Novinky

1.čtvrtletí ´23

Informace o materiálech předkládaných na jednání vlády v 1. čtvrtletí 2023.

ilustrace

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 29. března 2023

 • Bod č. 9: Návrh na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Republikou Pobřeží slonoviny o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti
  Pro informaci:
 • Bod č. 5: Pronájem prostor datového centra pro potřeby EUSPA

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 15. března 2023

 • Bod č. 6: Jmenování člena Dozorčí rady Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR za Ministerstvo financí
 • Bod č. 7: Hodnocení předpokládaného vývoje systému veřejného zdravotního pojištění na základě návrhů zdravotně pojistných plánů zdravotních pojišťoven na rok 2023

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 8. března 2023

 • Bod č. 1: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů
  Pro informaci:
 • Bod č. 1: Zpráva o činnosti Finančního analytického úřadu za rok 2022

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 22. února 2023

 • Bod č. 1: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 251/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 15. února 2023

 • Bod č. 3: Rozhodnutí o převodech majetku státu podle zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 274)
  Pro informaci:
 • Bod č. 1: Makroekonomická predikce České republiky (leden 2023)

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 1. února 2023

 • Bod č. 1: Novela zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
 • Bod č. 7: Stanovisko Ministerstva financí ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 21/12 „Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušné hospodařit Ministerstvo financí“
 • Bod č. 10: Změna právních poměrů u administrativní budovy Washingtonova 1569/21, Praha - Nové město

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 11. ledna 2023

 • Bod: Návrh na prodloužení platnosti opatření v oblasti daní v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace
 • Bod: Použití vládní rozpočtové rezervy v kapitole Všeobecná pokladní správa v roce 2023 na kompenzační příspěvek krajům za zajištění dočasného nouzového přístřeší či nouzového ubytování pro osoby přicházející z území Ukrajiny

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 4. ledna 2023

 • Bod č. 2: Návrh zákona o financování obrany České republiky a o změně zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (zákon o financování obrany)
 • Bod č. 8: Návrh na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Rwandskou republikou o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti