CZ EN

Materiály na jednání vlády dne 15. března 2023

Bod č. 6: Jmenování člena Dozorčí rady Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR za Ministerstvo financí

Dne 15. 4. 2023 končí čtyřleté funkční období v Dozorčí radě Zdravotní pojišťovny MVČR Ing. Jakubu Haasovi, vedoucímu oddělení Zdravotnictví a veřejné zdravotní pojištění MF. Navrhuje se, aby byl do této funkce opět jmenován s účinností od 16. 4. 2023.

Bod č. 7: Hodnocení předpokládaného vývoje systému veřejného zdravotního pojištění na základě návrhů zdravotně pojistných plánů zdravotních pojišťoven na rok 2023

Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo financí předkládají vládě k projednání Návrhy zdravotně pojistných plánů na rok 2023. Systém veřejného zdravotního pojištění v roce 2022 vykázal příjmy ve výši 431,9 mld. Kč a výdaje ve výši 434,2 mld. Kč, čímž dosáhl deficitu přibližně 2,3 mld. Kč. Díky naakumulovaným rezervám přesto nebude ohrožena dostupnost a kvalita zdravotních služeb. Stav celkových peněžních zůstatků na bankovních účtech zdravotních pojišťoven během roku 2022 vzrostl o 5,1 mld. Kč a dosáhl částky 57,0 mld. Kč. To znamená, že systém v. z. p. v loňském roce hospodařil s přebytkem 5,1 mld. Kč. V roce 2023 jsou zdravotními pojišťovnami naplánovány příjmy v částce 464,1 mld. Kč a výdaje v částce 471,6 mld. Kč. Systém by měl hospodařit se schodkem, který se meziročně zvýší na 7,5 mld. Kč.
 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář