CZ EN

Materiály na jednání vlády dne 30. července 2019

Bod č. 3:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů a další související zákony

Ministerstvo financí předkládá novelu zákona o rozpočtových pravidlech. Mezi nejvýznamnější změny této novely patří zpřesnění zmocnění k vydání vyhlášky o rozpočtové skladbě, úprava programového financování, změna vázání prostředků na platy a souvisejících prostředků za neobsazená místa v organizačních složkách státu a úprava oprávnění Ministerstva financí k obdržení údajů o příjemcích prostředků ze státního rozpočtu a další legislativně technické úpravy.

Bod č. 4:
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací daňových předpisů Evropské unie a v oblasti zamezení dvojímu zdanění

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací daňových předpisů Evropské unie a v oblasti zamezení dvojímu zdanění.

Předloha je souborem novel daňových zákonů, jejichž cílem je posílit mechanismy mezinárodní spolupráce při potírání daňových únikům a agresivního daňového plánování. Nejvýraznější změny přináší novela zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní, která přejímá do českého právního řádu evropskou směrnici o správní spolupráci v oblasti daní (tzv. směrnici DAC 6).

Bod č. 21:
Rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů, a o zařazení vybraného majetku státu do privatizace podle § 5 a vyjmutí vybraného majetku státu z privatizace podle uvedeného zákona (materiál č. 269)

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání návrhy na vydání rozhodnutí o privatizaci částí majetku státu podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby.

Bod č. 25:
Návrh na změnu některých usnesení vlád

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání Návrh na změnu některých usnesení vlád. Materiál navrhuje revokovat 5 usnesení vlád a úkoly změnit, zrušit nebo převést do gesce jiných členů vlády. Cílem je odstranění obsoletních úkolů a zajištění efektivního postupu ústředních orgánů státní správy.

Bod č. 26:
Informace o personální změně na pozici ředitele odboru Interní audit na Ministerstvu financí

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání materiál o personální změně na pozici ředitele odboru Interní audit na Ministerstvu financí.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.