CZ EN

Materiály na jednání vlády dne 8. července 2019

Bod č. 9:
Zpráva o hodnocení centrálního nákupu státu a resortních systémů centralizovaného zadávání za rok 2018

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání Zprávu o hodnocení centrálního nákupu státu a resortních systémů centralizovaného zadávání za rok 2018, a to na základě na základě informační povinnosti dle usnesení vlády č. 24 ze dne 18. ledna 2016.

Jedná se o souhrnnou zprávu o resortních systémech centralizovaného zadávání veřejných zakázek a centrálního nákupu státu. Zpráva shrnuje výsledky Centrálního nákupu státu, resortních systémů centralizovaného zadávání a meziresortní spolupráce.

Bod č. 10:
Rozhodnutí o nezařazení majetku do Centrálního registru administrativních budov

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání materiál Rozhodnutí o nezařazení majetku do Centrálního registru administrativních budov (CRAB).
Záměrem předkládaného materiálu je uplatnit právo vlády vymezené v § 14b zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích. Toto právo vlády se týká rozhodování o evidenci administrativních budov, se kterými hospodaří organizační složky státu vymezené v § 14b předmětného zákona, v CRAB, který je spravován a provozován Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Bod č. 11:
Zpráva z 5. kola vzájemného hodnocení České republiky v oblasti prevence praní peněz a boje proti terorismu a akční plán pro plnění vyplývajících doporučení

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání Zprávu z 5. kola vzájemného hodnocení České republiky v oblasti prevence praní peněz a boje proti terorismu a akční plán pro plnění vyplývajících doporučení, jehož součástí je vlastní znění hodnotící zprávy v českém jazyce a Akční plán. Důvodem předložení Akčního plánu je formulace potřebných opatření k nápravě detekovaných nedostatků, které se týkají několika resortů a obsahují i opatření legislativního charakteru.

Bod č. 26:
Návrh na sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Srílanské demokratické socialistické republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání Návrh na sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Srílanské demokratické socialistické republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti.
Ve snaze omezit daňové zatížení ekonomických subjektů, zajistit výměnu informací v daňové oblasti potřebnou pro správu daní a vyloučit mezinárodní dvojí zdanění, k němuž běžně, bez existence daňových smluv, dochází v mezinárodních hospodářských, obchodních, ale i kulturních stycích a jehož příčinou je kolize daňových zákonů jednotlivých států, je mezi zeměmi obvyklé sjednávat bilaterální smlouvy o zamezení dvojímu zdanění.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.