CZ EN

Materiály na jednání vlády dne 22. července 2019

Bod č. 11:
Informace o monitoringu hospodaření územních samosprávných celků za rok 2018

Ministerstvo financí předkládá vládě informaci o monitoringu hospodaření územních samosprávných celků za rok 2018. Materiál se předkládá na základě usnesení vlády ze dne 23. října 2017 č. 742, které ukládá ministru financí informovat vládu o výsledcích monitoringu hospodaření územních samosprávných celků vždy nejpozději k 31. červenci každého kalendářního roku.

Bod č. 12:
Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2018

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání Zprávu o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2018. Zpráva hodnotí výsledky jednotlivých součástí finanční kontroly, vyhodnocuje roční výsledky a účinnost systému finančního řízení a kontroly v odpovědnosti řídících a výkonných struktur, systému veřejnosprávních kontrol hospodaření s prostředky veřejných rozpočtů České republiky a systému veřejnosprávních kontrol a auditů finančních prostředků ze zahraničí.

Zpráva současně hodnotí výsledky činnosti interního auditu v orgánech veřejné správy, ochranu proti podvodnému jednání a podává přehled o závažných zjištěních z vykonaných finančních kontrol a centrální harmonizace finanční kontroly ve veřejné správě.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.