a vytvoření nových interaktivních formulářů nebo formulářových příloh ve formátu PDF.

Bod č. 7:
Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020

Ministerstvo financí předkládá vládě informaci o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020. Předmětem veřejné zakázky je rozšíření stávajících dvou serverových farem, na kterých jsou provozované na platformě Microsoft Windows ve virtuálním prostředí všechny vnitřní aplikační informační systémy, datová úložiště, infrastrukturní systémy, doménové servery, MS SharePoint, MS Exchange (elektronická pošta) a ostatní.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.