CZ EN

Materiály na jednání vlády dne 1. února 2023

Bod č. 1: Novela zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Cílem materiálu je implementace směrnice Rady (EU) 2020/284 ze dne 18. února 2020, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o zavedení určitých požadavků na poskytovatele platebních služeb. Úprava stanovuje poskytovatelům platebních služeb povinnost vést evidenci o přeshraničních platbách a jejich příjemcích, v níž budou vést údaje o příchozích platbách z jiných členských států a odchozích platbách do třetích zemí. Tato povinnost se bude aktivovat až při překročení počtu 25 přeshraničních plateb (jakýchkoli přeshraničních plateb) směřující k jedné osobě za kalendářní čtvrtletí. Zároveň se stanovuje povinnost poskytovat správci daně elektronicky údaje z této evidence, a to do konce měsíce následujícího po skončení kalendářního čtvrtletí. Návrh má negativní dopad v odhadované výši cca 14 mil. Kč na výdaje státního rozpočtu v návaznosti na úpravy informačního systému Finanční správy České republiky. Nová agenda si rovněž vyžádá 4 systemizovaná místa. Veškeré finanční i personální výdaje budou pokryty v rámci schválených výdajů Ministerstva financí. Účinnost návrhu zákona se v souladu s výše uvedenou směrnicí stanovuje dnem 1. ledna 2024.

Bod č. 7: Stanovisko Ministerstva financí ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 21/12 „Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušné hospodařit Ministerstvo financí“

Cílem kontroly NKÚ bylo prověřit, zda Ministerstvo financí hospodaří s majetkem a peněžními prostředky státu hospodárně a v souladu s právními předpisy. Kontrolovaným obdobím byly roky 2019 a 2020, v případě věcných souvislostí i období předcházející a následující. Kontrola byla provedena v období od dubna do prosince 2021. Kontrolovaný objem finančních prostředků činil 5 070 053 352 Kč. Na základě skutečností zjištěných NKÚ bylo k 4 zjištěním ze strany MF přijato celkem 8 opatření, z toho 1 opatření bylo přijato již v průběhu kontroly a je splněno a 1 opatření je plněno průběžně. 

Bod č. 10: Změna právních poměrů u administrativní budovy Washingtonova 1569/21, Praha - Nové město

Cílem materiálu je zabezpečit souhlas vlády se změnou právních poměrů budovy Washingtonova 1569/21, Praha – Nové Město formou zcizení. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových provede bezúplatný převod na Ústav pro jazyk český AV ČR. 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.