Novinky

3.čtvrtletí ´19

Informace o materiálech předkládaných na jednání vlády v 3. čtvrtletí 2019.

ilustrace

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 30. září 2019

 • Bod č. 6: Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 18/05 „Účetnictví Ministerstva financí za rok 2017“
 • Bod č. 7: Stanovisko Ministerstva financí a Generálního finančního ředitelství ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 18/07 „Informační podpora agendy daňového řízení“
 • Bod č. 35: Zrušení stupně utajení v části II. bod 1 a) a c) usnesení vlády č. 744/D ze dne 7. listopadu 2018

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 16. září 2019

 • Bod č. 1: Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2020 včetně rozpočtové dokumentace
 • Bod č. 9: Změna ve složení Komisí k veřejným zakázkám zadávaným Ministerstvem financí v rámci programů řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných společností v Ústeckém kraji a v Karlovarském kraji a k řešení revitalizace Moravskoslezského kraje – změna příloh č. 1 a 2 usnesení vlády č. 240 ze dne 29.3.2017, ve znění jeho změn podle usnesení vlády č. 32 ze dne 11.1.2019

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 9. září 2019

 • Bod č. 3: Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 18/05 „Účetnictví Ministerstva financí za rok 2017“
 • Bod č. 4: Stanovisko Ministerstva financí a Generálního finančního ředitelství ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 18/07 „Informační podpora agendy daňového řízení“
 • Bod č. 20: Účast ČR na navyšování kapitálu Mezinárodní banky pro obnovu a rozvoj (IBRD)
  Pro informaci:
 • Bod č. 3: Informace pro vládu České republiky o záměru uzavřít smlouvu na „Poskytování služeb sdílené infrastruktury a souvisejících služeb pro vybrané informační systémy MF státním podnikem Státní pokladna Centrum sdílených služeb“ na základě vertikální spolupráce

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 26. srpna 2019

 • Bod č. 2: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 • Bod č. 40: Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Černé Hory o řešení dluhu Černé Hory vůči České republice
  Pro informaci:
 • Bod č. 1: Makroekonomická predikce České republiky (červenec 2019)

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 30. července 2019

 • Bod č. 3: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů a další související zákony
 • Bod č. 4: Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací daňových předpisů Evropské unie a v oblasti zamezení dvojímu zdanění
 • Bod č. 21: Rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů, a o zařazení vybraného majetku státu do privatizace podle § 5 a vyjmutí vybraného majetku státu z privatizace podle uvedeného zákona (materiál č. 269)
 • Bod č. 25: Návrh na změnu některých usnesení vlád
 • Bod č. 26: Informace o personální změně na pozici ředitele odboru Interní audit na Ministerstvu financí

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 15. července 2019

 • Bod č. 1: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
 • Bod č. 6: Rozvojový program pro realizaci záměru dislokace státních institucí v administrativním komplexu

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 8. července 2019

 • Bod č. 9: Zpráva o hodnocení centrálního nákupu státu a resortních systémů centralizovaného zadávání za rok 2018
 • Bod č. 10: Rozhodnutí o nezařazení majetku do Centrálního registru administrativních budov
 • Bod č. 11: Zpráva z 5. kola vzájemného hodnocení České republiky v oblasti prevence praní peněz a boje proti terorismu a akční plán pro plnění vyplývajících doporučení
 • Bod č. 26: Návrh na sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Srílanské demokratické socialistické republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 1. července 2019

 • Bod č. 2: Návrh zákona o mezinárodní spolupráci při řešení daňových sporů
  Pro informaci:
 • Bod č. 5: Zpráva o činnosti Finanční správy České republiky a Celní správy České republiky za rok 2018