CZ EN

Materiály na jednání vlády dne 5. října 2020

Bod č. 6:
Návrh věcného záměru zákona o účetnictví

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání návrh věcného záměru zákona o účetnictví. Cílem věcného záměru je vysvětlit důvody, proč je navrhováno zpracování nového zákona o účetnictví, který by stávající zákon o účetnictví nahradil, a představit nové schéma prováděcích právních předpisů k tomuto zákonu.

Bod č. 7:
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 167/2016 Sb., o příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací a útlumem činnosti právnických osob v insolvenci zabývajících se těžbou černého uhlí

Ministerstvo financí ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu předkládá vládě k projednání návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 167/2016 Sb., o příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací a útlumem činnosti právnických osob v insolvenci zabývajících se těžbou černého uhlí. Předmětem materiálu je návrh řešení negativních důsledků souvisejících s útlumem činnosti a následným ukončením těžební činnosti OKD, a.s.

Bod č. 16:
Návrh na jmenování příslušníka do hodnosti brigádní generál

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání návrh na jmenování příslušníka do hodnosti brigádní generál. Předmětem materiálu je návrh na jmenování vrchního státního rady plukovníka Mgr. Pavla Kotrabu, 1. zástupce generálního ředitele Generálního ředitelství cel, do hodnosti brigádní generál dnem 28. října 2020.

Bod č. 19:
Návrh na zrušení společností GALILEO REAL, k.s. a IMOB a.s. s likvidací

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání návrh na zrušení společností GALILEO REAL, k.s. a IMOB a.s. s likvidací.

Bod č. 20:
Změna systemizace Celní správy České republiky na rok 2020

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání materiál Změna systemizace Celní správy České republiky na rok 2020. S ohledem na velmi vysoké počty skončených služebních poměrů příslušníků celní správy je nezbytné navýšit objem rozpočtových prostředků na výplatu odchodného a výsluhových příspěvků pro rok 2020.

Bod č. 21:
Návrh na zpětvzetí vládního návrhu zákona o zmírnění dopadu poklesu daňových příjmů některých obcí v roce 2020 v souvislosti s epidemií koronaviru označovaného jako SARS CoV- 2 (sněmovní tisk č. 890)

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání návrh na zpětvzetí vládního návrhu zákona o zmírnění dopadu poklesu daňových příjmů některých obcí v roce 2020 v souvislosti s epidemií koronaviru označovaného jako SARS CoV- 2 (sněmovní tisk č. 890). Uvedený návrh zákona se stal z věcného hlediska bezpředmětným a nadbytečným.

Bod č. 30:
Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2021 a návrh usnesení vlády České republiky k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2021 a k návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2022 a 2023

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2021 a návrh usnesení vlády České republiky k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2021 a k návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2022 a 2023. Příjmy státního rozpočtu v roce 2021 jsou navrženy v objemu 1 486,8 mld. Kč a výdaje státního rozpočtu by měly dosáhnout 1 806,8 mld. Kč. Deficit státního rozpočtu na rok 2021 je navržen ve výši 320 mld. Kč.

Pro informaci

Bod č. 1:
Makroekonomická predikce České republiky (září 2020)

Ministerstvo financí předkládá vládě pro informaci čtvrtletní aktualizaci Makroekonomické predikce České republiky. Materiál shrnuje aktuální stav vývoje základních makroekonomických indikátorů české ekonomiky a prezentuje názor na vývoj těchto ukazatelů v letech 2020 až 2023.

Bod č. 9:
Informace o veřejné zakázce SPCSS v návaznosti na usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020

Ministerstvo financí předkládá vládě informaci o veřejné zakázce SPCSS v návaznosti na usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020. Předmětem předkládaného záměru je zajištění průběžných dodávek páskových knihoven s příslušenstvím, páskových médií a poskytování podpory pro státní podnik Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.

Bod č. 10:
Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020

Ministerstvo financí předkládá vládě informaci o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020. Předmětem veřejné zakázky je pořízení licencí k produktům Microsoft pro Finanční správu.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.